Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Runon analyysistä

No description
by

Satu Mattila

on 1 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Runon analyysistä

Runon analyysi
Runo on tiivistettyä tekstiä
Runoanalyysin kirjoittaminen

Runo pyrkii sanomaan vähässä paljon.
Ytimenä on yleensä jokin kokemus, tunne tai asenne.
Ilmauksen saa tunteva minä, runon puhuja.
Runon lajeja ja mittoja
Perinteiset runot tehtiin tietyllä kaavalla. Samaten
runouteen liityivät tarkat runomitat. Nykyruno
on useimmiten mitaton, mutta joskus se voi viitata
aiempiin runon lajeihin (runon lajeista voit lukea tarkemmin oppikirjasta) .

Runon rytmillä voi edelleen olla suuri merkitys. Runon rytmin voi kuulla runosta: tavujen vuorottelu, toisto, painottomat ja painolliset tavut, äänteet, sanojen pituus tekevät runon rytmin.
Runossa rytmillä voidaan saada aikaan liikkeen tunnelma, levollisuus, jne.

Proosaruno tarkoittaa proosan muotoon kirjoitettua runoa.
Proosarunossa käytetään runon keinoja (esim. rytmi,
kielikuva, tiivistys).
VERTAUS
Kielikuva, joka vertaa kuvattavaan johonkin toiseen asiaan.
Rinnastaa verrattavat asiat tai havainnollistaa asiaa vertauksella.
Useimmiten vertauksessa käytetään kuin tai niin kuin –ilmaisua.
METAFORA
Kuva asetetaan toisen kuvan paikalle suoraan.
Tuo kuvattavaan asiaan jotain uutta.
Metaforaa voi tulkita omien kokemusten pohjalta (muista kuitenkin perustella tulkinta runosta käsin).
Joskus koko runo on metafora (silloin runo saattaakin kuvata jotain muuta kuin mitä se ensin antaa ymmärtää - kiinnitä siis huomiota koko runoon).
PERSONIFIKAATIO
Kuvaa elottoman elolliseksi.
Voi luodan runoon vahvan, jopa maagisen tunnelman.
Personifikaation kautta kuvataan puhujan tunteita ja/tai ajatuksia.
Runon puhuja
Sitä, jonka äänellä runossa puhutaan, kutsutaan runon puhujaksi.
Huomaa ero: novellissa on kertoja, runossa puhuja.
Puhuja ei ole runoilija, vaan puhuja on runoilijan luoma fiktiivinen henkilö runon maailmassa.
Joissain tapauksissa runoilija voi olla hyvin lähellä runon puhujaa, toisinaan puhuja voi olla aivan toista mieltä
kuin runoilija.
Omakuva 8.3.2009
Suu. Punainen. Alahuuli pulleampi kuin ylähuuli. Kapeat, soikeat kasvot. Hiusrajassa sydämen muotoa. Poninhäntä kammattu taaksepäin, hiukset hapsottavat sivulla. Poninhäntää näkyy vasemman olkapään yllä. Katse suora, ei kysymyksiä.
Riina Katajavuori
Mistä voit päätellä, että Omakuva 8.3.2009 on proosaruno eikä esimerkiksi lyhyt kertomus?
Miten predikaattien lisääminen muuttaisi runon tunnelmaa?
Minkälainen mielikuva sinulle syntyy runon kuvaamasta henkilöstä? Minkä ikäinen hän on, minkälainen luonteeltaan, tyyliltään?
Mistä mielikuva syntyy?
Huomaathan, että runon kuvaama henkilö EI ole Riina Katajavuori!
Tyyntä
Tyynenä
kuin harmaa silkki
vesi vaikenee. On.
Hannele Huovi
Minkälainen rymi runossa on? Mitä runon rytmi tuo runoon?
Miten runon poikkeva sanajärjestys tuo runoon? Entä jos runo olisi kirjoitettu perussanajärjestykseen?
Runo vertaa, leikkii, elollistaa
(vertaus, metafora, personifikaatio)

Vertaus
...Tavataan yöllä, kun kuu on ohuempi kuin hius...
(Tomi Kontio)
...Sinun hampaasi ovat virheettömässä rivissä,
ne ovat valkoiset kuin valhe...
(Tomi Kontio)

Millaisia mielikuvia vertaukset luovat kuvaamastaan asiasta?
Metafora
... Kevät on paska jätkä
sotkee ikkunat, heittää roskat kaduille, tappaa
lumen harmaalla...
Niina Hakalahti

Tässä runossa kevään metaforana on "paska jätkä". Minkälaisen mielikuvan metafora luo keväästä?
Runon teksti on tiivistä: ennen kirjoittamista teksti kannattaa
lukea useasti. Kiinnitä huomiota runon ilmaisutavalle ominaisiin piirteisiin.
Runonanalyysissä osoitetaan perustulkintataitojen hallintaa. Älä siis pelästy muotoa vaan lähde analysoimaan kuin mitä tahansa muutakin tekstiä.
Nykyrunoudessa suosittu muoto on käyttää minä-puhujaa. Runossa puhuu tällöin runoilija luoma henkilö minämuodossa eli puhuja on fiktiivinen henkilö.


