Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Precies op tijd

Het moment van Jezus' geboorte
by

BS Romijn

on 26 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Precies op tijd

...Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten...
...Zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten...
...Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David...
...Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen...
...Mijn ogen hebben de zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van de volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken...
...En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te maken, en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden...
...Hij (God) heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheden te denken, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid...
...Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.
Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn naam hoogverheven is. Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde! Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël...
...Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken...
...Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet...
precies op tijd
...En zij zal een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden...
...Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien...
...De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen...
precies op tijd?
precies op tijd?
Schepper van de tijd
te vroeg... te laat...
net te laat...
een poos te laat...
een handig moment?
steeds voller
de tijd van de wet
zegen
of vloek
een tevreden wet
het juiste moment...
de juiste volgorde...
het juiste moment
in ons leven
een machtige God
precies
op tijd

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Galaten 4:4
Jesaja 9:1
Mattheüs 1:21
Daniël 9:24
Jesaja 9:5-6
Jeremia 31:31
Lukas 2:54-55
Lukas 2:76-77
Lukas 2:38
Titus 2:11
Lukas 2:10-12
Hosea 5:15
Jesaja 12
Full transcript