Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Velkommen til workshop om indsatser for sårbare gravide og s

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 25 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Velkommen til workshop om indsatser for sårbare gravide og s

Vi skal...
skabe et åbent rum, hvor jeres fælles erfaringer fra praksis er afsættet for udvikling af fremtidens indsatser til gavn sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark
tænke nyt og sammenhængende

Dagens indhold vil byde på...
et fælles blik på spørgeskemaundersøgelserne
en kick-start fra Ernest Holm Svendsen
inspirerende praksiseksempler
brugernes egne stemmer
et blik på fremtiden fra forskellige synsvinkler
udvikling, udvikling og udvikling!
Dagen i overskrifter
Udviklingsarbejdet vil foregå i grupper og tage udgangspunkt i tre elementer:
1. Hvad er jeres fælles vision?

2. Hvilke erfaringer kan I bygge videre på?

3. Hvilke nye indsatser skal iværksættes for at opnå visionen?
Velkommen
til workshop om indsatser
for sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark

20. august 2014

Noget om resultatgennemgangen...
Vision: Et ambitiøst og konkret mål for området, der ligger fem år ud i fremtiden.

Kan fx være:
Et styrket tværsektorielt samarbejde omkring barnets overgang fra at være hjemme hos far/mor til at starte i institution vil om fem år sikre 20 % færre børn med relationsforstyrrelser.

Gruppearbejde
At finde den fælles vision
Gruppearbejde
Jeres erfaringer skal i spil
1. Hvad er dine egne visioner? Skriv dem ned.

2. Beskriv dine visioner for de andre.

3. Hvor er der sammenfald?

4. Bliv enige om én fælles vision, som I ønsker at arbejde videre med i løbet af dagen. Skriv den i midten af drømmefangeren.
1. Hvilke af dine egne erfaringer kan bidrage til at opnå den fælles vision? Skriv dem ned.

2. Erfaringerne præsenteres i gruppen.

3. Diskutér erfaringer i fællesskab:
- Spørg ind til hinandens erfaringer.

- Hvad har fungeret særlig godt i jeres arbejde med målgruppen?

- Hvilke former for erfaringer har I i gruppen? Kompetencer, viden, innovative tilgange, værktøjer eller andet.

- Hvilke erfaringer finder I i fællesskab relevante at bygge videre på?
Gruppearbejde
Nye indsatser
Hvordan kombineres jeres erfaringer på nye måder i praksis så jeres vision indfries?
Et blik ind i fremtiden...
Hvad tager I med jer hjem fra worksoppen ift. jeres fremtidige arbejde med denne målgruppe?
Tak for i dag!
1. En bred vifte af forskellige tilbud, som dækker en bred målgruppe

2. Begrænset anvendelse af evaluering

3. Faren er ikke altid tænkt med

4. Udfordringer med den tidlige opsporing

5. Gode erfaringer med formaliserede samarbejder på tværs

En bred vifte af tilbud som dækker en bred målgruppe
Der er mange bud på tilbud og indsatser

Varierende mål

En målgruppe som er svær at definereHvilke positive effekter skal tilbuddene have - for hvem?

Behov for klarere definitioner?
Begrænset anvendelse af evaluering
Få evalueringer

Flere indsamler dataHvad skal der evalueres i forhold til?

Hvad vil vi gøre for denne målgruppe - hvilke resultater er vigtige?
Faren er ikke altid tænkt med
Der har i flere år været fokus på større involvering af faren

Fortsat efterspørgsel på mere involvering af faren

Svært at tilrettelægge tilbud under hensyntagen farens deltagelseEr der et potentiale i at arbejde med større inddragelse af faren?
Udfordringer med den tidlige opsporing
Problemer med at få kendskab til de gravide tidligt nok

Graviditetsbesøg "ved behov"

Den praktiserende læge spiller en mindre rolle ved henvisning til tilbudHvordan sikres tidlig opsporing?

Flere graviditetsbesøg? Tættere samarbejde med den praktiserende læge?

Gode erfaringer med formaliserede samarbejder på tværs
Ønske om bedre tværsektorielt og tværfagligt samarbejde

Efterspørgsel på formaliserede rammer

Gode erfaringer med, sundhedsaftaler, fødeplaner mv.

God erfaring med formaliserede samarbejder i kommunernePotentiale i at udbrede formaliserede samarbejdsformer ?
Full transcript