Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

T.A.T VE C.A.T TESTLERİ

No description
by

Simge Odabaş

on 9 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of T.A.T VE C.A.T TESTLERİ

T.A.T VE C.A.T TESTLERİ
HAZIRLAYANLAR:

Cansın Simge Odabaş
Hazal Ezgi Ağırkan
Sena Sinanoğlu

T.A.T.
(TEMATİK ALGI TESTİ)

Geliştirenler: H.A. Murray ve C.D. Morgan
ÖZELLİKLERİ
a) Temel felsefesine göre:
Projektif(izlenimci) bir testtir. Testten elde edilen bilgiler subjektiftir.
b) Niteliğine göre:
Davranış testidir. Amaç deneyin kişiliğinde egemen olan dürtü duygu karmaşa ve çatışmaları ortaya çıkarmaktır.
c) Veri toplama tekniğine göre:
Bireysel bir testtir. Birebir uygulanan bir testtir. Sadece danışan ve testör vardır.
d) Yanıt türüne göre
Dile dayalıdır. Danışana kartlar verilir ve gördükleri resimlerle ilgili hikaye uydurmaları istenir. Anlatmaya dayalı olduğu için uygulayıcı söylenen her şeyi kaydetmelidir.
e) İçeriğine göre:
Kişilik testidir.
f) Kimin tarafından
uygulandığına göre:
Klinisyenin değerlendirdiği
ölçek türüdür.
Testin Tanımı:
Projektif bir testtir.Birebir uygulanan bir testtir. Sadece danışan ve testör vardır. Sonuçlar, kişiye özeldir. Sonuçlar danışana açıklanabilir. Ancak rapor sadece testi isteyen hekim ya da psikolog/psikoterapiste verilir.
AMAÇ: Bireyin kişiliğinde egemen olan; dürtü, duygu, karmaşa ve çatışmaları ortaya çıkarmaktır.

Murray deneğin farkında olmadığı, ifade edemediği ya da kendisini ketlediği için açığa vurmadığı eğilimlerinin ortaya çıkarılmasında bu testin yararlı olacağı görüşünü savunmaktadır.

Testten elde edilen bilgiler subjektif olduğu için
hikayelerin çözümlenmesini standardize etmek güçtür.


Güvenilirlik ve Geçerlilik
Ülkemizdeki Çalışmalar
Yapılan yazın incelemesinde TAT’nin 1960’lı yıllardan başlayarak ülkemizde kullanıldığı görülmektedir. Bu yayınların ilki olan Boncuk’un (1966) çalışmasında psikoterapinin etkisi daha sonradan ebeveyn ve otorite ilişkileri (dereli 1967) incelenmiştir. Bundan sonraki yıllarda yapılan çalışmaların bir durum saptamaya yönelik olduğu dikkati çekmektedir. Cansver 1968) ergenlerdeki başarı güdüsünü Gürışık ve Gürsel (1968) Bir Ensest Vakası’nı olan vakalar incelemişlerdir. Ülkemizdeki çalışmaların testin teknik özelliğini incelemeye yönelik çalışmalar olmadığı görülmektedir.
Uygulama süresi:
30 dk ile 1 saat arasındadır.


Kişinin geçmiş yaşantıları ve şu andaki isteklerne uygun olarak belirsiz insan şekillerini yorumlama

Kişinin bilinçli ya da bilinçsiz gereksinim ve isteklerini ifade edebileceği hikaye uydurma eğilimleri üzerinde odaklaşılmaktadır.
Burada özellikle;
a)
b)
TAT takımı, 30 resimli ve bir boş beyaz karttan oluşmaktadır.
Kartlar, siyah ve beyaz olarak resimlenmiştir.
Kartlarda bulunan resimler, değişik konuları içermekte ve yaşantısal durumlar bulunmaktadır.
Kartlardan 11’i yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın tüm denekler için , 7’si yalnızca erkekler için diğer 7’si yalnızca kadınlar için kullanılmaktadır.
Uygulama
T.A.T iki veya üç seans olarak uygulanmaktadır.
Deneye şu yönerge verilir; “Bu test ile sizin hayal gücünüz değerlendirilecektir. Şimdi size birer birer bazı kartlar göstereceğim sizden her bir resim ile ilgili dramatik bir hikaye uydurmanızı istiyorum. Resimdeki konuyu başlatan olayı kişilerin ne düşündüğünü ne hissettiğini orada neler olduğunu anlatınız. Aklınıza gelen düşünceleri hemen söyleyiniz. Her bir resim için beş dakika süreniz var. Anladınız mı? İşte birinci resim.”

