Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NASILJE

No description
by

Sara Ferlin

on 10 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NASILJE

NASILJE
Zakaj smo izbrali nasilje?
UČENEC - UČENEC
Nasilje med vrstniki = je namerna, ponavljajoča se uporaba fizičnega, psihičnega, spolnega ali ekonomskega nasilja, ki jo izvaja otrok nad drugim otrokom ali mladim podobne ali enake starosti.

Nik
Blaž
Peter
Anja
Mariza
Darja
Sara
Luka Viktor

Nasilje otrok nad starši
Nasilje staršev nad otroci
S strani učencev
Hvala za pozornost!
REŠEVANJE NASILJA
Vrstniška nasilja
telesno
verbalno
psihično
spolno
ekonomsko
nasilje z uporabo IKT
Otroci nasilneži
agresivnost
hitro se ujezijo
nimajo potrpljenja,
kljubovalni
o sebi imajo dobro mnenje
želijo biti ukazovalni do drugih
Žrtve
Aktivnost
INTERVJU Z UČITELJEM IN PSIHOLOGINJO
šibkejši otroci
nemirni otroci
otroci s slabše razvitimi socialnimi veščinami, ki se težje branijo
otroci z drugačnimi telesnimi znaki
• učno manj/bolj uspešni otroci;
osamljeni otroci
• gluhi, nerodni, nemirni, slepi, gibalno in govorno ovirani ...
• otroci iz revnejših/premožnejših družin
• otroci zaščitniških
staršev

Vzroki
vzgoja/skrb za otroke
mediji
prehrana
okolje
Narodnostna nesoglasja
PRISELJENCI VS. DOMAČINI
RAZISKAVA
v okviru Šole za ravnatelje
NAMEN: analizirati pojavne oblike, zaznavanje in preprečevanje oblik nasilja na slovenskih OŠ in SŠ
262 izpolnjenih vprašalnikov (27 šol)
UČENEC-UČENEC
NASILJE NA INTERNETU
UČITELJ-UČENEC
UČENEC-UČITELJ
spletne klepetalnice
forumi
družabna omrežja
Oblike
Kako lahko ugotovite, če se nad otrokom izvaja nasilje?
Fizično nasilje - takoj.
Nadlegovanje
Poniževanje
Žaljenje –
Razkrivanje
Oponašanje
Zalezovanje
Seksting
Nevarne spletne skupnosti
Psihično - pozneje
učitelj (razrednik)
Opozorijo čenci, starši
POGOSTOST ZAZNAVE NASILJA
V kakšni obliki pride do nasilja starša nad učitlji?
Psihično nasilje
Verbalno
žaljenje, zmerjanje
Očitanje
nestrokovnosti
Ali se je oblika nasilja učencev nad
učitelji spremenila glede na čas?
vedno več pravic učencev
učitelj kriv za slabe ocene, kazen...
nasilje preko socialnih omrežij.
Spletno nadlegovanje
Kako rešujete situacije nasilja in izločanja?
ničelna toleranca
nasilje na šoli in izven šole
zapisnik, obvestimo starše vseh vpletenih, nasilneži se opravičijo žrtvi.
kazni:
plakat,
ukor,
opomin,
...
PRIMERI NASILJA
soočenje z žrtvijo?
žrtvina samopodoba
lažni profili
sovažni govor
kraja gesl
objavljanje posnetkv, slik
zloraba osebnih podatkov
Kaj je največkrat razlog za nasilje?
Potreba po moči in dokazovanju
TV, internet, nasilne igre
Seksting
pošiljanje/izmenjavanje napol golih ali golih fotografij z vrstniki
Ali se nasilje kdaj pojavi zaradi drugačne kulture?
V družinah iz drugačnega kulturnega okolja veljajo drugačne vrednote
Vključevanje otrok druge kulture.
POROČANJE V MEDIJIH
http://www.24ur.com/novice/slovenija/devetosolec-obracunal-z-vrstnikom.html
VLOGA MEDIJEV?
DISKUSIJA
Ali ste imeli kakšne izkušnje z medvrstniškim nasiljem?
Ste bili vi žrtev nasilja, povzročitelj ali samo opazovalec?
S strani staršev
Ste bili kdaj priča nasilju nad učitelji? Opišite dogajanje.
1. Zakaj moramo pomagati žrtvam nasilja?
2. Kako pomagati žrtvam nasilja?
4. Kako lahko učitelj preprečuje nasilje v šolah?
3. Kako ukrepati pri nasilju v šoli?
Posledice nasilja pri otrocih:
Posledice nasilja pri adolescentnih:
tesnoba
depresija
slabi šolski uspeh
nizko samospoštovanje
neposlušnost
nočne more
telesne motnje

