Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Maralmaa Purevsuren

on 1 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Олон Улсын Бизнесийн түүхэн хөгжил
Концессын
эрин үе
Арилжааны
эрин үе
Экспансын
эрин үе
Үндэстэн улсуудын
эрин үе
Глобалчлалын эрин үе
Олон Улсын Бизнесийн хамрах хүрээ
Хамрах хүрээ, орон зай
Бизнесийн орчин
Төлбөрийн валют
Олон Улсын Бизнесийн төрөл
Гадаад худалдаа
Хөрөнгө оруулалт, хамтарсан үйлдвэр
Үндэстэн дамнасан корпораци
Стратегийн алъянс
Бараа бүтээгдэхүүний экспорт, импорт
Реэкспорт, реимпорт
Шууд болон шууд бус экспорт, импорт
Зуучийн худалдаа
Угтвар худалдаа
Аукцион, бирж, тендер
Электрон худалдаа
Үйлчилгээний импорт, экспорт
Аялал жуулчлал, тээвэр
Хилийн чанад дахь үйлчилгээ
Гадаадын активийг ашиглах
Аутсорсинг
Худалдааны зууч
Комиссын худалдаа
Консигнацийн худалдаа
Агентын худалдаа
Брокерийн худалдаа


комиссионер 10-15% , комитент
консигнатор,
консигнант
агент, принципиал
0.25-3%
Бараа солилцоо
Угтан худалдан авах
Нөхөн төлөх хэлцэл
Оффсэтг худалдаа
Свич худалдаа
1-15 жил
уул уурхай, 10-20 жил
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
Багцын хөрөнгө оруулалт
Олон Улсын
бизнес

Гадаад зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах арга буюу бизнес хийх шалтгаан
Зах зээлээ өргөжүүлэх
Хямд нөөцийг эзэмших
Диверсификаци
Full transcript