Uygulayıcının deneğin söylediklerinin hepsini kaydetmesi gerekmektedir.

Bu seansta denekten daha önceki hikayeleri zenginleştirilmesi beklenmektedir. Ancak bu seansta böyle bir şeyin beklendiği kendisine hissettirilmemelidir.

İkinci seansta kullanılan yönerge şöyledir; “Bugün yapacaklarımız da daha öncekine benzemektedir; ancak hayal gücünü biraz daha zorlayacaksın. İlk on hikayen çok güzeldi; ancak bu hikayelerde günlük yaşamdaki olaylara kendini çok fazla kaptırmış gibiydin. Şimdi senin günlük gerçeklerden sıyrılmanı, hayal gücünü serbest bırakmalı ve masal ya da mitoloji gibi şeyler anlatmanı istiyorum.
Anlaşıldı mı?! İşte resim 1.”
BİRİNCİ SEANSTA
İKİNCİ SEANSTA
ÜÇÜNCÜ SEANSTA
Uygulayıcı deneğin hikayelerinin kaynağını araştırmak üzere bir soruşturma yapar. Bu hikayeler onun kendi deneyimlerinden mi yoksa kitap film gibi bir kaynaktan mı geldiğini sorgulamalıdır. Bunun için denekten her bir hikayesinin özünü kısaca belirlemesi istenerek üzerinde rahatça konuşması için ortam hazırlanır. Böyle bir görüşme diagnostik bakımdan da anlamlı bazı serbest çağrışımlara yol açabilir.

Eğer üçüncü seans uygulanmak istenmezse ikinci seansın sonunda üçüncünün kısaltılmış bir
şekline yer verilebilir.

Farklı TAT uygulayıcılarının yorumları arasındaki uzlaşmaların incelendiği çalışmaların bazılarında oldukça yüksek bazılarında ise oldukça düşük tutarlılıkların olduğu görülmektedir. Child ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada aynı uzmanın tekrar değerlendirilmeleri arasındaki ilişkinin yüksek olduğu, değişik uygulayıcılar arasında bu ilişkinin azaldığı görülmüştür.
Her bir kart kendine özgü olduğundan kartlar arasında bulunan değerler testin geçerliği ve yorumlanmasıyla ilgili çalışmalar için oldukça umut kırıcıdır.
TAT’nin değerlendirilmesinde çeşitli yaklaşımlar kullanıldığından yapılan geçerlik çalışmalarına bakılarak testin geçerliği ile ilgili bir fikir yürütmek mümkün değildir.
TAT’in ancak çok kapsamlı kategoriler alındığında ayırt edici olabileceği düşünülmektedir.
Türk Kültürüne Uyarlanması
1960’lı yıllarda Türkiyede bulunan Amerikalı Psikolog Delton C. Beier bir süre MEB’nın test ve araştırma bürosunda çalışmış ve bu sırada TAT’nin Türk kültürüne uyarlanması için bazı çalışmalar yapmıştır. Murray’ın kuramından yola çıkarak bizim kültürümüz için yeni kartlar hazırlatmış ve adını da resim yorumlama testi olarak belirlemiştir. Resim yorumlama testinde 23 resimli biri boş olmak üzere 24 kart bulunmaktadır. Test 5 6 yaş ve yukarısına uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Hem çocuklara hem yetişkinlere uygulanabilir. Bazı kartlar yalnızca erkekler bazıları kadınlar bazıları erkek çocukları bazıları da kız çocuklar için düzenlenmiştir. Ne yazık ki bu test ile ilgili olarak kültürümüzde yapılan bir araştırmaya rastlanmamıştır.
ÇOCUKLAR İÇİN ALGI TESTİ (C.A.T)
ÖZELLİKLERİ
c) İçeriğine göre:
d) Veri toplama tekniğine göre:
e) Yanıt türüne göre:
Geliştirenler: Bellak ve Bellak (1952,1954)
a) Temel felsefesine göre:
Projektif (izlenimci) bir testtir.

Testten elde edilen bilgiler subjektiftir.
Davranış testidir.
b) Niteliğine göre:
Kişilik testidir.
Bireysel bir testtir.
Dile dayalıdır.