strah in travma
pritožbe na zdravstvene probleme, agresija
težave v ustvarjanju tesnih odnosov v odrasli dobi
povečan rizik bega od doma
vzorec obnašanja (medgeneracijski prenos)
krepite otrokovo zaupanje vase in v vas.
Pomembno je, da otroku verjamemo.
Poudarite, da za nasilje ni kriv on.
Pohvalite ga, da je o svoji izkušnji nasilja spregovoril. Za to je potrebno veliko poguma.
Otroku povejte, kako boste ukrepali in mu razložite, zakaj je pomembno, da ukrepate.
Situacije ne poskušajte rešiti sami
ukrepi pri nasilju v šoli
ignoriranje
nagrada in kazen

restitucija
disciplinski ukrepi

najpogostejše
šola ni vzgojna ustanova
tožarjenje
izgovor pri odraslih?
izgubljanje učinkovitosti
kazen usmerjena v problem, ne reševanje
nelagodje, bolečina otroka
pretiran nadzor
=obnovitev
napake->vsakdanjik
popravljanje s spremembo vedenja
otrok izbere rešitev, ki ni povezana s kaznijo
samospoštovanje, odgovornost, brez prepira in kritike
PREPREČEVANJE NASILJA S STRANI UČITELJA:
Prevzemi odgovornost znotraj in zunaj učilnice.
Reci NE stereotipom in predsodkov.
Poslušaj govor v ozadju (beli šum).
Prepoznaj znake nasilja in se o tem izobražuj.
Pogovarjaj se o preprečevanju nasilja z učenci.
Spodbujaj učence, da se pogovarjajo o nasilju.

Nasilje otrok nad starši
Ste že slišali za kakšen primer nasilja otrok nad starši? Opišite ga.
KAKO POMAGATI UČENCU (žrtvi nasilja):

-
pogovor z ravnateljem
- podpora kolektiva
- strokovna pomoč

UČENEC - UČITELJ - STARŠ
Nasilje učiteljev nad učenci
Je bil kdaj učitelj
nasilen do vas?
KAKO POMAGATI UČITELJU (žrtvi nasilja)?
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
Zavod Emma
Beli obroč
Svetovalni centri
Zavod Center za pomoč mladim
Društvo življenje brez nasilja
Združenje proti spolnemu zlorabljanju
DNK- društvo za nenasilno komunikacijo
Organizacije za pomoč otrokom v primerih nasilja:
Svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše
Krizni centri za mlade
Društvo Center za pomoč mladim,
TOM - Telefon za otroke in mladostnike,
Telefon Petra Klepca za otroke in mladostnike z izkušnjo nasilja,
MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije,
Mladinsko informacijski center – MIC
To sem jaz
Varne točke
Sezam - združenje staršev in otrok

ORGANIZACIJE - pomoč pri nasilju
Nasilje nad učitelji
1. situacija:
V razredu moje hčere je deklica, ki je izredno priljubljena tako pri sošolcih, kot pri učiteljih. Priljubljenost pri učiteljih si pridobiva s prilizovanjem in vzornim vedenjem ob prisotnosti učiteljev, ter s tem, da so starši zaposleni na šoli. Ko učiteljice zapustijo razred, deklica postane prava mala teroristka. Vse deklice naščuva, da naj se ne družijo z določenimi sošolci (izbira vedno ene in iste). Poleg tega morajo za njo izvajati določene naloge, kot so npr. se posmehovati njim, jih ignorirati, peti žaljive pesmice o njih,...

Moja hči ni nikoli med tistimi, ki jim ta deklica nagaja je pa zelo prizadeta, ko to opazuje. Zadnje čase se ta “teroristka” vedno znaša nad eno in isto deklico in potem je ona žalostna in se cele dneve drži zase. Ko sem rekla hčeri, da naj ona pristopi k tej nadlegovani deklici, da ne bo sama, pravi, da ne upa, ker se potem ta “teroristka” obrnila proti njej.

Ker so že bile težave s to deklico, sem sama to omenila na GU razredničarki, ki me je kratkomalo napadla, da to ni res in da si moja hči to izmišljuje.

Kaj bi vi storili v tem primeru, če se postavite v vlogo STARŠA, UČITELJA, DEKLICE?
2. situacija:
Dober dan!
Moje ime je Žiga in bi vas rad vprašal za nasvet glede šolskega nasilja.
V šoli me vsi zaničujejo. Sošolci se večkrat postavijo proti meni, me zbadajo, žaljo. Če se poskusim postaviti zase postanejo fizično nasilni. Ko to omenim profesorjem, moje pritožbe ignorirajo in jih ne vzamejo resno. Prosim za nasvet, kaj lahko storim.
Hvala.

Kaj bi vi storili, če bi se postavili v vlogo ŽIGE, PROFESORJA, RAVNATELJA (če bi situacija prišla do njega).
Full transcript