Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MUSIKK &

No description
by

Nora Bilalovic Kulset

on 23 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MUSIKK &

IDENTITET
MUSIKK &
IDENTITET
Det musikalske mennesket, uke 12
våren 2018, Nora B. Kulset

MUSIKALSK IDENTITET
UTVIKLING AV MUSIKALSK IDENTITET
MUSIKALSK IDENTITET, PERSONLIGHET OG LIVSSTIL
STEMMESKAM
Hvem er jeg?
Hvem vil jeg være?
Er identiteten min fleksibel?
Medstudent
Student
Bestevenn
Bekjent
Barn
Søsken
Kjæreste
Musiker
Musikkviter
Forelder
Hvem kan jeg være?
Systemet for selvet (self-system)
Vi har mange ulike konsepter av selvet/ulike selvbilder i ulike kontekster, og disse kan være kontekstspesifikke
Identiteten din er det synet du har på deg selv i lys av alle disse omstendighetene
Selvtillit/selvrespekt handler om hvor mye vi tror og mener at vi er verdt. Avgjørende for utvikling og læring.
Utviklingen av selvtillit skjer via sammenlikning med andre
Foreldre, søsken, annen familie, jevngamle, lærere, klassen...
Sosial identitetsteori (Tajfel): vi søker mot grupper hvor vi kan ha et positivt image og dermed få god selvtillit
Vi maksimerer ulikheten overfor andre grupper for å forsterke vår gruppes identitet.
Klær, aktiviteter/interesser, omgangsform, verdisyn, musikk
Hva er musikalsk identitet?
Måtene vi oppfatter oss selv på i forhold til våre musikalske oppnåelser, ambisjoner/drømmer og evner
Musikalsk identitet er en nøkkel for å kunne legge til rette for en positiv (fungerende) musikalsk utvikling
Negativ musikalsk identitet
IIM og MII (Hargreaves, Miell & MacDonald)
IIM - Identiteter i musikk
Dette handler om våre musikalske identiteter som er definert innenfor eksisterende kulturelle roller og kategorier
Komponist
Utøver
Kritiker
Pianist
Jazzmusiker
...
MII - Musikk i identiteter
Hvordan vår interesse og deltakelse i musikk former vår oppfatning av oss selv (identitet)
Hva er musikk og hvem er musikere?
Musikalsk identitet som sosial og performativ
Hva er musikk og hvem er musikere?
Teknologien har endret tilgjengeligheten
...og dermed også både bruken og smaken
Musikalske stiler og sjangre har blitt demokratisert
Komponist, arrangør, utøveren, publikum, studioteknikeren
Oppfatningen av musikk, altså lytteren, er også en måte å være musiker på = musicianship in listening
Musikalsk identitet som sosial og performativ
Én av musikkens viktigste funksjoner er å kommunisere med andre
Tenk på det lille barnets kommunikasjon
Musisering er en sosial, interaktiv kontekst som bidrar til at folk kan konstruere hverandres musikalske og personlige identitet (Elliott & Silverman, 2017)
Altså en kombinasjon av deltakende og performativ praksis
Den sosiokulturelle tilnærmingen (Vygotskij)
Erikson (1968): Åtte stadier av psykososial utvikling
Å komme seg gjennom identitetskrisen i ungdommen:
Identifisering (Å ta til seg noen av karakteristikkene fra individer eller grupper som vi har et sterkt forhold til)
Individualisering (Utvikle en konsekvent og sammenhengende individuell identitet på tvers av ulike kontekster og over tid)
Integrering (Organisere disse karakteristikkene man nylig har tatt til seg til en sammenhengende følelse av personlig identitet)
Marcia (1980): Utforskning og forpliktelse
Utforskning (utforske ulike aktiviteter og holdninger)
Forpliktelse (ta til seg et visst sett med tro og verdier)
1. Høy+høy: achievement (ny identitet oppnådd)
2. Høy+lav: moratorium (utforsker fremdeles sin id)
3. Lav+høy: foreclosure (Utforsket for lite før forpliktelse)
4. Lav+lav: diffusion (verken utforsket eller forpliktelse)
Frith (1981): Musikk er ungdommens 'badge of identity'
20 voksne som var dyktige musikere som barn
Halvparten profesjonelle musikere, halvparten ikke
(Davidson & Burland 2006)
Brukte Marcias teorier om Utforskning og Forpliktelse
SDT: Selvbestemmelsesteori (self-determination theory)
autonomi (selvbestemmelse), kompetanse/mestring og tilhørighet
Bronfenbrenners økologiske utviklingsteori
Kjønn
Alder
Musikalsk trening
Musikalsk erfaring
Personlighet
Musikalsk preferanse og smak
som indikator på ens musikalske identitet,
og videre hvordan ens musikalske identitet
forholder seg til / påvirker
ens personlighet og livsstil.
Musikalsk identitet og personlighet
Kemp (1981 og 1982)
"Musikere er introverte, sensitive, fantastifulle og intelligente"
Strykere og treblåsere: introverte
Messingblåsere, pianister og vokalister: mer ekstroverte
Davies (1978)
Orkestermusikere diskuterte hverandre.
Messingblåserne beskrev strykerne slik:
overfølsomme
nærtakende
humørløse
Strykerne beskrev messingblåserne slik:
udannede
grove
stordrankere
store i kjeften
3500 deltakere gjennomsnittsalder i kategorien 31–35 år
Sine relasjoner
Deres oppfatninger om fans av ulike musikksjangre
En sterk sammenheng mellom sosiale holdninger og personlighetskarakteristikker og hva slags musikk en foretrekker
MUSIC
Greenberg & Rentfrow (2017)
Mellow
Unpretentious
Sophisticated
Intense
Contemporary
Musikalsk identitet og livsstil
10-åringer vurderte fans av ulik musikk og vurderte fans av sin egen musikk som hyggeligere folk (North og Hargreaves 1999)
North og Hargreaves 2007 – tre artikler
2532 deltakere, gjennomsnittsalder 37 år.
Opera, country&western, jazz, rock, listepop, RnB, soul, klassisk, disco, dance/house, hiphop/rap, musikaler, blues, 60-tallspop, indie, voksenpop/MOR, EDM, andre popmusikksjangre, andre musikkstiler
Livsstil og musikksmak henger sammen
MEN...
Vil dette konseptet med tydelige grupperinger innen smakspublikum (subkulturteorier) snart være utdatert?
(Omnivore – univore)
Hva slags musikalsk identitet er det?
Hva kan konsekvensene være?
Kjenner du noen?
Tiri Bergesen Schei
Full transcript