Danışana kartlar veriliyor ve gördükleri resimlerle ilgili hikaye uydurmaları isteniyor.
f) Kimin tarafından
uygulandığına göre:
Klinisyenin değerlendirdiği
ölçek türüdür.
Testin uygulanmasında TAT'deki yaklaşım benimsenmiştir.
İlgili Araştırmalar:
Ülkemizde:

Ülkemizde bu testin 1969 yılından beri kullanıldığını gösteren bir yayın(Öztürk,1969) bulunmaktadır.

Çocuklar için Algılama Testi(CAT),
içinde hayvan karaterlerinin insanlar
gibi yaşadığını sergileyen 10 karttan oluşmaktadır.

Yazarların insan yerine hayvan resimlerini tercih etmelerinin nedeni, çocukların hayvanlarla ilgili hikayeler anlatırken kendilerini daha rahatça özdeşleştirebileceklerini ve hikayelerin psikodinamik olarak daha anlamlı olabileceğini düşünmeleridir.
Bunlarla ilgili olarak çocuğun saldırganlık fantezileri,yetişkinler tarafından kabulü ve geceleri yalnız olmaya karşı tutumları,sınıfla ilişki sorunları,oyun durumlarındaki korkuları, başkalarıyla yarışma,beden imajı,hastalık korkuları anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Kartlar;

beslenme problemlerini,oral problemleri,kardeş geçimsizliği problemlerini,ebeveyn figürlerine karşı tutumu ve ebevynlerini nasıl algıladıklarını,ebevyn ikilisiyle nasıl bir ilişkilerinin olduğunu(oedipus kompleksini) anlamaya yarayacak şekilde resimlendirilmiştir.
Resimlerin kültürler arası olmasına olabildiğince özen gösterilmiştir.
KARTLAR;
Uygulama süresi:
Zaman sınırlaması yoktur.
Test; 3ve 10 yaş arasındaki çocuklar için kullanılır.

*Her bir resim verildikten sonra bu resimle ilgili bir hikayenin anlatılması istenmektedir.

*Gözlenen temalar psikanalatik kurama göre yorumlanmaktadır.

Yorumlamada her bir hikayedeki 10 olası değişken belirlenir.

Bu değişkenler;
ana tema, asıl kahraman,ebeveyn tutumları,ailede roller ve özdeşleşme,çevreden gelen obje be figürler,söz edilmeyen obje veya figürler, kaygılarının doğası, anlamlı çatışmalar, suçun cezalandırılması ve sonucun ne olduğudur.
Bu testle ilgili yapılan araştırmaların sayısı çok azdır.Yapılan çalışmaların sonuçları da umut verici değildir.

Yapılan çalışmalar insan ve hayvan figürlerinin kullanılmasının anlamlı bir fark yaratmadığını göstermektedir
Geçerlilik çalışması olarak nitelendirilen
bazı çalışmaların sonuçları da olumsuzdur.
* İkizlerin
(Magnusson,1960),
şizofreniklerin
(Gurevitz,Klapper,1951),
duygusal sorunları olan
(Kanehira,1958) ve
konuşma özürlü çocukların
(Fitzsimon,1958) :
bu testle ayırt edilemediği görülmektedir.


