Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagogi Abad Ke-21 Menerusi Aplikasi Google Plus

No description
by

SITI SALWAH ATAN

on 22 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagogi Abad Ke-21 Menerusi Aplikasi Google Plus

Pedagogi Abad 21 Berbasiskan Rangkaian Sosial Google+ Dalam PdP Bahasa Melayu

Siti Salwah Atan
BTPN NS
Mengapa Pedagogi berbasiskan alatan rangkaian sosial?
Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih khusus.
Murid menikmati pengalaman pembelajaran yang lebih bersifat peribadi.
Belajar mengikut kadar sendiri; guru sebagai pemudah cara dan bukannya sebagai pembekal kandungan mata pelajaran secara langsung.
Murid dapat mempelajari mata pelajaran yang tidak ditawarkan di sekolah ; pembelajaran jarak jauh
Definisi
Pedagogi abad ke-21 sebagai suatu seni, sains dan teori, pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengadaptasikan pengajaran berbentuk inovasi, mengintegrasikan teknologi ICT (Matthew & Punya, 2008; Stacey & Gerbic, 2008; Wilson, 2010).
Sebagai kemampuan mengaplikasi dan menghayati empat kategori utama kemahiran abad 21 iaitu pembentukan murid ke arah berkemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, berupaya mengintegrasikan kemahiran aras tinggi. bijak menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dan boleh membuat penyesuaian dengan melibatkan penggunaan otak kiri dan otak kanan secara seimbang (Fauzi Salleh 2014)
Definisi Pedagogi Abad 21:
Pedagogi abad 21 didefinisikan sebagai pengajaran dan pembelajaran yang berbasiskan pengintegrasian alatan rangkaian sosial (G+) yang bercirikan elemen abad 21, bersifat futuristik, bertunjangkan teknologi & inovasi, kreativiti & dinamik. P&P secara berkolaboratif yang boleh dijalankan secara maya, perkongsian maklumat secara maya, kerja rumah maya, dan pembelajaran lebih berpusatkan murid.
Pedagogi yang membentuk murid yang seimbang sahsiah, bermotivasi tinggi & berpencapaian akademik tinggi.
Pengenalan

Aspirasi Kerajaan dalam PPPM 2013-2025
Dalam anjakan 7 : MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA
Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan
Memaksimumkan penggunaan ICT
Pedagogi Abad 21 Berbasiskan Rangkaian Sosial G+ dalam PdP Bahasa Melayu
Pedagogi:
• Sebagai penghubung di antara apa yang guru mahu pelajarnya belajar dengan pembelajaran
sebenar yang pelajarnya akan peroleh (Robert E. Slavin (1997)
• Salah satu bidang ilmu pendidikan yang berkaitan dengan kajian secara saintifik ke atas prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah mengajar merangkumi proses pengajaran yang optimum.
• Pedagogi ialah ilmu yang menerangkan tentang kaedah pengajaran yang meliputi prinsip pengajaran, pengurusan bilik darjah dan teknik penyampaian yang membolehkan guru mencapai objektifnya (Alex Moore 2011)
• Pedagogi berbasiskan rangkaian sosial bermaksud pengamalan kaedah-kaedah mengajar yang meliputi prinsip-prinsip pengajaran dengan melibatkan inovasi dalam teknologi dan aplikasi rangkaian sosial.

Kepentingan Pedagogi Abad 21 Berbasiskan Rangkaian Sosial
menyediakan medium dalam mengembangkan kreativiti dan inovasi murid-murid;
bebas menggunakan medium digital sebagai sumber pencarian maklumat dan berkomunikasi secara atas talian;
integrasi sosial networking yang bersesuaian juga membolehkan murid-murid saling bekerjasama dalam aktiviti penyelesaian masalah;
untuk memberi laluan kepada murid memperoleh kemahiran dan kecekapan berasaskan ICT dan teknologi & boleh mengupaya pembelajaran formal dan tidak formal dijalankan;
integrasi teknologi dapat membantu dan menyokong gaya pembelajaran individu dan pembelajaran peribadi murid yang berbeza;
mampu memotivasikan dan menarik minat murid untuk turut aktif dalam pembelajaran. Minat murid turut meningkat apabila dapat mengakses bahan-bahan sedia ada, informasi terkini dan juga input langsung daripada rakan juga guru;
Aplikasi Google Plus Dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu
Rangkaian sosial Google Plus dalam p&p Bahasa Melayu didapati telah melonjakkan motivasi murid-murid yang sukakan penerokaan baru dalam bidang inovasi teknologi dalam pembelajaran bercorak maya (Siti Salwah & Jamaludin, 2013);
Terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian murid yang menggunakan rangkaian sosial G+ berbanding mereka yang menggunakan kaedah konvensional dalam pengajaran dan pembelajaran BM (Musrifah & Jamaludin, 2013);
Aplikasi Google Plus ini boleh dimanfaatkan oleh guru dalam membantu murid-murid yang mempunyai keupayaan yang berbeza dalam pembelajaran (Wan Hazenah & Jamaludin, 2013);
Guru mudah menyediakan bahan pengajaran, menghantar kerja rumah sewaktu cuti sekolah, mudah dipelajari dan Google Plus menjadi bahan bantu mengajar yang sangat efektif serta dapat meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan guru (Siti Salwah & Jamaludin, 2013)
Penggunaan aplikasi Google Plus dalam proses pembelajaran membolehkan murid yang kurang keyakinan diri berinteraksi secara maya dan berpeluang bertanya guru tanpa perlu bersemuka
Membolehkan murid-murid berinteraksi tanpa mengira waktu dan tempat dan mereka berupaya memberikan pendapat secara terus dan tanpa ragu.
sambungan...
Rumusan
Rangkaian sosial Google Plus sebagai salah satu bahan sumber berpotensi bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah.
Diharapkan inovasi ini akan menjadi amalan para pendidik bagi mempertingkatkan minat, motivasi, sikap dan aplikasi kendiri murid terhadap pembelajaran Bahasa Melayu.
Para pendidik juga diharap menggunakan peluang yang ada untuk beralih dari kaedah tradisional kepada kaedah pengajaran yang lebih berinovasi seiring dengan masa dan kemudahan yang terdapat di sekolah juga seiring dengan teknologi sedia ada.
sekian
terima kasih

Model Konsep
Full transcript