Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filosofia

No description
by

on 7 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filosofia

4.
Mobilitat dels treballadors
3.
Deslocalització de les empreses
2.
Mobilitat de les mercaderies i dels serveis
1.
Movilitat mundia del capital financer
El <<gir aplicat>> de la filosofia
El repte medioambiental
La globalització i els moviments migratoris
Alguns reptes per a la filosofia en el món contemporani
tema 16
Membres:
Azahara Puertas
Carla Osorio
Cristina Sances
Maria Carmona
Marta Franch1.
2.
3.
4.
El <<gir aplicat>> de la filosofia
El repte medioambiental
Les desigualtats econòmiques i socials
La globalització i els moviments migratoris
És el retorn de la filosofia aplicada en tots els aspectes per resoldre problemes i questions. Es demana a la filosofia orientació per afrontar problemes com els seguents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dilemes ètics en l'ambit de la medicina.

Els riscos ue planteja l'avenç de l'enginyeria genètica
La injusta distribució de la riquesa en el món
L'alteració de l'equilibri ecològic.
Qüestions relacionades amb el treball de les empreses
Corrupció de la política i de col·lectius professionals.
Efectes perjudicials de la globalització i un llarg etcètera
En què consisteixen les ètiques aplicades?
Per
afrontar els reptes
en els diferents ambits hem de tenir en compte els elements seguents:
a)

b)

c)
d)
L'
activitat
de que es tracta i la
meta
. Tota activitat té uns
béns interns
i uns
béns externs.

Els
valors
, els
principis
i les
actituds
que cal desenvolupar per assolir la meta.
Ètica cívica comuna.
Descriure l'activitat de la manera mes completa possible.
Les desigualtats econòmiques i socials
Documents i orientecions d'ètica aplicada → col·laboració en equip entre diversos professionals de diferents ambits (el filòsof participa com un més).

A l'ètica li correspon dissenyar el
marc d'aplicació
.

Ètiques aplicades
Procés
inductiu
Procés
deductiu
Només si potenciem aquest doble procés i procurem la realització efectiva dels valors propis de cada àmbit, podrem aconseguir una
democràcia autèntica
Democràcia autèntica
La bioètca abraça totes les qüestions ètiques referides als éssers vius, des de les qüestions ecològiques sota el títol de <<ètica ecològica>> mentre que la bioètica esta relaionada amb la professió mèdica i les ciències de la salut.
Una ètica ecològica
Lètica de l'economia, de l'empresa i del desenvolupament
a)

b)

c)
L'
ètica ecòmica
: la reflexió general sobre les relacions entre l'economia i l'ètica o reflexió sobre els diferents sistemes economics (capitalisme, socialisme,etc.)
L'
ètica empresarial
: se centra en l'empresa com a organització de caràcter econòmic i com a institució que desenvolupa un paper important en la vida social
L'
ètica del desenvolupament dels pobles
: processos de desenvolupament intern de cada país amb la finalitat que tothom pugui portar una vida digna en un entorn de llibertats, sense perdre la identitat cultural
La separació moderna entre l'economia i l'ètica
La globalització és el resultat dels següents processos interconectats:
1.
2.
3.
4.
5.

Mobilitat mundial del capital financer
Mobilitat de les mercaderies i dels serveis
Deslocalització de les empreses
Mobilitat dels trreballadors
Mobilitat de la informació
Liberalització dels marcs financers
importacions i exportacions
aranzels
regulat per l' Organització Mundial del Comerç (OMC)
Disseny
Fabricació
campanya
publicitària
Oficina
localitzada
Producció i comercialització
Moviments migratoris
Mobilitat de la informació
5.
La globalització te aspectes positius cóm possibilitats esprançadores per a la humanitat però suposa riscos de deteriorament pel que fa a la
manca d'equitat
i a la
pèrdua de diversitat cultura
.
Primer grup de persones:

·Exclusió mútua aparent entre l'economia i l'ètica.
·L'economia en general, i l'emrpesa en particular.
·Màxim benefici possible en el temps més breu possible.
·El negoci és el negoci.


