Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MODYUL 7

No description
by

Iris Selma

on 13 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MODYUL 7

MODYUL 7:
ANG KABUTIHAN O KASAMAAN NG ​
KILOS AYON SA PANININDIGAN, ​
GINTONG ARAL, AT PAGPAPAHALAGA

Inihanda ni Iris Sofia Selma
10 - Maxwell

Ang mga pagpapahalaga
ang nagbibigay ng kabuluhan o
kalidad sa buhay ng tao.

Gabay natin sa bawat pagpapasiya bilang tao ang ating mga pagpapahalaga. Nasasalamin sa ating mga kilos at pasiya ang mga bagay na may halaga sa atin. Obhektibo ang mga pagpapahalaga, kahit tanging damdamin ang nakakikita ng mga ito. Ngunit, kailangan nating maging maingat sa pagnanais ng anumang mahalaga para sa atin.
Ang Gintong Aral (The Golden Rule)
“Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo.”

Natatandaan mo ba ang kahulugan at mga katangian ng isang mabuting kilos?

Itinuturing na mabuti ang isang makataong kilos kung ginamit ang isipupang makabuo ng mabuting layunin at ang kilos-loobupang isagawa ito sa mabuting pamamaraan. Likas sa tao na naisin at gawin ang isang bagay na magbibigay ng kaligayahan sa kaniya.
Ang Kautusang Walang Pasubali (Categorical Imperative)
“Gawin mo ang iyong tungkulin alang-alang sa tungkulin.” Ito ang pananaw na itinaguyod ni
Immanuel Kant
, isang Alemang pilosopo na naglayong ipakita ang tunay na batayan ng mabuting kilos. Ayon sa kaniya, anumang gawain na taliwas dito ay ituturing na masama. Binigyang-diin ng pananaw na ito ang pagganap sa tungkulin, isang hamon sa nakararami na tugunan ito.
Balangkas ng Kautusang Walang Pasubali
Una, sinasabi nito na dapat kumilos ang tao sa paraan na maaari niyang gawing pangkalahatang batas ang paninindigan.
Sa bawat sitwasyon na humihingi ng tugon sa pamamagitan ng mabuting kilos, kinakailangang tayahin ang dahilan ng pagkilos. Ang dahilang ito ang itinuturing na paninindigan.

Ang Kautusang Walang Pasubali o Categorical Imperative ay ang pagkilos sa ngalan ng tungkulin. Ginagawa ng isang tao ang mabuti dahil ito ang nararapat at hindi dahil sa kasiyahan na gawin ito.

Ipaliliwanag na sa Kautusang Walang Pasubali o Categorical Imperative – isang kautusan na walang kondisyon. Ang mismong tungkulin ay ang kondisyon. Bilang batayan sa pagkamabuti o pagkamasama ng isang kilos, inoobliga ng Kautusang Walang Pasubali na gawin ang tungkulin sa ngalan ng tungkulin.
Tinataya ito sa dalawang paraan, ang maisapangkalahatan (universability) at kung maaaring gawin sa sarili ang gagawin sa iba (reversibility).
Maaari bang maging paninindigan ng iba ang paninindigan ng isa sa parehong sitwasyon? Maaari bang ilapat ang paninindigan sa isang sitwasyon sa mga kapareho nitong sitwasyon?
Maaari bang ilapat ang paninindigang ito sa iba tulad ng paglapat mo nito sa iyong sarili (reversibility)?
Inaasahan na dapat mangibabaw ang paggalang sa bawat isa, pagtrato ayon sa kanilang pagkatao bilang taong may dignidad, hindi lamang bilang isang kasangkapan kundi bilang isang layunin mismo.
Ayon sa kay Confucius, mahalagang isaalang-alang ang mabuting pakikisama at kapakanan ng kapwa sa bawat kilos ng tao. Itinuturing niya na matibay na batayan ng moral na kilos ang reciprocity o reversibility.
“Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila” (Lukas 6:31).
Ang Pagnanais:
Kilos ng Damdamin
Isa sa mga isinasaalang-alang natin sa ating mga pasiya at kilos ay ang ating kaligayahan. Dahil dito, binibigyang-halaga o ninanais natin ang anumang bagay na nagbibigay ng ganitong uri ng damdamin. Paano natin malalaman kung masama o mabuti ang mga bagay o kilos na mahalaga at nagbibigay ng kaligayahan sa atin?
Ayon kay Max Scheler,
ang tao ay may kakayahang humusga kung mabuti o masama ang isang gawi o kilos ayon sa pagpapahalaga (values). Ang pagpapahalaga ay obheto ng ating intensiyonal na damdamin. Obheto ito ng puso at hindi ng isip, kaya’t nauunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama rito. Hindi iniisip ang pagpapahalaga dahil bulag ang ating isip dito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na natin mapag-iisipan ang mga bagay, gawi, at kilos na mahalaga sa atin.
Ayon kay Scheler, nakasalalay sa pagpili ng pahahalagahan ang paghuhusga sa pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao. Maituturing na mabuti ang isang gawain kung mas piniling gawin ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga o positibong pagpapahalaga kaysa sa negatibong pagpapahalaga.
Hindi ang layunin o bunga ng kilos ang batayan sa paghuhusga ng kabutihan o kasamaan ng kilos. Hindi maaaring sa layunin dahil magiging masalimuot ang paghahanap ng pamantayan. Gayundin ang bunga dahil kailangan pang hintayin ito bago malaman kung mabuti o masama ang kilos. Aniya, ang batayan ay ang mismong pagpapahalagang ipinakikita habang isinasagawa ang kilos.
Full transcript