Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Miniconferentie OZ-arrangementen

22 februari 2018
by

Kim H.J. van Eijck

on 30 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Miniconferentie OZ-arrangementen

Onderwijs
Zorgarrangementen
Voor nadere informatie
kim.van.eijck@
wisselwerkers
.nl
06- 41 78 22 56
berit.lindemann@
wisselwerkers
.nl
06- 815 29 912
Dr. Kim van Eijck
Dr. Berit Lindemann
Bijlagen
22 februari 2018
Kind
1
Regisseur
2
4
Black box
Instelling
5
Outputs
Outputs
6
Jeugdteam
3
6 uitdagingen
Leergemeenschap
Bouwstenen
Richtinggevende principes
Techniek
Sturing
Politiek
Draagvlak van kind tot raadslid
I
Evaluatie- en leercyclus
Leergemeenschap
Hoe werken wij?
Filosofie
Betekenisvolle leer-monitor
Waarom ook alweer?
We slagen er niet in om uitgangspunten, ambities en normen te vertalen naar de praktijk
De waarde van onderwijs-zorgarrangementen wordt miskend
Evaluatie voortgang
III
Publieke
Waarde?
Vraaggericht
in plaats

van
aanbodgericht
Maatwerk
&
innovatie
in plaats

van
standaardisatie
Dichtbij
in plaats

van
ver weg
Meer met minder
in plaats

van
minder met meer
Zelfbeschikking
in plaats

van
betutteling
Slagvaardig
in plaats

van
bureaucratisch
&
volgzaam
Leren en vertrouwen
in plaats

van
afstraffen
en
wantrouwen
Maatschappelijk effect
in plaats

van
het turven van diensten
Co-creatie
in plaats

van
verkokerde dienstverlening
Principes
transformatie
Hitting the target,
but missing the point!

Evaluatie
Publieke waarde
Proces
:
Werken we volgens gedeelde normen? Gedeelde opvattingen over hoe we werken
Effectiviteit
:
Behalen we lokaal gedefinieerde maatschappelijke effecten?
Aanbod
Behoeften
Miniconferentie leergemeenschap
Ronde 1: Wat gaat er beter?
Onderwijs-zorg arrangementen
Wat gaat er in de praktijk beter?
1
2
Waarom gaat dit beter?
Wij werken vanuit de bedoeling!
We hebben de
ondersteuningsbehoefte
helder
Onderwijs-zorgarrangementen
De vragen
Wat gaat er goed/ beter in de praktijk?
1
2
Wat hebben we geleerd tijdens de leertafels? Hoe willen we hiermee verder?
3
Wat beperkt ons in het bereiken van onze ambities?
4
Wat gaan we escaleren? En wie gaat er mee?
We bieden een
passende aanpak
met gewenste
effecten
We
realiseren
de gewenste
effecten
Analyse o.b.v.
erkende methode
Er is genoeg
tijd
voor een grondige analyse
Gezin
is als
partner
vertegenwoordigd
Netwerk waardeert
proces
en
inhoud
Gewenste
effecten
zijn SMART
Bijpassende
interventies
zijn SMART
Gezin en professionals
waarderen
het
plan
Gezin
als
partner
vertegenwoordigd
Belanghebbenden
waarderen
het
proces
Gewenste
verandering
zijn gehaald
Gewenste
interventies
zijn gerealiseerd
Binnen de gestelde
tijd
Waardering
professionals
Waardering
gezin
Genoeg tijd
Heterogeen & relevant netwerk
1 Evaluatie
1 plan
1 proces regisseur
1 kind & 1 gezin
Ronde 2: Wat geleerd tijdens leertafels?
Onderwijs-zorg arrangementen
Wat hebben we geleerd tijdens de leertafels?
1
2
Hoe willen we hiermee verder?
Bijvoorbeeld: inzichten, relaties, verbeterpunten, tools etc.
3
In het geval van opschalen: wat verbeteren?
Ronde 3:
Wat beperkt ons in onze ambities?
Onderwijs-zorg arrangementen
Wat beperkt ons in het bereiken van onze ambities?
1
2
Wat is precies het probleem? Waarom gebeurt het?
Procesregie
3
Hoe zou dit in het ideale geval eruit zien?
Wat hebben we daarvoor nodig?
3 minuten
met je buurvrouw/ buurman!
Vertrouwen ouders
Privacy (informatie)
1
2
3
4
5
6
Signalering
Losse plannen
Sociale kaart & en route
Ronde 4: Escaleren
Onderwijs-zorg arrangementen
Wat gaan we op 5 maart escaleren?
1
2
En wie gaat er mee?
Indeling tafels
Onderwijs-zorg arrangementen
1
2
3
4
5
6
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
Wijkteam
Signalering thuis
Vraag-analyse
12 gebieden
Kennismaking
Verbreden netwerk
Breed netwerk werkt aan plan
School
Signalering leerprestaties
Analyse probleem kind
Ontwikkelingsplan
Huiswerkbegeleiding
Onderzoek via hulpverlener
Overwegen schorsing
Consultatie
Uitvoering plannen
Regie onduidelijk
Werken vanuit
Waarom?
de bedoeling
M. heeft een gezond dagritme, kan omgaan met veranderingen, is gelukkig en kan meedraaien op school
Inzien en accepteren breedte probleem
School heeft inzicht in en begrip voor situatie
School accepteert niet uitsluiting netwerk
Fysieke inspanning
OUDERS & M.
AFD. LEIDER SCHOOL
Informeren & coachen teamleider
Openstaan voor hulp
Wat?
Hoe?
Wat?
Hoe?
Weerbaar
Goed dagritme
Rust
Fit en opgewekt
Kan omgaan met veranderingen
Flexibiliteit
Presteren en erkenning
Acceptatie en inclusie groep
Controle
Perfecte
BEHOEFTEN
PERVERSE WENSEN
Gesprek met onafhank.3e:team jeugd, evt. met onderwijsconsulent
Opbouwen vertrouwen
Brede analyse hulpvraag + passend plan
Diagnostisch onderzoek
Oorzaak is somatisch
Gesprek M. en moeder over brede aanpak
Mobiliseren en afstemming regisseur (team jeugd)
Inhaal-programma toetsen jaar 4
School biedt passend onderwijstraject
M. 'draait mee' op school
Inhaal-programma toetsen jr. 4
(A)
(C)
(C)
(B)
Full transcript