Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hrvatski jezik

No description
by

Lucy :)

on 7 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Riječi jednaka oblika a različita značenja
What if we do nothing?
Idea 1
Idea 2
Podrijetlo riječi
Dijalektne riječi pripadaju određenom narječju
Frazemi
Izrazi prenesenog značenja koji su ustaljeni u govoru i pisanju kao cjeline
imaju preneseno značenje
imaju stalan sastav i raspored riječi
riječi se nesmiju zamjenjivati i ispuštati
Riječi
Nove riječi nastaju:
Proširivanjem značenja
Promjenom oblika - TVORBA RIJEČI
Posuđianje riječi i promjena vrste
Nove riječi nastaju posuđivanjem iz drugih jezika
to su POSUĐENICE
Istopisnice
To su riječi koje se isto pišu, imaju različito značenje i različito se izgovaraju
Istozvučnice
To su riječi koje se isto izgovaraju, različito se pišu i imaju različito značenje
Istoobličnice
To su riječi istog oblika, a različitog značenja
Kajkavizmi
hiža - kuća
kaj - što
odi sim - dođi ovdje
Čakavizmi
skaline - stube
ća je bilo - što je bilo
čaća - otac
Štokavizmi
Posal - posao
Što je bilo?
Što nije u redu?
Pro
Con
Pro
Con
Pro
Con
Proširivanje značenja
za + zvučati = zazvučati

(predmetak) + (osnovna riječ) = (tvorenica)
Tvorba riječi
Nastajanje novih riječi od postojećih
Posuđenica
To je riječ koju jedan jezik posuđuje iz drugog
Tuđica
To je strana riječ koju govornik prepoznaje kao stranu riječ
Može se zamijeniti hrvatskom riječi
To su strane riječi koje se nisu prilagodile sustavu hrvatskog kjniževnog jezika
Usvojenica
Riječi koje ne osjećamo kao posuđene
One su sustavno prilagođene hrvatskom jeziku
Based on Jim Harvey's speech structures
To je jedan od načina nastanka novih riječi
1. Sufiksalna tvorba ili tvoa izvođenjem
šum(a) + -ski = šumski
tvorbena osnova + sufiks = tvorenica
2. Prefiksalna tvorba
iz + gledati = izgledati
3. Tvorba slaganjem
put + -o- + pis(ati) = putopis
tvorbena osnova + spojnik + tvorbena osnova = tvorenica
4. Prefiksalno sufiksalna tvorba
do + vrat(a) + -ak = dovratak
Riječi među kojima značenjska vezauzrokovana istim korjenom čine tvorbenu porodicu riječi
pismo
pisa
pisar
opisati
napisati
zapisati
napisan
Pis - najmanji zajednički dio sdnih riječi
Korjen riječi
Homonini
Istodobno istopisnice i istozvučnice.
Isto se izgovaraju i pišu, a imaju različito značenje
Suprotnice ili antonimi
Riječi iste vrste, a različitabilka i značenja
RIJEČI NASTAJU:
proširivanjem značenja
tvorbom riječi
posuđivanjem iz drugih jezika
promjenom vrste riječi
laptop
hardware,software
e-mail
kinderbet
Kompjuter
Super
Televizija - grčkolatinskog podrijetla
Kostim - francuskog podrijetla
Cipele - mađarskog podrijetla
Šećer - turskog podrijetla
Krevet
Čarape
Pamuk
Kava
Nogomet
Košarka
Soba
Uglavnom posuđene iz Njemačko, Engleskog, Talijanskog, Mađarskog Turskog... jezika
DOBRO JE ZNATI
U hrvatskom jeziku često se rabe:
internacionalizmi - međunarodne riječi (advokat-odvjetnik, ekran-zaslon, kompjuter-računalo)
lokalizmi - riječi svojstvene govoru jednoga mjesta
regionalizmi - riječi koje rabe govornici na području širem od mjesnog govora (ponistra-prozor)
žargonizmi - riječi svojstvene govoru pojedinih skupina koje samo oni razumiju
Full transcript