Segon grup de persones:
·La relació entre ètica i negoci ha de limitar-se a un mínim que coincideix amb alló que estableix la legalitat vigent.
·L'objectiu de l'empresa ha de ser guanyar diners dins del marc legar establert.
Tercer grup de persones:
entrellaçat en l'obra dÀristotil
·Estreta relació entre economia i ètica
·L'economia no pot entendre's sinó com a part de l'ètica
·L'activitat enomònica moralment acceptable és aquella que es manté dins dels límits de l'atenció a les necessitats de les persones.
·Aristòtil considerava parasitària i menyspreable al primer grup de persones.
L'ètica cívica i els valors propis de l'activitat econòmica
L'economia no és una entitat individual sinó que forma part de la societat. Qualsevol activitat huana que incideixi el camp social té marcades unes finalitats i unes metes que mostren valors propis d'aquest àmbit.
EL progrés econòmic ha de ser tècnic i social
L'ètica de l'empresa intel·ligent
1)

Adquireix les característiques seguent:
Les empreses són agents morals
i són responsables de les conseqüències dels seus actes.
Les empreses que obliden que la finalitat última de l'activitat econòmica és la
satisfacció de necessitats humanes
queden deslegitimades des del punt de vista de l'ètica cívica.
Els consumidors son interlocutors vàlids
, i per això s'ha de tenir en compte els seus interessosper mitjà de mecanismes que garanteixen una participació efectiva.
També els membres de l'empresa són interlocutors vàlids
els drets dels quals han de ser respectats
Assumir en l'economia
una ètica de la responsabilitat i de la cooperació
que es pren seriosament la dignitat igual de les persones i la cura del medi ambient és un signe d'intel·ligència i d'humaniat, ageura el seu propi futur i la qualitat de vida
2)
3)
4)
5)
Diferències légítimes i desigualtats injustes
Totes les persones són
iguals en dignitat
, totes mereixen
igual consideració i respecte
. Per aixó han de protegir els adrets humans o bé
<<drets econòmics, socials i culturals>>
.
El valor de la igualtat exigeix que des de nens aprenguem a valorar que els altres són iguals que nosaltres, sigui quina sigui la seva raça, el sexe, l'edat o la condició social.
El major obstacle és encara el menyspreu al pobre, al vell, al discapacitat.
Encara queda molt perquè la llei tracti igual tots els ciutadans, i encara queda molt camí perquè tots gaudim de les mateixes oportunitats vitals. Ara bé
podem canviar les nostres pròpies actituds injustes.
La majoria de les desigualtats escandaloses de riquesa hi ha en el món tenen l'arrel un injusticies hostòriques
. Per exemple els pobles de l'Àfrica subsahariana, no es mereixen la desgràcia que pateixen, sinó que són victimes d'una serie d'abusos que hauríem d'erradicar per sempre.
Interdisciplinarietat
Medi de coordinació
Dialeg
Communicació

Interlocutors vàlids
Decisions
→ Questió personal
En síntesi...
Considerem les ètiques aplicades a mode de modulacions d'una
ètica cívica comuna.
<<Una melodia comuna>>
Necessitat urgent per afrontar èticament els problemes de la vida social.
Ètica discursiva
Les mesures necessàries per fer front als problemes ecològics han de prendre's abans que sigui massa tard. En alguns aspectes ja és massa tard:
·Pèrdua de la biodiversistat
·Deteriorament de la capa d'ozó
·Residus tòxics
·Pluja àcida
·Canvi climàtic
Distribució més justa dels recursos econòmics del planeta que posi fi a les principals causes de destrucció de l'entorn natural

<<desenvolupament sostenible>>
indica la necessitat de mantenir la producció i el consum dins de certs límits per mantenir la biodiversitat i no esgotar definitivament els recursos disponibles
El dret de tot ésser humà a un medi ambien sa

Reconeixement de cada persona com a inerlocutora valida
Desde el punt de vista ètic es poden adoptar diferents punts de vista:
· Ètiques antropocèntriques:
mantenen que les mesures de preotecció medioambiental es justifiquen per referència als drets, a les necessitats i als interessos de les persones
· Ètiques biocèntriques
o
ètiques centrades en la vida
: consuderen moralment rellevants tots els éssers vius, encara que no necessàriament amb significació moral igual, ja ue uns són més complexos que els altres.
Es pot arribar a un consens respecte a les mesures concretes
Full transcript