Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wykorzystanie mapy myśli

No description
by

Agnieszka Gołębiewska

on 30 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wykorzystanie mapy myśli

Wykorzystanie mapy myśli
w pracy
z uczniem

Mapy
mentalne

Zasady rysowania map
Ułóż kartkę papieru poziomo, w jej centrum umieść główną myśl, temat lub tytuł mapy. Użyj do tego drukowanych liter.
Ważne jest, by wszystko, co zapiszesz, było później czytelne!
Dobrze, jeżeli główna myśl będzie również wyrażona za pomocą prostego rysunku - dzięki temu aktywizujemy ośrodki w mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie obrazu i emocji, co zaowocuje lepszą pamiecią i koncentracją.
Gałęzie mapy rozchodzą się promieniście od jej centrum, powinny być kolorowe i mieć długość słowa/rysunku.
Słowa kluczowe powinny wyrażać istotę myśli lub zagadnienia.
Staraj się stosować gradację wielkości liter (im dalej od środka, tym mniejsze).
Użyj przynajmniej 3 kolorów.
Staraj się używać jak najwięcej elementów graficznych; staraj się, by były kolorowe i zabawne.
Jeżeli nie umiesz rysować, wyobraź sobie słowo-klucz. Tym sposobem również uaktywnisz ośrodki w mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie informacji wzrokowych.
Po narysowaniu mapy trzeba ją "opowiedzieć", by zapamiętać zawarty w niej materiał.
FreeMind
bubbl.us
Mindmeister
Programy komputerowe
do pracy
z mapami
mentalnymi

Pojęcie
mapy
myśli
Przykłady
map
myśli

wpływ map
mentalnych
na proces
uczenia się
Ten szczególny sposób notowania wspiera kreatywne myślenie uczniów i zwiększa efektywność nauczania oraz przyspiesza naukę, a przede wszystkim bazuje na umiejętności logicznego kojarzenia zagadnień.
Mapę mysli można stosować w różnych fazach lekcji:
- wprowadzenie do tematu lekcji poprzez przywołanie wiedzy związanej z tematem,
- nawiązanie do poprzedniego tematu poprzez powtórzenie poznanych wiadomości,
- rozgrzewka, aktywizowanie obu półkul mózgu do pracy na lekcji,
- tworzenie notatki z lekcji,
- zespołowe rozwiązywanie problemu,
- podsumowanie lekcji,
- praca domowa.
Mapa mentalna jest przydatna podczas różnych aktywności:
- notowanie,
- streszczanie,
- prezentacja,
- powtórka,
- porządkowanie wiadomości.
● Mapy myśli wspierają kreatywność.
● Mapy myśli pozwalają dostrzec istotę problemu.
● Mapy myśli są skutecznym narzędziem do porządkowania.
● Łatwo się nauczyć tworzenia map myśli.
● Mapy myśli ułatwiają komunikację i wymianę informacji.
● Każdy potrafi stworzyć praktyczną mapę myśli.

Mam nadzieję, że udało mi się państwa zachęcić do wykorzystania map mentalnych podczas lekcji.
Dziękuję za uwagę.
Ćwiczenie
Na kartce spróbuj utworzyć prostą mapę myśli, której tematem jest zagadnienie z przedmiotu, którego nauczasz. Masz na to 10 minut.
Spójrz na swoją mapę i sprawdź:
1. Czy temat mapy został przedstawiony jako symbol obrazkowy, skrót literowy albo słowo kluczowe?
2. Czy zastosowane zostały co najmniej trzy kolory?
3. Czy od tematu są wyprowadzone gałęzie z podtematami?
4. Czy na gałęziach umieszczone są słowa klucze lub własne oznaczenia (rysunki, piktogramy, symbole, podkreślenia, liczby)?
5. Czy powstały dodatkowe powiązania miedzy różnymi obszarami mapy (strzałki,klamry)?

To narzędzie do wizualizacji, które pomaga myśleć, pracować i uczyć się wydajniej i efektywniej.
Metoda notowania, w której używa się krótkich haseł i rysunków.
W odróżnieniu od tradycyjnych metod notowania, w prezentowanej metodzie „zbieranie informacji” odbywa się przez notowanie skojarzeń (nic nie ulega odrzuceniu), specyficzna jest też forma graficzna.
Spicynodes
Pozwala na subiektywne porządkowanie wiedzy, odpowiadające logice i sposobowi uczenia się każdego z nas.
Angażuje jednocześnie obie półkule mózgu: lewą, odpowiedzialną za logikę i myślenie analityczne i prawą, tę od kreatywności i myślenia abstrakcyjnego.
Tony Buzan, twórca tej metody oparł ją na odkryciu, że mózg nie przechowuje informacji w uporządkowanych rządkach i kolumnach. Mózg gromadzi informacje w podobnych do drzewek dendrytach, korzystając z wzorców i skojarzeń. Tym łatwiej będziemy się uczyć, im lepiej dostosujemy się do metody zapamiętywania stosowanej przez nasz mózg.
Agnieszka Gołębiewska
Full transcript