Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Markedsføringsloven paragrafer

Markedsføringsloven
by

G Aksnes

on 4 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Markedsføringsloven paragrafer

§2 god markedsføringsskikk
Første ledd
God markedsføringsskikk skal ikke:
krenke allmenne etikk og moraloppfatninger
bruke støtende eller påtrengende virkemidler
Andre ledd
Hvis reklamen
er i strid med likeverdet mellom kjønnene
utnytter det ene kjønns kropp
er støtende/nedsettende ovenfor et av kjønnene
Er reklamen kjønnsdiskriminerende i følge §2 (2)
Markedsføringsloven
Mange reklamer blir stoppet pga. dette leddet.
Reklamene spiller på kvinnekroppen, det kommer ikke fram noe informasjon om parfymene
§3 Presentasjon og dokumentasjon
Denne paragrafen sier at markedsføring ikke skal framstå som noe annet enn det den er, altså markedsføring. Den sier også at markedsførerne må kunne dokumentere at påstandene i reklamene er sanne.
Kosttilskuddet Inzone
reklamerer for enorme resultater, men viser bare til ukeblad som dokumentasjon.
§§ 6 ,7 og 8

De handler om at det ikke er lov å føre forbrukerne bak lyset:
Man skal ikke utelate informasjon som vil endre forbrukernes valg
Ikke tillegge informasjon som ikke er sanne
Ikke si en vare er på salg om den ikke før har vært solgt for en dyrere pris
Ikke utgi deg for å være et annet varemerke
Denne paragrafen forbyr å trakassere, benytte fysisk makt eller utilbørlig påvirkning (utsette kunden for enormt press slik at han/hun ikke lenger har kontroll over situasjonen) for å selge en vare
§9
§10
Krever at selgeren skal informere om prisen, slik at det godt kommer fram for kunden.
Lano har laget sitt eget
miljømerke. Merket kan gi
inntrykk av at lano er mer
miljøvennlig enn det faktisk er
Elkjøp har flere ganger store
og gode tilbud, men når folk kommer for å kjøpe opplever de at varene er utsolgt, eller så blir de overbevist at varen er dårlig og ender opp med noe dyrere enn planlagt
§11
Denne paragrafen forbyr utsagnet "den som tier samtykker". Ingen kan bindes ved passivitet.
Den inneholder to bestemmelser:
Man kan ikke ta betaling for varer som ikke er levert eller bestilt
Man kan ikke ta betaling for en vare som ER levert, men ikke bestilt.
§15
Forbyr å sende reklame på sms, epost, faks eller telefonsvarer om ikke kunden har samtykket i dette på forhånd. Det gjelder ikke om kunden tidligere har handlet hos butikken.
§17
Det er ikke lov å drive markedsføring ved telefon eller post hvis personen har registrert seg i reservasjonsregisteret i Brønnøysund eller på andre måter sagt fra t de ikke ønsker.
§18
Det er ikke lov å bruke utlodninger, konkurranser eller samlemerker som et salgsfremmende tiltak – hvis dette krever at kundene må kjøpe noe for å bli med på dette.
Det er lov med feks. Kaffekort hvor kunden får mer av samme ytelse om den handler på samme sted flere ganger.
§§ 19-21
Disse paragrafene omhandler markedsføring mot barn
§19 sier at man må vise særlig aktsomhet mot barn siden de er lett påvirkelige og har manglende erfaring.
§§21 og 22 legger mer spesifikke regler på markedsføringen. Reklamene skal blant annet ikke inneholde oppfordringer til å kjøpe varer eller overtale foreldrene til å kjøpe varene til de
Endringer i markedsføringsloven fra 1972 til 2009
Telefonsalg
Siden mange mennesker følte seg lurt inn i avtaler av telefonselgere ble lovverket endret. Det sier nå at det alltid skal inngås en skriftlig avtale etter kjøp over telefon, hvis ikke er ikke avtalen bindene. Det skal klart komme fram i avtalen viktig informasjon som:
Angrefrist
Pris
Bindingstid
Mulighetene for å reservasjon mot telefonsalg ble også forbedret. Telefonselgerne må nå sjekke registeret hver måned i motsetning til hver tredje måned som det var før endringen kom.
Nei takk til gratisaviser!
Man kan nå velge å ikke motta gratisaviser, selv også de som er adressert.
Slik reservasjon oppnås med oblat på postkassen, som tydelig gir uttrykk
for det du mener.
- Enkelte måter å markedsføre seg mot barn og unge forbys.
- Forbud mot direkte kjøpsoppfordringer til barn.
- Dersom barn og unge er målgruppen, skal reglene i loven tolkes strengere.
Tilgift blir tillat
Regler som beskytter barn og unge
Det er nå lov å tillegge varen eller tjenesten man selger et gratis produkt. Men det er fortsatt ikke lov å bruke varen som en inngang til et lotteri
Bedre sanksjonsmuligheter
Ved overtredelse av loven er det nå blitt lettere å gi straff. Tidligere kunne man bare gå rettens vei, men nå kan man ilegge betinget gebyr mot overtredelser. Hvis overtredelsen gjentar seg vil selskapet måtte betale et gebyr. Overtredelsesgebyr innføres som en alternativ sanskjon.
Håper du nå har fått bedre innsikt
i hva markedsføringsloven omhandler! :D
Laget av Lars og Magnus
Full transcript