Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bureaupresentatie 5/11/2012

1
by

marloes stokvis

on 21 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bureaupresentatie 5/11/2012

Duurzame stedenbouw wordt steeds meer de drager van duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Witpaard staat voor een integrale stedenbouwkundige benadering met oog voor: Je moet een landschap beleven om het te begrijpen. Witpaard verbindt de essentie van de omgeving met de ingrepen van het ontwerp. Dit resulteert in duurzame plannen die zijn toegesneden op de plek, waarin de beleving centraal staat. Een nieuwe indeling wordt de basis van een ruimte. Een ruimte waarin zo optimaal mogelijk geleefd en/of gewerkt kan worden. De omgeving waarin nieuwe elementen een plaats krijgen en bestaande elementen tot hun recht komen.

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Onze planologen slaan de brug tussen de wettelijke eisen en uw mogelijkheden. Onze planologen en juristen helpen graag bij het opstellen en adviseren over:
bestemmingsplannen
ruimtelijke onderbouwingen
omgevingsvergunningen
wetgeving Denken vanuit de context is essentieel: Onze visie: Benjamin Brest Adviseur ruimtelijke kwaliteit Maureen Anema Adviseur Ruimtelijke Ordening Ronald Koers Stedenbouwkundig Tekenaar Marjan van den Bosch Adviseur landelijk gebied Melissa Bredewold Stedenbouwkundig Tekenaar Johan Drenth Adviseur Stedenbouw I Ontwerper Elsbeth Luning Landschapsarchitect Johan Fuite Directeur | Planoloog Ingrid Hulshof Jurist Jolanda ter Maat Secretaresse Wim Roetert Juridisch adviseur Hester Smeenk Adviseur landelijk gebied Hanneke Taekema Administratie Lilian Waaijman Adviseur ruimtelijke plannen Stedenbouw Landschap Ruimtelijke Ordening Kappenkaart Inrichtingsplan Ontwerp hoofdstructuur In de volle breedte van de ruimtelijke ordening Producten Witpaard bestaat meer dan 40 jaar! 14 medewerkers: stedenbouwkundigen, landschapsarchitect, planologen, juristen, tekenaars en secretaresse Fysiek: De identiteit van de plek vertalen in het plan
Sociaal: De mens centraal Integraal denken: - Van eerste schetsen tot aan gedetailleerd (bestemmings)plan
- Interdisciplinair èn meerwaarde creëren (bij stapeling van aspecten) Samen met u! strategie kwaliteit identiteit duurzaamheid Stedenbouw omvat vele producten en opgaven.

Witpaard werkt aan opgaven van: inbreiding
strategische gebiedsontwikkeling uitbreiding transformatie regionaal ontwerp ruimtelijk beleid supervisie Opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren. Witpaard werkt aan ontwerpen voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied;
op diverse schaalniveaus. Steeds wordt er gezocht naar initiërende en voorwaardenscheppende plannen. De opgaven betreffen: structuurvisies landschapsplannen plannen voor de openbare ruimte landschappelijke opdrachten als parken, landgoederen, tuinen en infrastructurele projecten Bantega Nijkerk Kampen Borculo Jirnsum Lemmer Oosterzee Dantumadiel Coevorden Meppel Veessen/
Wapenveld Zutphen Dalfsen Mook en Middelaar Dronten Erbil, Irak Structuurvisie Dalfsen MEC Dronten Lemmer centrum Recreatieterreinen Dalfsen Buitengebied Coevoerden Buitengebied Dantumadiel
Landschap en natuur - Gebiedsbestemmingen zijn gebaseerd op de drie landschapstypen. - Qua principe sluit het plan aan bij het geldende bestemmingsplan. - Kernkwaliteiten basis voor vergunningenstelsel. Terpenlandschap - Onregelmatige blokverkaveling op oude kleigronden met vaarten, natuurlijke waterlopen.
- Boerenerven liggen verspreid en op terpen en zijn vaak ontsloten door (op)vaarten.
- Microrelief in de vorm van terpen, oude kreken en kruinige percelen. Woudenlandschap - Grote mate van beslotenheid als gevolg van de langgerekte strokenverkaveling met houtwallen en elzensingels op de kavelgrenzen
- Streekdorpen/bebouwingslinten op de oost-west lopende zandruggen
- Kerkepaden en halepaden
Miedenlandschap - Open en laaggelegen gebieden met meestal een opstrekkende verkaveling.
- Het voorkomen van lage en drasse graslanden met de bijbehorende kenmerkende flora en fauna.
- Weidsheid, onderbroken met een enkel bosje of boerderij.
- Natuurgebieden in de lage en natte delen.
- Eendenkooien aan de rand van het gebied.
Full transcript