Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Nika Turner

on 10 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Hrvatski jezik 2. razred Nika Turner 2.b Renesansa Hrvatska renesansa
i humanizam Humanizam Renesansa Autori i njihova najpoznatija djela William Shakespear Najvažniji predstavnici i njihova najpoznatija djela Miguel de Cervantes- Bistri vitez don Quijote od Manche Humanizam Predrenesansa Humanizam i predrenesansa zbirka talijanskih stihova, u kojima je Petrarca dao intiman lirski dnevnik svoje ljubavi prema Laurisastoji se od 366 pjesama u njemu Petrarca opisuje svoju ljubav prema konkrentnoj ženi koja ga svojom ljepotom i fizički privlačitakođer prikazuje svoju unutarnju razapetost između srednjovjekovnih moralnih načela i ovozemaljskih težnji za srećomnaziv humanizam potječe od latinskog naziva humanus što znači ljudski
u humanizmu se naglašava važnost čovjeka u dolaženju do spoznaja
javlja se kao suprotnost srednjem vjeku (Crkva gubi utjecaj, ne vjeruje se u crkvene dogme..)
ideal humanizma je obarzovan i slobodan čovjek koji samostalno razmišlja naziv dolazi od francuske riječi la renaissance što znači ponovno rođenje
traje usporedno sa humanizmom u 14. stoljeću
uzori piscima su antički pisci i Dolce stil nuovo
Sljedbenici Dolce stil nuova smatraju da ljubav prema ženi uzdiže čovjeka od Boga te da je žena lijepa duhom i tijelom Razlike između humanizma i predrenasanse je u jeziku pisanja
U humanizmu se piše na latinskom,a u predrenesansi na talijanskom jeziku
glavni predstavnici razdoblja su Francesco Petrarca, Dante Alighieri i Giovanni Boccaccio Ludovico Ariosto
Bjesni Orlando, viteški ep
Francois Rabelais
Gargantua i Pantagruel,fantastično-satirični roman
Miguel de Cervantes Saavedra
Bistri vitez Don Quijote od Manche
William Shakespear
Komedije
San ljetne noći
Mletački trgovac
Tragedije
Hamlet
Romeo i Julija
Poema
Silovanje Lukrecije vrsta djela: viteški roman
rod: epika
pripovjedač je u 3. licu
roman je objavljen u 2 djela (1605. i 1615.)
Roman u sebi ujedinjuje sva 3 tipa renesansnog romana
pastoralni roman- u djelu se pojavljuju pastoralski motivi i ugođaj
viteški roman- pustolovine i lutanja viteza lutalice
pikarski roman- Sancho Panzo ima sve osobine pikara traje od početka 15. stoljeća i tijekom 16. stoljeća
jezik pisanja je latinski
najzastupljeniji i najbolje razvijeniji na Jadranskoj obali u gradskim središtima
veliki utjecaj je imala Italija i talijanska kultura
na sjeveru humanizam je bio vezan uz Crkvu traje od 15. stoljeća do 16. stoljeća
jezik pisanja je narodni no s obzirom da u to vrijeme ne postoji hrvatski standardni jezik autori se oslanjaju na jezik svog zavičaja
Dalmacija je u to vrijeme bila pod mletačkom vlašću
naa sjeveru i jugu je postojala opasnost od Turaka koji su počeli prodirati pa nastaju djela protu turske tematike
uzori su antika i antički pisci
u djelima se traži skladna i harmonička pozicija
teži se korištenju čistog i jasnog jezika Autori hrvatskog humanizma
i njihova najpoznatija djela Humanizam traje od 1350. do 1600.
