Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Жас мамандармен жұмыс

Педогог қызыметін жаңадан бастаған жас мұғалімдер көбіне абдырап, өзіне-өзі сенімсіз халде жүреді. Оларға жетіспейтіні - тәжірибе. Тәжірибе жылдармен келеді. Бұл мектеп практикасы көрсетіп отырған жәйт.

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Жас мамандармен жұмыс

Сексенбаева А.К
БКО. Зеленов ауданы, Щапов ОЖББМ Жас маман кандай киындыктармен
бетпе-бет келеді? Мектеп әкімшілігі педагог - психологпен бірлесе отырып жас мамандардын осы киындыктарды игеруіне комек беру багытында жумыс жургізу тиіс. Мектеп әкімшілігі жас мугалімнін жумыс әдістемесін, дәріс откізу тәсілдерін бакылау максатымен онын сабактарына катысады. Бул жас маманнын сабак барысын дурыс уйымдастыру, дәріс жоспарларын талапка ай рәсімдеу мәселелеріне катысты тиісті комек алуына мумкіндік береді. Оку жылы басталар алдында мектеп акімшілігі максатты турде жас мамандармен жумыс жургізу жоспары курылады. Онда жеке консультация, диогностика, бакылау, мамандармен топтык жумыс жургізу (тренингтер, әнгімелер, лекциялар откізу) мәселелері камтылады.
Жас маманнын кызметегі алгашкы кадамы он
болу ушин әдістеме бірлестігінін бірінші
отырысында "Устаздык ант" беру усынылады.
Мектеп әдіскерімен бірлесе отырып, жас
мамандарга тәлімгерлер бекітіледі. Жас устаздын анты Мен педагопын. Устаздык мамандыкты журек калауымен тандаганмын.
Ант етемін:
Оз ісіме адал болуга
әр балага сеніммен карауга, кадірлеуге, урыспай, жекімей, корламай сойлесуге;
Баланы шынайы багалауга, куші жететін тапсырма беруге ишарамен колдап отыруга;
Ант етемін:
Балалардын бойына адалдык мейірімділік сезімдерін оятуга;
Адамгершілік пен мәдениетке баулуга;
Адамдарга жанашырлык, жакындарына камкорлык жасауга;
Озімдегі бар білімді балаларга сыйлауга;
УСТАЗ АТЫНА ЛАЙЫК БОЛУГА АНТ ЕТЕМІН! Жас маманнын кукыктары мен міндеттері: Устаздын абройы мен беделін коргау;
Оз жумысын багалауга байланысты арыз- шагымдармен, кужаттармен танысу, тусініктеме беру;
Озіне колайлы жолмен біліктілігін арттыру;
Педагогикалык кенестерге, әдістемелік бірлестік мәжілістерге, мектептін когамдык оміріне катысу;
Тәлімгер мен оз әріптестері тарапынан комек ал;
әрбір баланын тулгалык ерекшеліктерін және олардын ата-аналарын сыйлау;
Жартыжылдык сонында тәлімгермен кәсіби бейімделу корытындысын шыгару, аткарылган жумыстар туралы есеп беру кужаттарын дайындау.
Жас мамандармен жумыс Жас мугалімдердін іске бейімделуі
Full transcript