Kevätjuhlan jälkeen
me kävellään hitaasti koulusta kotiin
meillä on kaikki maailman aika
joku on ripustanut koivuun tumpun
"myöhäinen talvihedelmä", sinä sanot,
me kävellään hitaasti koulusta kotiin
koko maailma ja sen kaikki hedelmät on meidän
Niina Hakalahti
Kun alat kirjoittaa analyysiä:
Tarkastele, mitä runon keinoja runossa käytetään.
Kuka tai mikä on runon puhuja? Millainen on runon puhuja?
Millaisia keinoja runossa käytetään, onko siinä vertauksia, metaforia, personifikaatiota? Miten keinot vaikuttavat runon tunnelmaan?
Onko runossa erityinen rytmi? Muistuttaako tai onko runo jonkin runolajin mukainen (esim. balladi, tanka, proosaruno)?
Runo koostuu säkeistä ja säkeistöistä.
Esseessä käytetään vinoviivaa (/) osoittamassa runon
säerajoja tulkinnassa.
Esseessä käytetään kahta vinoviivaa (//) osoittamassa
säkeistön rajaa.
Jos suorassa lainauksessa jätät pohjatekstistä sana tai
useampi pois, osoita se käyttämällä kahta
ajatusviivaa peräkkäin.
Esimerkki:
”Larin Kyöstin runossa Heilani on helluntaina (1897) runon
minä vertaa rakastettuaan kevääseen, ja hänen tyttönsä
"on kuin helluntai / – – oraspellon kukka"
runon ensimmäisessä säkeistössä.”
Runossa on ohjeita lukijalle
Runon nimi voi johdattaa analyysissä oikeille jäljille. Mieti, mikä merkitys sillä on kokonaisuuden kannalta.
Runossa on useimmiten jokin keskeinen ajatus, teema, jota runo käsittelee.
Teksti voi olla selkeä tarina, yksi kohtaus jostain tapahtumasarjasta tai vaikkapa jonkin tunnetilan kuvausta.
Analyysissä ei edes pyritä ammentamaan runoa tyhjiin, tulkita tekstiä valmiiksi, vaan tarkoitus on esittää yksi tai useampia mahdollisia tulkintoja luetusta tekstistä.
Samalla, kun tulkitset runon ilmaisutapoja ja sananvalintoja, pohdi, miksi ja miten niitä on käytetty. Mikä on niiden tarkoitus kokonaisuuden kannalta?
Runon puhuja voi kuvata havaintojaan osallistumatta runon esittämään tilanteeseen. Puhuja on tällöin runosssa läsnä havainnoijana ja
havaintojen tulkitsijana.
Runon puhuja voi myös puhutella runon lukijaa tai jotakuta runon sisäisestä maailmasta.


Sinä jätit minut tekstarilla
Kun sanot "ystävä", se kuulosti siltä
kuin olisit sanonut "painu helvettiin"

Sinun hampaasi ovat virheettömässä rivissä,
ne ova valkoiset kuin valhe (...)
Tomi Kontio

Kuka on runon puhuja? Kuka on runon sinä?
Miksi puhuja puhuu "sinulle"?
Runoanalyysi on kirjallisuusessee: aineistona on runo, mutta muotona kirjallisuusessee. Noudata siis yleisiä aineistopohjaisen kirjoittamisen sääntöjä:
Tekstistä annetaan lähdetiedot.
Suorat lainaukset ovat paikallaan.
Sisältöä referoidaan tarpeen mukaan.
Personifikaatio
...taksit liikkuvat pienissä laumoissa,
niiden virne on kromattu
ja veri mustaa...
Tomi Kontio

Mihin elolliseen elottomia takseja verrataan tässä runokatkelmassa?
Minkälaisen tunnelman elollistaminen tuo runoon?
Minkälaiset ovat runon puhujan tunteet runon kuvaamassa tilanteessa?
Runon puhujia on monenlaisia
Kevätjuhlan jälkeen
me kävellään hitaasti koulusta kotiin
meillä on kaikki meeilman aika
joku on ripustanut koivuun tumpun
"myöhäinen talvihedelmä", sinä sanot,
me kävellään hitaasti koulusta kotiin
koko maailma ja sen kaikki hedelmät on meidän
Niina Hakalahti

Mitä puhujasta voi runon perusteella päätellä? Minkä ikäinen kertoja on? Kenen kanssa hän on runon kuvaamassa tilanteessa? Mitä tilanteen jälkeen tapahtuu?
Miten tulkitset runon viimeisen säkeen?
Minä-puhuja
Full transcript