Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I Wojna Światowa

No description
by

Patrycja Harasimowicz

on 2 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I Wojna Światowa

1914-1918r. I Wojna Światowa SPRAWA POLSKA Najważniejsze daty: -ogromne straty ludzkie (około 11 milinów poległych) i gospodarcze
- Rozwój techiniki, głównie wojennej i wprowadzenie nowych typów uzbrojenia i sprzetów: czołgów, samolotów bojowych, okrętów podwodnych, broni maszynowej i gazów bojowych (chlor i iperyt)
- Zmiany polityczne upadek porządku ustalonego na kongresie wiedeńskim w 1815r., obalenie monarchii w Niemczech, Rosji, i Austro- Węgrzech, powstanie i odrodzenie się wielu państw (Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia), powstanie w Rosji państwa bolszewickiego, nowy podział kolonii i utworzenie Ligi Narodów (mającej w przyszłości zapobiegać konfliktom zbrojnym) Skutki: Przyczyny: Pierwsza wojna światowa miała wiele przyczyn. Miały one charakter polityczny, społeczny i wojskowy. Bezpośrednia przyczyna wynikała z kryzysu międzynarodowego wywołanego zamachem na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Jednak powody dla których konflikt ten przerodził się w wojnę europejską, a następnie światową, miały swą genezę w wydarzeniach i procesach historycznych sięgających lat 70. XIX wieku, a częściowo nawet wcześniejszych. - powstanie dwóch bloków o podstawach militarnych i gospodarczych:
- Trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry, Włochy)
-Trójporozumienia (Wielka Brytania, Francja, Rosja)
- zapędy imperialne i ekspansjonistyczne Niemiec
- chęć dorównania przez Niemcy angielskim siłom morskim
- próby utrzymania dominacji w koloniach i na morzach przez Wielką Brytanię
- dążenia Stanów Zjednoczonych do uzyskania wpływów w obu Amerykach (doktryna Monro'ego),
- nierównomierny rozwój kapitalizmu w Europie
- dążenia państw europejskich do podporządkowania sobie terenów Bałkan (pierwsza i druga wojna bałkańska - lata 1912, 1913) Front zachodni Najważniejsze bitwy:

Bitwy nad Marną:
-Trwała od 6 do 9 (10) września 1914 roku. 10 września armia niemiecka wycofała się. Zwycięska kontrofensywa francuska nie zdołała jednak wyprzeć napastnika z Francji. Niemcy zatrzymali się na rzece Aisne. Wojskami francuskimi dowodził generał Joseph Joffre, wojskami niemieckimi generał Alexander Kluck i generał Karl Bulow.
-Druga bitwa nad Marną rozgrywała się w dniach od 15 lipca do 2 sierpnia 1918 roku. Zakończyła się także porażką Niemiec. Wojskami alianckimi dowodził generał Ferdynand Foch, zaś wojskami niemieckimi gen. Erich Ludendorff.

Bitwy nad Sommą:
24 czerwca 1916 roku Francuzi i Anglicy rozpoczęli wzmożone przygotowania artyleryjskie. Teren walk był nad rzeka Sommą. We wrześniu zwolniono siłę ataków, użyto nowej nieznanej dotąd broni - czołgów angielskich, które zwłaszcza w pierwszych dniach wywarły na Niemcach silne deprymujące wrażenie. W październiku 1916 roku walki nas Sommą zamarły. Armią francuską dowodził Ferdynand Foch. Niemcy stracili około 650 tysięcy żołnierzy, Anglicy około 420 tysięcy, a Francuzi około 195 tysięcy.
8 sierpnia 1918 roku - "czarny dzień armii niemieckiej", Niemcy poniosły olbrzymie straty w drugiej bitwie pod Sommą. Połączone siły angielsko-francusko-amerykańskie pod dowództwem Ferdynanda Focha zadały im straszliwą klęskę.

Bitwa pod Verdun:
21 lutego 1916 roku rozpoczęła się najkrwawsza bitwa tej wojny, bitwa pod Verdun. Walki zacięte trwały aż do czerwca 1916 roku, choć ostatecznie bitwa zakończyła się dopiero w grudniu 1916 roku. Niemcy stracili około 240 tysięcy żołnierzy, Francuzi około 275 tysięcy. Zaczynając tę bitwę Niemcy obliczali, iż niemieckie straty w stosunku do francuskich będą wynosić 2 do 5. Sławę w tej bitwie zdobył, dowodzący pod Verdun, marszałek francuski Philippe Petain. Front wschodni Najwaniejsze bitwy:

Bitwa pod Tannenbergiem:
Odbyła się w dniach od 26 do 31 sierpnia 1914. Była wielkim zwycięstwem wojsk niemieckich nad armia rosyjską.

Bitwa pod Gorlicami.:
4 maja 1915 roku wojska niemieckie dowodzone przez gen. Paula von Hindenburga przerwały front - nowa linia frontu przebiegała począwszy od Zatoki Ryskiej przez Pińsk po Tarnopol.