Predrenesansa traje usporedno s humanizmom u 14. stoljeću Francesco Petrarca Najpoznatiji talijanski pjesnik
za života je bio cijenjen zbog djela na latinskom
pisao je na latinskom i talijanskom pa se smatra predstavnikom humaniznma i predrenesanse
najpoznatije djelo mu je Kanconijer Kanconijer zbirka talijanskih stihova, u kojima je Petrarca dao intiman lirski dnevnik svoje ljubavi prema Lauri
sastoji se od 366 pjesama
u njemu Petrarca opisuje svoju ljubav prema konkrentnoj ženi koja ga svojom ljepotom i fizički privlači
također prikazuje svoju unutarnju razapetost između srednjovjekovnih moralnih načela i ovozemaljskih težnji za srećom Dante Aligieri Jedan od največih talijanskih pisaca
stihove je posvetio Beatrice Portinari
najpoznatije djelo mu je Božanstvena komedija Božanstvena komedija Rod: epika
Vrsta: alegorijski ep
sastoji se od 1 uvodnog pjevanja i 3 djela, svako djelo ima 33 pjevanja
pisano je tercinama
naziva se komedijom jer se u srednjem vjeku komedijom nazivalo svako pripovjedačko djelo u stihu koje započinje tužno,a završava sretno
atribut božanstvena označava temu i uzvišen stil
Dante nas u djelu vodi kroz 9 krugova pakla i objašnjava nam kakvi se grešnici nalaze u kojem krugu, 7 visoravni čistilišta i 9 nebesa raja
u djelu se pojavljuju Beatrice i Vergilije kojem se Dante jako divio
Dante se u djelu neustrašuje napasti Crkvu te prikazuje ljude sa njihovim manama i vrlinama Giovanni Boccaccio talijanski pisac
otac novele
pisao na talijanskom i latinskom
svoja djela posvetio Fiameti
jako cijenio Dantea
njegovo najpoznatije djelo je Dekameron Dekameron vrsta:zbirka novela
rod:epika
naziv dolazi od grčke riječi deka hemeron što znači deset dana
Dekameron je zbirka od 100 novela uokvirena pričom o kugi koja je 1348. harala u Firenci
djelo započinje proslovom u kojem Boccaccio daje razlog pisanja djela
razlog pisanja djela je pružiti utjehu svima onima kojima je potrebna i odužiti se svima onima koji su pomogli Boccacciu u 16. stoljeću renesansa zahvaća Europu
ishodište i žarište renesanse je Italija zato jer je Italija nasljednica rimske i helinističke kulture
renesansni pisci ugledaju se na razdoblje antike i pišu na narodnom jeziku
renesansa se javlja u svim zemljama u kojima je latinski bio temelj Lirika piše se religiozna lirika,ljubavna pjesma,petrarkistička poezija,bukolička poezija,maskerate,kumoristična i satirična lirika
pisci uzore pronalaze u antičkom pjesništvu
najpovlašteniji oblik je sonet u kojem se vidi utjecaj Petrarca
prema tematskoj podjeli najzastupljenije su ljubavne poezije
pjesnici svoje zbirke pjesama posvečuju društvenim dostignućima Epika Vergilije je Eneidom utjecao na pisce epova
nastaju viteški i biblijski epovi
u epovima se isprepliče krščanska tradicija s isticanjem individualnosti lika,a u središte radnje dolazi renesansni lik
u romanu je pažnja usmjerena na pojedinca te nastaju nove vrste romana: Drama Uzori su Plaut i Terencije
Učena komedija slijedila je dramaturgiju iz antike- 5 činova, simetriju likova, stalne likovi
jednostavnije dramske forme bile su pastirske igre, pastorale također pod utjecajem antičke mitologije
renesansna komediografija
promicala je poruke aktivizma,pobjede mladog naraštaja, izrugivala je ljudske mane i poroke, kritizirala je postojeće običaje i oslobađala je od predrasuda
unaprijedila je kazališni život
bila je posrednik između velikih trenutaka između antičkog teatra i moderne potrebe za kazalištem
izvor umjetničkih spoznaja i čovjekova obogačenja Viteški roman glavni lik je lik viteza lutalice koji se ponaša prema kodeksu časti i služi svom gospodaru i dami Pikarski roman glavni lik je protuha,simpatični varalica koji se probija s dna društvene ljestvice varanjem Pastirski roman utemeljio ga je Jacopo Sannazzaro
opisuje ljubavne zgode pastira Shakespeare-pjesnik Osim drama Shakespeare je pisao i poeme
vjerojatno negdje između 1591. i 1597. nastaje njegova zbirka soneta, u kojima je uspio probiti okove petrarkizma,unoseći u njih vlastite osjećaje i vlastiti temperament Hamlet u dramama se Shakespear bavi čovjekovom prirodom,njegovim moralom i ponašanjem
glavni likovi drama su opsjednuti nekom egzistencijalnom odlukom
naglasak je na psihološkoj karakterizaciji likova, uglavnom su to likovi čija slabost dovodi do tragičnih posljedica za njih i njihovu okolinu
likovi su jaki ljudi koji su se našli u odlučujućim životnim situacijama tragedija je nastala u razdoblju Shakespearovih velikih tragedija (1600.-1602.)