Özdoğan(1982)ise alt sosyo ekonomik gruptaki çocukların hikayelerinde ana tema olarak daha çok sevgi eksikliği,azar ve ceza ile ilgili konuların işlendiğini ifade etmektedir.
Görülüyor ki,TAT gibi CAT ile ilgili çalışmalarda çok azdır .
*Gökay ve Kasatura(1970) :
kekeme çocukların; kendine güven,anksiyete,
aşağılık,tedirginlik,saldırganlık bakımından
normal ve nevrotik çocuklardan farklılık
gösterdiklerini belirtmektedirler.
Uygulayıcılar bu testlerin geçerlilik ve güvenirliliklerini göz önüne almadan kullanmaktadırlar.
Bununla beraber bu aracın duyarlı ve titiz bir klinisyen elinde tedaviye yardımcı olmak
üzere kullanılabileceği düşünülmektedir.
1) Cevaplar ebeveyn tarafından yeterince doyurulma yada aç bırakılma gibi yemek yeme olayı hakkındadır. Daha fazla yiyecek almak, iyi yada kötü davranmak biçiminde kardeşle rekabet konuları da bu çerçeve içinde yer alır. Yiyecek bir ödül olarak görülebildiği gibi, yiyeceğin kısıtlanması da ceza olarak algılanabilir.
2) Yavrunun anneyle mi, yoksa babaylamı iş birliği içinde olduğuna bakılmaktdır. Bu durum saldırı korkusunun eşlik ettiği ciddi bir kavga olarak yada çocuğun bağımsızlığını ortaya koyması şeklinde görülebilir. Bir oyuncak olarak ipin kopması ve sonuçta cezalandırılma korkusunu da barındırır.
3) Bu genellikle pipo ve baston gibi sembollerle donatılmış bir baba figürü olarak görülür. Baston, bir saldırı aracı olarak görülebildiği gibi, kendisinden korkulması gerekmeyen bir yaşlı figürü, aciz duruma sokmak için de kullanılabilir.Eğer aslan güçlü bir baba figürü olarak değerlendiriliyorsa onun gücünün olumlumu yoksa tehlikelimi olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Fare; çocukların büyük bir kısmı tarafından görülür ve özdeşleştirilir .Böyle bir durumda, hilelere yada birtakım olaylarla, fare daha güçlü birisi haline gelebilir. Diğer taraftan fare bütünüyle aslanın gücüne sahip olabilir.
4) Bu daha çok kardeş rekabeti yada bebeğin orijini konusundaki endişeler hakkında bilgi verir. Her iki durumda da en önemli nokta, anneyle olan ilişkidir. Bazen en büyük kardeş olan bir çocuk, resimde kesede bulunan bebekle idantifiye olur ki, bu anneye daha yakın olmak için regresyon eğilimidir. Diğer taraftan gerçekte en küçük olan bir çocuk karttaki en büyük yavruya idantifiye olabilir. Bu da onun bağımsızlık ve üstün olma isteklerini gösterir. Sepet, beslenmeyle ilgili konuların anlatılmasına yol açar. Bazen de bir tehlikeden kaçma konusu işlenir. Deneyimler bunu anne-baba ilişkileri, seks ve hamilelikle ilişkili olup bilinçaltından kaynaklanan korkuların bir işareti olduğunu göstermiştir.
5) Çocuk yatakta anne-baba arasında ne olduğu konusunda kaygılıdır. Buradaki hikayeler, bu konu hakkında çocuğun birçok varsayımını, gözlemini, şaşkınlığını ve emosyonel karmaşasını yansıtır.
6) Bu resim 5. karta ilaveten verilir, çünkü 6.kart bir önceki kartta çocuğun çekinerek verdiği cevaplar konusunda daha ayrıntılı ve daha çok bilgi verir. Aynı zamanda bu, üçlü yaşamdaki açık bir kıskançlığı da ortaya çıkaracaktır. Yatma saatindeki mastürbasyonun oluşturduğu problemler ya 5. yada 6. resimlerdeki hikayelerde ortaya konacaktır.
7) Korkulara ilişkin davranışlar bu resimde ortaya çıkar. Sıklıkla da çocuktaki anksiyetenin derecesini ortaya çıkarır. Bu anksiyete, resmi reddetmeye yol açacak kadar büyük olabilir veya savunmalar, zararsız bir hikayeye dönüşebilecek kadar iyi olabilir. Hatta maymun daha akıllı olup, kaplana galip gelebilir.
8) Burada genellikle çocuğun kendisini aile içinde koyduğu yerdeki rolü görülür. Ön plandaki, baba yada anne figürü olan dominant maymunu çocuğun iyi bir maymun yada öğüt veren, engelleyen bir maymun olarak değerlendirdiği görülür.
9) Karanlık korkusu, yalnız bırakılma, ailesi tarafından terk edilme korkularına ilişkin temalarla diğer odada neler olup bittiği konusundaki merak da, bu resimde çok sıklıkla rastlanılan cevaplardır.
10) Bu kart, çocuğun ahlaki değerlerini ortaya koyan ‘’suç ve ceza’’ ya ilişkin hikayeler anlatılmasına neden olur. Mastürbasyonla ilişkili olduğu gibi tuvalet eğitimi konusundaki hikayelere de sıklıkla rastlanır. Regresif eğilimler, diğerlerinden çok daha fazla bu resimde ortaya çıkar.
Yorumlama
Yorumlamada ; deneğin ortaya koyduğu kahramana bakılmaktadır.Khramanın içinde bulunduğu çevre burada oynadığı rollerin karşılıklı etkilemşimi incelenmektedir.Murray'ın sisteminde çevresel etki olgusu ''baskı'' olarak kabul edilmektedir.

1-Ana Tema
2-Kahraman
3-Kahramanın ihtiyaçları /dürtüleri
4-Çevrenin algılanması
5-Hikayelerdeki figürlerin algılanması
Full transcript