Kontrofensywa gen. Aleksieja Brusiłowa:
Trwała od maja do września 1916 roku. W wyniku jej trwania wojska rosyjskie zajęły Galicję Wschodnią, należącą dotychczas do Austrii. Działania wojenne Błękitna Armia -armia polska we Francji, znana także jako Armia Hallera; swoją nazwę BŁĘKITNA ARMIA zawdzięcza kolorze francuskich mundurów. Była to polska ochotnicza formacja wojskowa powstała w okresie I wojny światowej w roku 1917
-Hallerczycy poza udziałem w Wielkiej Wojnie, walczyli także w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-radzieckiej. Gen. Józef Haller był ostatnim dowódcą tej formacji, która została rozwiązana we wrześniu 1919r. Legiony Polskie Legiony Polskie nazywane też (dla odróżnienia od Lenigionów Polskich we Włoszech) Legionami Piłsudskiego, powstały z inicjatywy działaczy galicyjskich, skupionych w Naczelnym Komitecie Narodowym.
W sierpniu 1914 roku utworzono Legion Wschodni i Legion Zachodni, jesienią połączone te formacje pod nazwą Legionów Polskich.
W skład Legionów Polskich weszły trzy brygady oraz jednostki wspierające i pomocnicze:
- I Brygada, utworzona w grudniu 1914 roku, dowódcy: J. Piłsudski, od X 1916 - pułkownik M. Januszajtis, I Brygada uczestniczyła w walkach z Rosjanami w Galicji (Lubelszczyzna, Podlasie) , staczając bitwy m.in. pod Konarami, Limanową i Łowczówkiem;
- II Brygada, zwana też Karpacką lub Żelazną, utworzona w maju 1915 roku w Kołomyi, dowódcy: płk F. Küttner, od sierpnia 1916 roku - płk J. Haller, walczyła na Węgrzech i w Galicji Wschodniej (pogranicze Bukowiny i Besarabii), kulminacyjnymi momentami prowadzonych przez II Brygadę walk były szarża 2 szwadronu ułanów pod dowództwem rotmistrza Z. Dunin-Wąsowicza na okopy rosyjskie pod Rokitną (13 czerwca 1915 roku, kosztem kilkudziesięciu zabitych i rannych zostały przełamane pozycje rosyjskie).
- III Brygada, utworzona również w maju 1915 roku, dowódcy: płk W. Grzesicki, płk S. Szeptycki, płk Zieliński, płk B. Roja, walki na Lubelszczyźnie i Wołyniu. Komitet Narodowy Polski -polska organizacja polityczna, której głównym celem było odzyskanie niepodległości przy pomocy państw Ententy. Pierwsze kroki do utworzenia KNP zostały podjęte przez Romana Dmowskiego na przełomie stycznia i lutego 1917 roku podczas narady w Lozannie.
-Dominowała w nim orientacja prorosyjska. Komitet nawoływał Polaków do biernego oporu wobec dwóch pozostałych państw-zaborców: II Rzeszy Niemieckiej i Monarchii Austro-Węgierskiej. W Warszawie wyłonił się w listopadzie 1914. Przedstawicielem KNP był Roman Dmowski.
-Zaplecze polityczne dla organizacji stanowiło Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne i Stronnictwo Polityki Realnej. Siłą zbrojną, która wspierała Komitet była Armia Polska we Francji, zwana potocznie Armią Hallera. 28 czerwiec 1914 - zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcę tronu Austro-Węgier w Sarajewie, stolicy Bośni. Zabójca Gawriło Princip, młody serbski nacjonalista, członek organizacji "Czarna Ręka"
23 lipca 1914 - rząd austro-węgierski postawił Serbii ultimatum.
28 lipca 1914 Austro-Wegry wypowiadają wojnę Serbii, uznając, że ich ultimatum zostało odrzucone, początek wojny.
30 lipiec 1914 - Rosja w stanie wojny z Austro-Węgrami
1 sierpień 1914 - Niemcy wypowiadają wojnę Rosji
3 sierpień 1914 - Niemcy wypowiadają wojnę Francji
4 sierpień 1914 - Niemcy wypowiadają wojnę Wielkiej Brytanii

Sojusznicy państw centralnych - data przystąpienia do wojny:Październik 1914- TurcjaPaździernik 1915 - Bułgaria
Sojusznicy państw sprzymierzonych - data przystąpienia do wojny:Lipiec 1914 - Serbia
Maj 1915 - Włochy
Sierpień 1916 - Rumunia
Kwiecień 1917 - Stany Zjednoczone
1917 - Grecja

5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austriackie wydały tzw. Akt 5 listopada gwarantujący Polakom powstanie samodzielnego Królestwa Polskiego.
07.11.1917- Rewolucja październikowa
11.11.1918- Rozejm w Compiègne − kończący I wojnę światową układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, odzyskanie niepodległości przez Polskę

