Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital læringsskematik i idræt og model for videofeedback

Læringsskematik for digitale læremidler i idræt og didaktisk model for videofeedback ved læring af bevægelser. Dokumentation fra Lars Elbæks ph.d.-afhandlingen
by

Lars Elbæk

on 22 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital læringsskematik i idræt og model for videofeedback

Lars Elbæk
Institut for Idræt og Biomekanik
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
HR - Video - SportsPlanner -Office - Web-2,0 - GPS - 'Pervasive computing'...........
ICT in PE
Læringsskematik for brug af
Digitale Værktøjer i
Idrætsundervisning
og
Didaktisk model for videofeedback

Hvad er på spil med video?
Stine: Jeg var nede og snakke med Jonas. Han strakte ikke sin arm i ’clear’ (badminton), han lavede sådan denne der, og så blev det ikke et højt clear. Og han blev ved med at gøre det, og jeg vidste ikke, .... Jeg sagde, hvad han skulle gøre, ikke? – og da han så det på videoen, så sagde han ”Hvor er det grimt. Det gør jeg faktisk”. Så man kan mærke, der er ting, der bliver mere tydelige for én. Og det bliver nemmere at gå ind og rette uden at fornærme, .... uden at spille klog. Da var jeg glad for, at det blev filmet. Det blev tydeligere for de andre og for mig selv. (ITW_AJ_2_4_3:43)
Repræsentationer – udvidet tænkning og forståelse
Symbolsystemer repræsenterer forskellige videnskvaliteter:
bevægelsesviden en form for tavs handlingsviden
bevægelser kan være repræsenteret i forskellige vidensformer – bl.a. narrativt/sprogligt, rytmisk/musisk, følelsesmæssigt/ emotionelt, billedligt/topologisk, logisk/matematisk og kropslig/bevægelsesmæssigt
Oversættelse skaber refleksion og klarhed
refleksion før, under og efter bevægelsen
Sprogsystemer og kommunikation
Dobbeltfunktion – de samme neuroner er aktive før en handling såvel som ved synet af den samme handling som udøveren kan identificere sig med
der optræder således en form for neural simulation af pågældende identificerbare handling – udførelse af som-om-handlinger
ubevidst ’medtænkes’ en observerbar handling – herigennem kan krop-til-krop læring optræde – videoer kan også optræde som observationsobjekt
derfor også video-til-krop læring
fortællinger og forestillinger om bevægelser kan også skabe aktivitet i handlings-spejlneuronerne
Spejlneuroner og video-til-krop læring
En tredje uddannelsesvej
Imitation for selv at blive bedre - altså ikke kritikløs kopiering
det indebærer et arbejde med det relationelle selv - det transformative selv
I praksisfællesskabet læres der ved at skabe artefakter og skaffe sig ’viden’
Ejgil Jespersen vil gerne forsøge at forene indøvelse og udøvelse
kroppen er a priori vores mulighed for læreskab
Læreskabsvejen
DigiMoveZ
MediaSDU
Digital mediering i læring og udøvelse af bevægelser definerer jeg som: ”En proces, i hvilken bevægelsessystemet ændrer sig med henblik på at afstedkomme en adaptation til et bevægelsesmål. Når denne proces initieres af en forstyrrelse, der helt eller delvist er digitalt støttet, kan der være tale om digital mediering i læring eller udøvelse og træning af bevægelser
Idrætslærerne har fået adgang til 10 pulsure og tilhørende computerprogrammer og diskuterer nu, hvordan de skal udnytte det bedst i undervisningen.
De diskuterer bl.a. hvilke trinmål, der kan forfølges med inddragelse af pulsure og tilhørende program i undervisningen. I forlængelse heraf kommer de til at diskutere forskellige træningsformers energiomsætning og vælger at undersøge den aerobe energiomsætning nærmere både teoretisk og praktisk.
Idrætslærerne vælger at skrive deres diskussion og eksperimenter ned, så hele idrætslærergruppen får glæde af dem. Samtidig laver de et oplæg, hvor praksis begrundes. Planen for oplægget nedskrives blandt andet med mål-, indhold- og evalueringsovervejelser. Et internt kursus med praksis gennemføres mellem alle idrætslærerne på skolen.
Case til lærerstuderende
Jeg synes meget af teorien kobler man til praktikken. Du læser en teori, og så går du ud og afprøver den og så virker den ikke. Oftest i hvert fald. Og så må du tilpasse den, eller finde noget andet, eller så passer det på én elev, men passer ikke på de 15 andre. Man skal altid justere, så man skal være beredt, og man skal have en kæmpe viden og erfaring. Det kræver at man er lidt kreativ. Og det synes jeg måske opgaven, i og med at den er så fri, lægger op til. (MA_1_5_2007)
En studerende siger
http://www.laeringsteknologi.dk/?p=1546
Full transcript