Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Resultaat Verantwoordelijke Teams 22 april 2010

De volgende stap in de ontwikkeling van resultaat verantwoordelijke kernteams bij de Economische Beroepsopleidingen van ROC de Leijgraaf
by

Gerard Bak

on 21 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Resultaat Verantwoordelijke Teams 22 april 2010

Programma Studiedag 08.30 uur: Inloop
09.00 uur:Welkom + presentatie Gerard Bak
Vervolgens mogelijkheid voor het stellen van vragen.
10.00 uur:In de teams discussiëren over stellingen
en uitwerken van aanbevelingen
12.00 uur:Lunch
13.30 uur:In de teams discussiëren over stellingen
en uitwerken van aanbevelingen
15.30 uur:(evt. uitloop en) pauze
16.00 uur:Afsluiting door Gerard Bak
16.30 uur:Borrel
Teams
Binnen het kernteam, gedeelde verantwoordelijkheid
aan een klimaat dat alle teamleden
veiligheid biedt.
invloed op de gewenste richting en
beoogde uitkomsten.


Resultaatverantwoordelijk Team
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
worden (deels) gedelegeerd.

effectieve teams (Katzenbach en Smith) ‘gezond verstand conclusies’ :
• Een belangrijke uitdaging geeft energie als team
z’n eigen doelen formuleert, de Teamopdracht

• sterke voorkeur voor individualisme,
geen belemmering te vormen voor het functioneren van een team.
Individuele kwaliteiten krijgen meer kans binnen een team

• Discipline bevorderlijk voor de effectiviteit van teams.
Met de factor ‘binding’ is discipline zeer gewenst. TEAM:

Together Everyone Achieves More.
Samen leren, uitwisselen,
presteren, successen vieren.
1
Studentensucces
Breng studenten van A naar B (diploma).
2.
Maatschappelijk succes
Uitval %, iedereen startkwalificatie
Burgerschapszin
“Afgestemd” opleiden
3.
Kwaliteit van de samenwerking
Teamontwikkeling
kernteams
effectief middel om de ontwikkeling van onderwijs
begeleiding,
de samenhang van vernieuwingen en
de professionele support
van de medewerkers te sturen.
de primaire taak van het onderwijs
faciliteren en stimuleren van het leren
leerlingen centraal.
Docenten dicht bij het primaire proces
In het kernteam de ruimte in te spelen op de
behoeften van de leerlingen. Kernteam
consistente didactische en pedagogische aanpak,
veilig schoolklimaat
stimulerende leeromgeving.
kleinschaligheid en overzichtelijkheid.
gekend weten
ergens bij te horen. Docenten in het team
behoefte aan duidelijkheid,
consistentie,
kleinschaligheid
saamhorigheid.
gekend weten
ergens bij horen.
Het kernteam vormt de thuisbasis
overzichtelijke pedagogische en didactische eenheden
gemeenschappelijk belang van leerlingen en docenten.
verantwoordelijk voor een klassen cq Crebo’s.. resultaat verantwoordelijke teams
kwaliteiten van alle medewerkers beter te
benutten en hun besef van
invloed te vergroten. Resultaat
Verantwoordelijke
Kernteam Stand van zaken
Binnen de Economische Beroepsopleidingen
. We werken in RVT Binnen de teams worden taken verdeeld . Aandachtsvelders Rol voor de kernteamvoorzitter
Verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn onduidelijk verdeling van het werk is complex veel wordt als top-down ervaren Teams zijn sterke eenheden die staan voor ‘ hun zaak’ behoefte aan meer duidelijkheid en meer zelfbeschikking
De complexiteit van het beroepsonderwijs neemt steeds toe kernteamleden geven hier op diverse manieren vorm aan Toekomst perspectief
van teams de slagkracht van teams verder vergroot Het lerend vermogen en de
reactiesnelheid van teams moet
verder ontwikkeld worden. Inleiding

1 Team
2 ' Gezond verstand' (teamconclusies)
3 Achtergrond Resultaat Verantwoordelijke Kernteams
4 Stand van zaken teams Economische Beroepsopleidingen
Intermezzo ' Het Nieuwe Leren'
5 Teamperspectief
6 Strategisch beleid, teamopdracht, sterrollen
7 Sterrollen, taken
8 Notitie Sterrollen
9 Werkopdrachten; stellingen
10 Gelegenheid voor vragen
met behoud van de eenheid. lerend vermogen en de reactiesnelheid van teams verhogen 12 tot 15 personen die binnen hun verantwoordelijkheid, budget en resultaatverplichtingen in hoge mate zelf hun richting bepalen waarbij teams aansluiten bij het strategisch beleid van de organisatie, de speerpunten binnen de organieke eenheid en de specifieke kenmerken van de opleidingen cq crebo’s binnen het team Gebruik maken van sterrollen.
Deze rollen zijn voor alle teams identiek,
Resultaatverantwoordelijke teams
en de teamopdracht -Criteria die we nastreven hebben te maken met
o Studentensucces
o Teamsucces
o Maatschappelijk succes

-Team legt resultaten vast in de teamopdracht. -De directeur legt de resultaten vast in het managementcontract met het College van Bestuur. -Er is een 1 op 1 relatie tussen de teamopdracht en het managementcontract -In het managementcontract met het CvB zitten de volgende ‘ harde’ afspraken
o850 uur
oStudiewijzers
oExaminering
Speerpunten die terug moeten komen
in de teamopdrachten (WAT)
Reductie schooluitval
Coaching en Loopbaanbegeleiding
Implementatie CGO
(studiewijzers, curriculum, examinering)
Leerlingtevredenheid

1. Personeel en onderwijs organisatie
2. Onderwijsontwikkeling
3. Beroepspraktijkvorming (BPV)
4. Kwaliteitszorg
5. Leerlingzorg (inclusief veiligheid van studenten)
6. Examinering
7. Werving, voorlichting en plaatsing WAT !! de sterrollen HOE ?? hoe voeren we ze in HOE geven we in de teams vorm aan STERROLLEN ?
In samenhang met onderwijs ondersteunende taken
Binnen bestaande teambudgetten (formatie)
Uitgaande van uniforme taken
Rekening houdend met de eigenheid van teams
Afgestemd op de ontwikkeling binnen het team
Aansluitend bij de teamopdracht VERWACHTINGEN
Kennis delen
Input voor de verdere invoering van sterrollen
Expliciete en concrete aanbevelingen per team
en door OOP
Resultaat Verantwoordelijke Teams
de volgende stap ...

WAT is duidelijk
HOE is aan ons allemaal


informeer je, luister, spreek je uit, laat je horen Doel van de dag


Duidelijkheid geven over het WAT
Ruimte geven om het HOE te bepalen

door
te informeren , te luisteren , je te laten horen Het HOE is in hoge mate aan de teams en
kan en mag per team verschillen
Full transcript