Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EKONOMI ASAS - BAB 2

No description
by

Khaliesah khel

on 28 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EKONOMI ASAS - BAB 2

PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU Sumber Pendapatan Individu Faedah Sewa Upah Sektor Utama
(sektor primer) Sektor Ketiga
(sektor perkhidmatan) Sektor Kedua
(sektor sekunder) PEMILIHAN PEKERJAAN - Menggunakan sumber alam semulajadi secara - langsung dalam proses pengeluaran.
- Meliputi aktiviti-aktiviti : - Melibatkan penggunaan bahan mentah dan diubah bentuknya menjadi brg separuh siap dan brg siap.
- Meliputi aktiviti : -Merangkumi aktiviti yang menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan kepada pengguna
Perkhidmatan - Pengangkutan
- Perhubungan
- Pemborongan
- Peruncitan
- Perhotelan
- Restoran
- Insurans
- Kewangan
- Harta Tanah
- Perkhidmatan sosial
- Perkhidmatan awam - Ganjaran kepada buruh yang menyumbangkan
tenaga fizikal atau mental
- Terdapat dua jenis upah iaitu :
(i) upah wang - atau upah nominal
- upah yang diterima oleh seseorang pekerja pada
suatu tempoh masa tertentu
(ii) upah benar - merujuk kepada kuasa beli upah wang
- iaitu kemampuan seseorang individu
menggunakan upah wangnya untuk
membelanjakannya
- Rumus Upah Benar adalah seperti berikut : - Ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang
kerana kesanggupan menangguhkan perbelanjaannya wang tersebut.
- Rumus Faedah adalah seperti berikut : ganjaran kepada pemilik harta apabila hartanya
disewakan kepada orang lain Bekerja sendiri

Bekerja dengan orang lain

Punca-Punca Pendapatan Lain Sektor Utama
(sektor primer) Sektor Kedua
(sektor sekunder) Sektor Ketiga
(sektor perkhidmatan) FAKTOR-FAKTOR
PEMILIHAN PEKERJAAN Upah Suasana tempat kerja Faedah sampingan

Kelayakan akademik Pengaruh keluarga Pengalaman & kemahiran Jarak Prospek Minat PENDAPATAN INDIVIDU Jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang individu dalam suatu tempoh masa tertentu Kirakan nilai upah benar bagi setiap tahun berdasarkan upah wang yang diberikan. Encik Hasidin menyimpan RM1 000 dalam akaun simpanan di sebuah bank selama 9 bulan. Kadar faedahnya ialah 5% setahun. Kirakan faedah yang
akan diterimanya selepas tempoh 9 bulan. Jumlah Simpanan = RM 1 000
Kadar Faedah = 5%
Tempoh simpanan = 9 bulan (75%)

FAEDAH = ? Untung - Ganjaran kepada usahawan yang menanggung risiko dalam menguruskan sesebuah pengeluaran / perniagaan iaitu (menggabungkan faktor-faktor pengeluaran)
- Rumus pengiraan untung adalah seperti berikut : Puan Juita merupakan pengeluar jam tangan. Dalam tempoh sebulan, beliau dapat menjual sebanyak 800 unit jam tangan. Jam tangan itu dijual dengan harga RM20 seunit.
Kos-kosnya seperti berikut :-

Upah pekerja RM3 000
Bahan RM2 000
Elektrik RM 800
Sewa RM 900
Faedah atas pinjaman RM 200

Keuntungan yang diperolehi oleh Puan Juita ialah ________. Dividen - Pulangan wang kepada individu yang membuat pelaburan dalam unit amanah saham dan syer.
- Contoh individu berkenaan : Penabung Unit Amanah,
pemilik saham, pencarum KWSP/ Bayaran Pindahan - Pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak memberi sumbangan pengeluaran
- Contoh : bayaran pencen, biasiswa, elaun,
subsidi, bantuan kerajaan dll Nyatakan sektor-sektor ekonomi bagi jenis-jenis kerjaya yang berikut Pendapatan Boleh Guna Sejumlah pendapatan yang tinggal selepas mengambil kira potongan-potongan wajib Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) - satu bentuk simpanan wajib yang dilindungi oleh kerajaan
- simpanan hari tua
- semua pekerja diwajibkan mencarum kecuali :-
(i) kakitangan kerajaan yang telah memasuki skim pencen
(ii) mereka yang bekerja sendiri
(iii) pekerja yang telah bersara
- Objektif : Menyediakan perlindungan kewangan kepada individu yang telah bersara atau hilang keupayaan untuk bekerja.
- kadar caruman ialah 23% iaitu 12% majikan dan 11% pekerja
- mulai 1 April 2001 – 31 Mac 2002, caruman dikurang kepada 11% kepada 9%.
- Dikenakan kepada sebahagian daripada harta yang dimiliki untuk diberikan kepada golongan yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu
- Diwajibkan untuk orang Islam sahaja
- Tujuannya : -
(i)Untuk agihkan sebahagian daripada kekayaan golongan kaya kepada mereka yang
miskin
(ii)Untuk mengelakkan kegiatan simpanan beku kerana modal tidak digunakan secara
produktif
(iii)Untuk menstabilkan ekonomi secara automatik tanpa campur tangan kerajaan
-2 jenis zakat iaitu :-
(i)Zakat fitrah (maliah) : dibayar dalam bulan Ramadhan dan jumlah ditetapkan oleh
Majlis Agama Islam Negeri
(ii)Zakat harta benda (badaniyah) : dikenakan ke atas harta benda perniagaan dan
pendapatan seseorang. Kadarnya 2.5% daripada pendapatan atau harta benda seseorang Zakat ??? Cukai Pendapatan Perseorangan - Merupakan cukai yang wajib dibayar oleh semua individu yang mempunyai lebihan pendapatan melebihi satu tahap yang tertentu
- Akta Cukai Pendapatan 1967 mewajibkan setiap individu yang menerima pendapatan wajib membayar cukai sama ada pendapatan dari dalam negara mahupun luar negara.
- tujuannya :-
(i)Membiayai penyediaan kemudahan awam/membiayai perbelanjaan kerajaan
(ii)Mengagihkan pendapatan semula dengan cara menggunakan cukai yang diterima daripada golongan yang berpendapatan tinggi untuk membiayai pelbagai projek kebajikan bagi golongan miskin/merapatkan jurang pendapatan Pelepasan Cukai - Sejumlah pendapatan individu yang dikecualikan daripada cukai pendapatan Pendapatan Boleh Cukai - Jumlah pendapatan selepas ditolak dengan pelepasan cukai Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) - untuk memberi perlindungan kepada para pekerja daripada risiko kemalangan semasa bekerja
- memberi perlindungan kepada pekerja swasta yang bergaji rendah
Full transcript