Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VERVE jeugdbescherming

No description
by

anke Siegers

on 3 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VERVE jeugdbescherming

Verve: De nieuwe jeugdbescherming
Bureau Jeugdzorg Overijssel
De Raad voor de Kinderbescherming (O)
De William Schrikker groep.
De Eigen Kracht Centrale
Doelen VERVE
Vergroten en versterken van de veiligheid van kinderen.
Het voorkómen van onnodige afhankelijkheid van burgers van overheid en hulpverleningsinstanties.
Versterken zelfregie en probleemoplossend vermogen van de cliënt en het netwerk: cliënt is eigenaar van zijn eigen plan.
Kind centraal, 1 gezin 1 plan. Niet de instanties maar 1 primair cliënt proces.
Voorkómen en verkorten van kinderbeschermingsmaatregelen.
Aansluiten bij de lokale zorg/wijk(teams)

Centrale begrippen:
Veiligheid:
Veiligheid van kind staat voorop
Veiligheid van professional om volgens VERVE te handelen.

Regie:
Bij cliënt, gezin, netwerk
Bij professional

Oplossingsgericht werken
(Signs of Safety)
Eigen Kracht conferenties
(familygroup conferencing)
Veiligheid en Regie voor Elk
Deltamethode
Het beschermen van jeugdigen noemen we:“jeugdbescherming”

“bemoeienis door een bevoegde instantie als de opvoedingssituatie van een jeugdige (vermoedelijk) ernstig bedreigend is met als doel het beschermen van de jeugdige tegen die bedreiging”.


Jeugdbescherming breder dan maatregelhulp
Voorbeeld uit de praktijk
Burgers hebben de regie over de opvoeding.
Jeugdbescherming is een publieke verantwoordelijkheid.
Kind / Gezin centraal, niet de instanties: 1 primair cliëntproces.
Bescheiden: het kind is niet van de staat.
Robuust: de veiligheid van het kind is publieke verantwoordelijkheid.
Verbindend: constructieve werkrelatie.
Praktisch: geen dogma’s, leren van ervaringen.
Aansluiting bij de lokale (vrijwillige) zorg.

Visie op jeugdbescherming
film Veiligheid en Regie

De mensen:
Regie ouders, kring rond het kind, burgers.
Welke mensen vinden het belangrijk dat het goed blijft gaan met dit kind? Jeugdbeschermer stelt voorwaarden.
Focus op veiligheid en toekomst van het kind.
Dagelijks leven gaat voor “behandeling”.
De feiten:
Waarneembaar gedrag, gebeurtenissen en omstandigheden.
Tijdslijn: niet 100 jaar terug maar huidige bemoeienis.
Zorgpunten en sterke punten. Samen met gezinsleden.

De weging:
De professional gaat niet over goed ouderschap
maar over goed genoeg.
Wat is de grond van de bemoeienis nu nog?
Op schaal van 0 tot 10. Wiens probleem is dat?
Wat is ergste dat er kan gebeuren.
Hoe ziet kind en netwerk dat?

De volgende stappen:
Het plan de toekomst praktisch gemaakt.
Wie maken het en wie voeren het uit.
Hoe is het toezicht geregeld.
Wat te doen bij veranderingen.
Afsluiting.

1. Handleiding voor de jeugdbeschermer 2.1
2. VERVE analyseschema.
3. VERVE leerbijeenkomsten.
4. VERVE Trainingsprogramma.
5. Samenwerking in de keten.
6. Uitwisseling met andere landelijke projecten in de jeugsbescherming
7. Oplossingsgerichte hulpmiddelen.
8. Positieve onderzoeksuitkomsten.

Wat is er al?
Onderzoeksresultaten:
De regie is zoveel mogelijk gelaten bij ouders en netwerk in de onderzochte casus: ze werden actief betrokken bij maken plan, waarin veiligheid kind is gewogen en tot concrete en meetbare afspraken leidde.
Geïnterviewde ouders positief over hun eigen deelname in het proces en positief over de inzet van het netwerk.
Verveschema liep als rode draad door verhalen van professionals.
Werken volgens Verve leidt volgens professionals in de onderzochte casus tot voorkomen van uithuisplaatsingen, tot sneller terugplaatsen van kinderen na een uithuisplaatsing en tot meer plaatsingen in eigen netwerk.
Aanwijzingen voor afname kinderbeschermingsmaatregelen: in 2012 daling instroom Raad en BJZ Jeugdbescherming tegenover stijging Toegang BJZ. Ook daling aantal rekesten OTS bij Raad en het aantal nieuw aangevangen OTS’en in 2012 bij WSG en BJZ.
De medewerkers in pilotteams betrekken mensen uit het netwerk: bij ongeveer 30 procent van de zaken was er inzet van een vorm van Eigen Kracht (EK-c, rondetafelgesprek, familie/netwerkberaad of anderszins).
Stijging aantal aanmeldingen vanuit BJZ Jeugdbescherming en de WSG bij de EKC.
Begeleiding door:
Hogeschool Leiden & Vrije Universiteit Amsterdam.
Ondersteund door: Provincie Overijssel

Doel: Vernieuwing Jeugdbescherming.
Ontwikkeling en uitvoering:
Full transcript