Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ŠPEDICIJA v podjetju ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.

seminarska naloga pri predmetu tehnologija prometa
by

ana kristančič

on 18 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ŠPEDICIJA v podjetju ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.

špedicija v podjetju
Iskra Avtoelektrika d.d. leta 1996 je Iskra Avtoelektrika ustanovila službo »Špedicijo«,
1.10.1996 so vložili prvo uvozno carinsko deklaracijo,
s strani Carinske Uprave RS so vključeni v pilotski projekt uvedbe avtomatiziranega izvoznega postopka
Prvi carinski postopki so bili dolgotrajni, saj so se izvajali na mejnem prehodu Vrtojba.
dovoljenje za deklariranje blaga na osnovi knjigovodskih vpisov na uvozi strani.
Leta 2000 so poleg uvoza začeli izvajati tudi izvozni carinski postopek, pridobili so dovoljenje za deklariranje blaga na osnovi knjigovodskih vpisov na izvozu in začeli z aktivnostmi za pridobitev dovoljenja RIP-računalniško izmenjavo podatkov s Carinsko upravo Republike Slovenije.
Pridobitev dovoljenja za elektronsko izmenjavo podatkov – brezpapirno poslovanje.
vsak uvoz ali izvoz morajo vpisati v evidence – knjigovodske vpise, ki predstavljajo nepopolne carinske deklaracije. področje zunanje trgovine Fakturiranje
Carinjenje
Čiščenje arhiva
Medpodjetni postopki
Vhodne dostave
Tarifiranje
Odpreme blaga v EU
Knjiženje EUL (potrebe DDV)
Intrastat poročanje
Poreklo blaga
Arhiviranje dokumentacije
Aktivno in pasivno oplemenitenje Postopek dobave blaga iz tretjih dražav Od trenutka vnosa blaga na carinsko območje Skupnosti je to pod carinskim nadzorom
vložiti je potrebno pisno deklaracijo
postopek:
I. Kreiranje vhodne dostave Transakciji
II. Kreiranje skupine
III. Knjigovodski vpis
IV. Transakcija = kreiranje XML stavkov za uvoz
V. Kreiramo EUL
VI. Plačati moramo uvozne dajatve poreklo blaga carinska tarifa intrastat dve osnovni vrsti porekla sta:
NEPREFERENCIALNO
PREFERENCIALNO Z uporabo spletne rešitve Intrastat poročevalske enote lahko:
poročajo z vnosom podatkov v spletni obrazec
poročajo z uvozom XML datoteke iz svojega računalnika v spletni obrazec
pregledujejo svoje predhodno poslane dokumente oz. dokumente, ki jih je za njih poslal deklarant Carinska tarifa Evropskih skupnosti vsebuje:
•kombinirano nomenklaturo blaga;
•druge nomenklature, ki v celoti ali delno temeljijo na kombinirani nomenklaturi ali jo dodatno razčlenjujejo;
•stopnje in druge podlage za izračun, ki običajno veljajo za blago, zajeto v kombinirani nomenklaturi, in sicer za:
•carine in
•kmetijske dajatve in druge uvozne dajatve, določene v okviru skupne kmetijske politike;
•preferencialne tarifne ukrepe iz sporazumov, ki jih je Skupnost sklenila z nekaterimi državami ali skupinami držav in ki predvidevajo podelitev preferencialne tarifne obravnave;
•preferencialne tarifne ukrepe, ki jih je Skupnost enostransko sprejela za nekatere države, skupine držav ali območja;
•avtonomne opustitvene ukrepe, ki predvidevajo zmanjšanje ali oprostitev uvoznih dajatev;
•druge tarifne ukrepe, ki so predvideni po drugi zakonodaji Skupnosti.
Full transcript