Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAŠTŲ KLASIFIKAVIMAS

No description
by

Vilija Cimalonskaite

on 23 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAŠTŲ KLASIFIKAVIMAS

Tai bet koks veiksnys, kurio pasikeitimas lemia nagrinėjamo kašto objekto bendrų kaštų pasikeitimą.
GAMYBINIAI IR NEGAMYBINIAI KAŠTAI
KAŠTUS APSPRENDŽIANTYS VEIKSNIAI
KAŠTŲ KLASIFIKAVIMAS
PAGRINDINĖS PRIELAIDOS KAŠTŲ KLASIFIKACIJAI Į PASTOVIUS IR KINTAMUS
Gamybiniai kaštai - kaštai, kurių atsiradimas yra tiesiogiai susijęs su gamybos procesu.
Paprastai skirstoma į :
Tiesioginės žaliavos
Tiesioginis darbas
Pridėtiniai gamybos kaštai
Negamybiniai kaštai - kaštai, kurių atsiradimas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesu.
Paprastai skirstoma į :
Bendruosius ir administracinius
Pardavimų
Finansinius ir investicinius
LT 2,50
Gruodžio 2 d. 2014
Vol XCIII, No. 311
KAŠTŲ OBJEKTAS
IŠVADOS
1. Gamybos kaštai tiesiogiai susiję su gamybos procesu, o negamybiniai kaštai nėra prisikiriami tiesioginiam gamybos procesui.
2. Gamybos kaštams priskiriami kapitalizuojami kaštai, o negamybiniams - laikotarpio kaštai.
3. Tiesioginiai kaštai yra priskiriami kaštų objektui. Netiesioginiai kaštai paskirstomi kaštų objektui.
4. Tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai gali būti tiek kintami tiek pastovūs.
KAŠTŲ KLASIFIKAVIMAS
Kaštų objektas - bet kas, kam yra reikalingas atskiras kaštų matavimas
Veiklos/operacijos/procesai
Produktai ir paslaugos
Projektai/Programos
Padaliniai/skyriai/atstovybės
Pirkėjai ir klientai
Kaštų objektas
Pvz.
- Pagamintos produkcijos (vnt.)
- Pravažiuota rida (km.)
- Darbo laikas (val.)
Kapitalizuojami ir laikotarpio kaštai
KAŠTŲ KLASIFIKAVIMAS
Laikotarpio kaštai - kaštai, kurie pripažįstami išlaidomis tą laikotarpį, kurį patiriami. Paprastai, tai negamybiniai kaštai.
Kapitalizuojami kaštai - kaštai, kurie jų patyrimo metu yra kapitalizuojami (priskiriami turtui), ir naudą (pajamas) iš kurių įmonė gaus ateityje. Paprastai, tai gamybos kaštai.

TIESIOGINIAI IR NETIESIOGINIAI KAŠTAI
KAŠTŲ KLASIFIKAVIMAS
Tiesioginiai kaštai - tai kaštai, kurie gali būti specifiškai susieti su kaštų objektu ir kurie ekonomiškai pagrįstu būdu gali būti surasti tam objektui.
Netiesioginiai kaštai - kaštai, kurie yra susiję su kaštų objektu, tačiau ekonomiškai pagrįstu būdu negali būti surasti atskiram kaštų objektui.

KINTAMI IR PASTOVŪS KAŠTAI
KAŠTŲ KLASIFIKAVIMAS
KINTAMI KAŠTAI - tai kaštai, kurie kinta visumoje proporcingai kaštus apsprendžiantiems veiksniams.

PASTOVŪS KAŠTAI - tokie kaštai, kurie visumoje nekinta, nepriklausomai nuo kaštu apsprendžiančio veiksnio kitimo.
PAKOPINIAI KAŠTAI - jie egzistuoja tada, kai nežymus kašto apsrendžiančio veiksnio kitimas neturi įtakos bendrųjų kaštų pokyčiui.

DALINAI KINTAMI KAŠTAI - tai kaštai, kuriuos tuo pačiu metu ir kintamų ir pastovių kaštų komponentai.

Klasifikacija atliekama tam tikro kaštų objekto atžvilgiu;
Turi būti apibrėžtas klasifikacijos taikymo laikotarpis;
Klasifikacijai naudojamas tik vienas kaštus apsprendžiantis veiksnys;
Turi būti apibrėžtos kaštus apsprendžiančio veiksnio svyravimo ribos.
Full transcript