Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thomas Nagel

No description
by

Irma Pardijs

on 4 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thomas Nagel

Achtergrond informatie
Geboren op 4 juli 1937 in Belgrado, Servië.
1958 Bachelor of Arts aan Cornwell University.
Ook bachelor filosofie afgerond aan Oxford University.
1963 PhD behaald aan Harvard onder leiding van John Rawls.
In 2006 werd hij lid van de American Philosophical Society.
In 2008 kreeg hij de Rolf Schock prijs en in 2009 de Balzan Prijs voor moraalfilosofie.
Nagel kreeg ook een eredoctoraat van Doctors of Letters van de universiteit van Oxford.
Hij is vooral bekend geworden door zijn kritiek op het reductionisme in het artikel What is it like to be a bat?
Thomas Nagel wordt gezien als een moderne analytische filosoof die over vele vele verschillende onderwerpen iets te zeggen had.
Onder andere:
Het objectieve en subjectieve, de zin van het leven, het lichaam- geest probleem, de ethiek en de vrije wil als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid.
Doordat Nagel leefde in de tijd van de WO2, gebruikt hij dit als voorbeeld om zijn theorie morele mazzel of pech uit te leggen.
Hij gebruikt het objectieve en het subjectieve als basis tegenstelling.
Je kunt niet moreel oordelen over een zaak waarin een persoon geen controle had. Handeling is dan vrijgesteld van moreel oordeel.
Toch wordt dit in de praktijk alsnog gedaan. Denk aan poging tot doodslag tegenover daadwerkelijke moord. De mate waarin je straf verdient is afhankelijk van externe factoren.
Morele mazzel of pech: als een handeling die afhankelijk is van factoren buiten onze controle, toch beschouwd blijven als object van morele oordelen.
Lastige passage
' En het probleem dat dit verschijnsel vormt- een probleem dat Kant ertoe bracht om de mogelijkheid ervan te ontkennen- is dat het hier genoemde brede scala van externe invloeden bij nadere beschouwing het morele oordeel net zozeer lijkt te ondermijnen als het beperkte scala van bekende voorwaarden voor vrijstelling van een moreel oordeel.'

Het probleem van morele mazzel of pech is dat het aan de ene kant afhankelijk is van externe factoren binnen de fenomenale wereld, maar er tegelijkertijd wel sprake is van een vrije wil. Je kunt niet boven de externe factoren uitstijgen en ze ook niet ontkennen, wat Kant wel doet. Kant stelt dan dat als je daden consequent controleert dat je voor geen enkele daad moreel verantwoordelijk bent. Want uiteindelijk blijkt dat er niets is dat totaal onder onze controle valt.
Toch nemen we dat er sprake is van controle aan, want verwerpen ontkent de vrije wil als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid en is geen moreel oordeel rechtmatig.

Dus: verantwoordelijkheid hangt samen met controle terwijl je bijna nooit echt controle hebt. Toch kun je niet zomaar van het idee afstappen, het is namelijk een filosofisch probleem. Oplossing van Nagel is dat wij ervan uit moeten gaan dat als ons gevoel klopt dat we niet moreel verantwoordelijk kunnen zijn als we geen controle hebben.
Thomas Nagel
- Achtergrond informatie

- Samenvatting van de primaire tekst

- De eindtermen

- Stelling
Samenvatting van de tekst
Vrije wil als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid. Wij vooronderstellen een soort controle, waardoor je verantwoordelijk gehouden kunt worden.
Kant: Je mag iemand pas moreel beoordelen op basis van goede of kwade wil, niet op basis van omstandigheden. In de praktijk hangt dit volgens Nagel af van morele mazzel of pech.
Kant: geluk of pech mag geen invloed hebben op morele beoordelingen. De goede/ kwade wil is niet goed/ slecht door de gevolgen ervan, maar is al goed/ slecht door het te willen.
Probleem: Je kunt iemand niet moreel beoordelen op iets wat zijn schuld niet is of wat voortkomt uit externe factoren. Kant oordeelt over het karakter(de wil) in plaats van de daad of handeling. De persoon wordt dan object van morele beoordeling, terwijl personen die als zo'n object gezien kunnen worden.
4 soorten morele mazzel/pech
1. Morele mazzel/ pecht t.a.v de wijze waarop je handeling feitelijk uitpakken: Het is een kwestie van morele mazzel/pech hoe je handelingen uitpakken.
Vb. Vrachtwagen chauffeur.

2. Morele mazzel/ pech t.a.v je karakter: Handeling is afhankelijk van karakter, hier heb je vaak geen invloed op.
Vb. Agressie

3. Morele mazzel/ pecht t.a.v je huidige omstandigheden: De situaties waar we voor komen te staan of de morele toetsen die we moeten doorstaan hangen af van externe factoren.
Vb. Nazi- Duitsland

4. Morele mazzel/pech t.a.v hoe je bepaald wordt door omstandigheden vanuit het verleden: Als je niet verantwoordelijk kunt worden gesteld voor handelingen die door externe factoren buiten je controle, of voor handelingen die gevolg zijn van karaktereigenschappen die je niet met je wil kunt beïnvloeden, of voor de levensomstandigheden die jou een morele keuze voorleggen, kun je dan nog wel verantwoordelijk zijn voor een handeling die puur het gevolg is van de wil zelf, als die handelingen product zijn van omstandigheden buiten de controle van de wil?
Thomas Nagel
De eindtermen
33.
De kandidaten kunnen uitleggen waarom, volgens Nagel, oorlogsmisdadigers te beschouwen zijn als slachtoffer van ‘moral luck’.

34.
De kandidaten kunnen uitleggen hoe het probleem van ‘moral luck’ volgens Nagel ontstaat uit ons alledaagse leven en op welke wijze dit probleem samenhangt met het probleem van de vrije wil.

35.
De kandidaten kunnen de vier vormen van ‘moral luck’ benoemen en uitleggen hoe Nagel die onderscheidt.

36.
De kandidaten kunnen uitleggen dat als iemand spijt ervaart omdat hij de oorzaak was van leed of schade (agent-regret), er volgens Nagel niet noodzakelijk ook sprake is van morele pech (moral bad luck).


Stelling
Je kunt niet verantwoordelijk zijn voor handelingen, want er zijn bijna geen handelingen waar men complete controle over heeft. Er is dan geen sprake van een vrije wil als voorwaarde voor verantwoordelijkheid.
Full transcript