Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samfundsfag niveau G - Læreplan

No description
by

Søren Vedel

on 8 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samfundsfag niveau G - Læreplan

Hvad handler det om?
Samfundfag G-niveau
Samfundsfag niveau G handler om danske samfundsforhold.

Faget giver dig viden om det moderne, globaliserede samfund. Du skal lære at bruge sociale, økonomiske og politiske begreber om udviklingen i samfundet.
På den måde bliver du bedre til at danne dine egne holdninger og vide, hvad du selv kan gøre.

Formål
Formålet med undervisningen er at:
du får lyst og evne til at deltage i demokratiet,
du kan orientere dig og deltage i den offentlige debat.
Identitet og formål
Kursisten skal kunne tilegne sig demokratiforståelse og grundlæggende samfundskendskab ved at:

a) forstå demokratiske processer som en metode til at løse konflikter og skabe forandringer

b) redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system, herunder forskellene mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt

c) forklare grundtrækkene i den danske velfærdsmodel og gøre rede for finansieringen af den

d) forklare og forholde sig til samspillet mellem individ og samfund, herunder forskellige livsformer og familietyper.
2.1 Faglige mål
Politik
a) Demokrati og menneskerettigheder
b) Det politiske system, herunder de politiske partier
c) Grundloven
d) Retsvæsenet

Økonomi
e) Velfærdssamfundet
f) Finansloven

Sociologi
g) Livsformer og familietyper
h) Sociale og kulturelle forskelle i Danmark.
2.2 Kernestof
I undervisningen skal der anvendes afvekslende og kursistaktiverende arbejdsformer, der kan fremme innovative processer.

Arbejdsformerne kan være:
rollespil
diskussioner i grupper og i klassen computersimuleringer
besøg af relevante ressourcepersoner
udadvendte aktiviteter
Arbejdsformer
I samfundsfag benyttes it til:
informationssøgning og fremvisning af autentisk materiale

Anvendelsen af it skal medvirke til, at:
kursisterne opnår viden om it og udvikler evne til at vurdere informationer hentet fra internettet.
Kursisterne skal styrkes i at vurdere it som et kommunikations- og medievirkemiddel set i forhold til andre massemedier.
IT
Der afholdes en mundtlig prøve.

Senest 14 dage før prøven afleverer eksaminanden enten en
tekst/
artikel/
diagram (maksimalt 2 normalsider)
eller et videoklip (maksimalt 10 min.),
eller en plakat
eller andet materiale af lignende omfang, som skal danne grundlag for eksaminationen.

Det valgte kan være kendt som ukendt materiale fra undervisningen. Valget begrundes af kursisten over for læreren.

Læreren skal finde materialet egnet som eksaminationsgrundlag.

Efterfølgende udarbejder læreren 4-6 uddybende skriftlige spørgsmål med progression. Kursistens valgte materiale og de skriftlige spørgsmål udgør tilsammen eksaminationsgrundlaget, som 24 timer før prøven udleveres til eksaminandens endelige forberedelse af prøven. Eksaminationsgrundlaget sendes til censor.
Eksamen - forberedelsen
Selve eksamen
Eksaminanden indleder prøven med at besvare de stillede spørgsmål, hvorefter prøven former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i de besvarede spørgsmål.

Eksaminationstiden er 25 minutter.

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål (pkt. 2.1.)

Der lægges vægt på, at eksaminanden kan:
demonstrere relevant brug af faglige begreber
indgå i dialog om en faglig problemstilling
tage stilling til relevante faglige problemstillinger
demonstrere evne til at indsamle supplerende informationer til besvarelse af de stillede spørgsmål

Der gives én karakter.
Full transcript