Konferencja pokojowa w Wersalu- 18 stycznia do 28 czerwca 1919 roku Najważniejsze pojęcia -wojna pozycyjna- wojna, w której obie strony zajmują umocnione pozycje, a przebieg linii frontu mimo podejmowanych działań zmienia się w dłuższym okresie w bardzo nieznacznym stopniu ( o kilka-, kilkadziesiąt kilometrów). Od IX 1914 roku.
-Blitzkrieg (niem. wojna błyskawiczna) – termin oznaczający błyskawiczne uderzenie wojskowymi siłami zbrojnymi (powietrznymi, morskimi i lądowymi) na dany kraj.
-Białogwardziści- potoczna nazwa żołnierzy walczących przeciwko bolszewikom
-Bolszewicy- nazwa określająca członków komunistycznej frakcji działającej w Socjal-Demokratycznej Partii Robotniczej w Rosji (1903-1912)
-orientacja prorosyjska -była to koncepcja popierana przez endecję i lojalistów, została stworzona przez Romana Dmowskiego. Zakładała ona , że największe zagrożenie dla Polaków stanowią Niemcy w związku z tym w nadchodzącej wojnie Polacy powinni stanąć przeciwko nim. Roman Dmowski zakładał że wojnę wygra ententa.
-Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla lub regenta. Rada Regencyjna została powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych, na podstawie nadanego przez te władze patentu w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim z 12 września 1917. Objęła urząd 27 października tegoż roku.
-Nieograniczona wojna podwodna w I wojnie światowej- rozpoczęta 1 II 1917 przez Niemcy celem wyczerpania gospodarczego Wielkiej Brytanii. Oznaczała atakowanie bez ostrzeżenia nie tylko statków Ententy lecz także neutralnych. Ogłoszenie nieograniczonej wojny podwodnej było jedną z przyczyn włączenia się do wojny USA. Polska Siła Zbrojna (Polnische Wehrmacht) W efekcie ogłoszenia (5 XI 1916 r.) przez władze Niemiec i Austro-Węgier Aktu 5 listopada, została stworzona z części żołnierzy Legionów Polskich, lecz działała u boku armii niemieckiej w latach 1917-1918. Na czele PSZ stał generał- gubernator Warszawy- Hans von Beseler. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości PSZ stała się częścią Wojska Polskiego. Brygada Strzelców Polskich
(albo Poleska Brygada Strzelców, Polska Brygada Strzelecka) Polska Organizacja Wojskowa POW powstała w sierpniu 1914 w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego do walki z rosyjskim zaborcą; zbrojnie oraz wywiadowczo na rzecz Państw Centralnych. Początkowo POW działała tylko w Królestwie Polskim, później rozszerzyła działalność na Ukrainę i Rosję, Początkowo organizacja liczyła około 1000 członków podzielonych na 4 okręgi: Warszawa, Lublin, Radom, Siedlce, później działalność konspiracyjną rozpoczęto także w Wilnie, Moskwie i Petersburgu. Po roku do POW należało już 16 000 żołnierzy. Wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego na Wschodzie, powstała jesienią 1915 roku, u boku armii rosyjskiej po rozbiciu wcześniej działającej formacjii polskiej (Legionu Puławskiego, 1914-1915). Działała w latach 1915-1918. Traktaty pokojowe Wersal, 28.06.1919r., Niemcy Saint-Germain-en-Layne, 10 IX 1919r., Austria Neuilly-sur-Seine, 27 XI 1919r., Bułgaria Sevres, 10 VIII 1920r.,
Turcja Trianon, 4 VI 1920r.,
Węgry -nowa struktura terytorialna i polityczna Europy (tzw. system wersalski)
-niepodległość nowych państw
-zwrot zagarniętych ziem
- ograniczał liczebność i uzbrojenie
- uiszczenie odszkodowań wojennych- pozbawiał Niemcy kolonii i nakazywał plebiscyty w sprawie granic na terenach spornych
- ustanawiał Wolne Miasto Gdańsk
-demilitaryzacja strefy nadreńskiej
-postanowienia dotyczące powołania Ligi Narodów Postanowienia:
-likwidował monarchię austriacko- węgierską i stwierdzał utworzenie niezależnej republiki austriackiej
- redukował siły zbrojne Austrii Postanowienia:
-pozbawiał części terytorium na rzecz Rumunii, Grecji i Królestwa SHS
- nakazywał obowiązek spłacenia reparacji wojennych
- ograniczał liczebność sił zbrojnych Postanowienia:
-likwidował imperium osmańskie- pozbawiał Turcję wszystkich prowincji arabskich, wysp na morzu Egejskim i części terytorium w Europie-nakazywał redukcję sił zbrojnych i poddanie cieśnin czarnomorskich kontroli międzynarodowej- traktar nie wszedł w życie, a jego postanowienia zrewidowano na konferencji lozańskiej (1922-1923) Postanowienia:
-regulował kwestię sporne związane z likwidacją Austro- Węgier- zakładał utratę części terytorium na rzecz Rumunii, Królestwa SHS, Czechosłowacji i Austrii- redukował liczebność sił zbrojnych- zobowiązywał Węgry do zapłacenia odszkodowań wojennych BROŃ CZOŁGI BROŃ MASZYNOWA GAZY BOJOWE OKRĘTY PODWODNE SAMOLOTY BOJOWE Europa przed I wojną światową Europa po I wojnie światowej
Full transcript