dramska radnja nije jedinstvena nego se u njoj pojavljuju višestruki zapleti
radnja se ne odvija na jednom mjestu,a vrijeme radnje je dulje od jednog dana
Tema tragedije je Hamletova osveta očeve smrti
najpoznatiji djelovi tragedije su Hamletovi monolozi koji se mogu razumjeti i izvan konteksta drame jer govore o opće ljudskim temama Lodovico Ariosto
Bijesni Orlando u djelu se spajaju motivi iz srednjovjekovne i viteške epike i elementi preuzeti od klasika rimske književnosti
radnja djela se dijeli na 3 etape
borba Saracena i kršćanske vojske Karla Velikog
ljubav Orlanda prema Angeliki
Brakom okrunjena ljubav Bradamante i Ruggiera Francois Rabelais
Gargantua i Pantagruel satirični roman
djelo opisuje život diva Gargantue
Rabelais opširno opisuje i školovanje diva Juraj Šižgorić Šibenčanin Elegiarum et carminum libri tres
Elegija o pustošenju šibenskog kraja Antun Vrančić Putovanje iz Budima u Drinopolje Ilija Crijević Elegije rimljanki Flaviji Jakov Bunić Otmica Kerbera
Život i djela Kristova Marko Marulić Davidias Ivan Česmički U smrt majke Barbare Autori hrvatske renesanse i njihova najpoznatija djela Mavro Vetranović Moja plavca Nikša Peligrinović Jeđupka Petar Hektorović Ribanje i ribarsko prigovaranje Petar Zoranić Planine Mavro Vetranović Poslanica lakomosti
Piligrin
Posvetilište Abramovo Marko Marulić Judita
Molitva suprotiva turkom Marin Držić Hekuba
Dundo Maroje
Novela od stanca
Skup Hanibal Lucić Robinja Marko Marulić Marulić kao humanist Najugledniji predstavnik hrvatskog humanizma
Davidias (Davidijada)- ep od 14 pjevanja ispjevan u heksametrima
ispjevan niz događaja iz Davidova života koji je preuzet iz Starog zavjeta
De institutione bene vivendi per exempla sunctorum (pouke za čestit život s primjerima)-1. hrvatski bestseler
Evangelistarium (evanđelistar)
Quinqua parabolae ( 50 priča) Marulić kao renesansni pisac Molitva suprotiva Turkom
-domoljubna pjesma u kojoj se Marulić žali na turska razaranja i tužne hrvatske sudbine
Tuženje grada Hjerozolima (Jeruzalema)
-pjesma u kojoj se Jeruzalem tuži nad svojom nesretnom sudbinom
Suzana
- građa preuzeta iz Biblije
Judita
-1. tiskano djelo na hrvatskom pa se Marulić naziva ocem hrvatske književnosti Judita rod:epika
vrsta: biblijsko-vergilijanski ep
-biblijsko zato jer je građa preuzeta iz Starog zavjeta,a vergilijanski zato jer je djelo pisano po uzoru na Vergilija
djelo se sastoji od 6 pjevanja i 2 prozna prologa ( posveta Dujmu Balistriliću i kratak sadržaj svih libri)
tema djela je Juditino oslobođenje grada Betulije
Marulić kroz djelo šalje poruku Hrvatima da je uz Božju pomoć moguća obrana od Turaka
Judita je pisana u stihu dvostruko rimovanim dvanesercima (rimuju se 6. i 12. slog)
pjevanja su simetrično raspoređena- u prva 3 pjevanja opisuje se osvajač,a u druga 3 u prvom planu je Judita i ističe se pobjeda vjere nad silnicima
pisano na hrvatskom jeziku Petar Hektorović- Ribanje i ribarsko prigovaranje djelo je nastalo 1566., a tiskano je 1568. u Veneciji
posvećeno je Jeronimu Bartučeviću
u djelu je opisano trodnevno putovanje Hektorovića i dvojice ribara
Naslov
Ribanje- označava ribolov
i
ribarsko prigovaranje- odnosi se na razgovore između ribara
pisano na hrvatskom jeziku Sinteza djela pripovjedanje je kronološko,a putovanje realistično
isprepliču se pripovjedanje, dijalozi,monolozi i opisivanje
stil pisanja je jednostavan Što je djelo po vrsti? djelo je po vrsti putopisni spjev iako ga prema nekim elementima možemo smatrati i :
Autentičnim izvještajem s putovanja
takvim ga možemo smatrati zbog vjerodostojnosti geografskih i vremenskih podataka,ali to bi značilo da se radi o neliteralnom djelu
Pjesničkom poslanicom
takvim ga možemo smatrat jer je posvečeno Jeronimu Bartučeviću, ali je predugačko
Ribarskom eklogom
takvim ga možemo smatrati jer ima likove ribara,ali tema nije ljubavna Petar Zoranić- Planine prvi hrvatski roman iako nije roman u pravom smislu riječi
rod:epika
vrsta:pastirski roman
posvećeno:Mateju Matijeviću
sastoji se od 24 poglavlja
tema: sedmodnevno izmišljeno putovanje Zorana u planine
napisano na hrvatskom jeziku Marin Držić Dundo Maroje rod:drama
vrsta:učena komedija - 5 činova+2 prologa, tipizirani likovi,zadan tekst,zaplet je zamršen,ali se rješava prepoznavanjem
glavni motiv:novac
Dundo Maroje odlazi u Rim pronači svog sina Mara i vratiti svoj novac Novela od stanca pokladna igra,kratka jednočinka u nekoliko prizora,pisana dvanesteračkim stihovima
dubrovački mladići izruguju se Stancu koji je praznovjeran i lakovjeran i želi se pomladiti jer ima mladu ženu Hrvatski petrarkistički pjesnici pisali su po uzoru na Petrarcu
Zbornik Nikše Ranjine je najstarija rukopisna zbirka hrvatskih petrarkističkih pjesnika
česti motivi: prvi pogled,neuzvračena ljubav,tuga,ljepota djevojke
često se koristi akrostih(prva slova stihova čine ime autora ili njegove drage)
opis drage često se odnosi na isti način- od kose preko očiju,kose, usana,vrata do prsa,ruku,prstiju i na kraju slijedi opis stasa,hoda i držanja Šiško Menčetić Blažen čas i hip
Prvi pogled Džore Držić Draža je od zlata
Grem si, grem Hanibal Lucić Jur nijedna na svit vila
Full transcript