Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beleidsvoerend vermogen

No description
by

Dorien Dierckx

on 30 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beleidsvoerend vermogen

Fundamenten visie-ontwikkeling
Fundamenten van de visie-ontwikkeling
Doeltreffende communicatie
Ondersteunende, professionele en persoonlijke relaties
Gedeeld leiderschap
Gezamelijke doelgerichtheid
Responsief vermogen
Innovatief vermogen
Geïntegreerd beleid
Reflectief vermogen
Visie-ontwikkeling
Hoe komt een visie tot stand?
Ervaringen OV4 & GON
Peilen naar ervaringen van personeelsleden
Missie-visie OV4
Uitschrijven en implementeren van een strategiekaart
Uitschrijven van een meerjarenplan

Consultatie
Consulatie andere scholen
Relevante toepassingen elders opzoeken
Overheid
Opzoeken en toepassen van de regelgeving, uitgeschreven door de overheid
BELEIDSVOEREND VERMOGEN
Doeltreffende communicatie
Leerkrachten
Paramedisch team
Leerlingen
Directie
Bijvoorbeeld: personeelsver-gaderingen, prikbord, ...
Bijvoorbeeld: zorg in de klas
Bijvoorbeeld: smartschool, ...
Bijvoorbeeld: individuele zorg, ...
Bijvoorbeeld: zorgplatform, ...
Bijvoorbeeld: klassenraden
Bijvoorbeeld: schoolagenda, smartschool, ...
Externe partners

Bijvoorbeeld: CLB - MFC - Modem - ...
Omgeving

Bijvoorbeeld: Stage-plaatsen - Cultureel centrum - Stad Antwerpen - MFC - WAG - ...
Ouders

Bijvoorbeeld: Smartschool - agenda - SOS-map - oudercontacten - heen-en-weerschrift
Overheid - VVKSO

Bijvoorbeeld: inspectie - leerplancommissie - ...
Specialist
Ergotherapeute, psychologe, sociaal verpleegkundige, ...
Vernieuwer
ICT-werkgroep vb. smartschool; evaluatiewerkgroep vb. evaluatiesysteem; ....
Coördinator
Directie, graadcoördinatoren, orthopedagoge, ...
Mentor
Onthaal en wegwijs nieuwe personeelsleden & coaching van collega's
Uitvoerder
Alle betrokkenen
Vormgever
Huisstijlverantwoordelijke, ...
Gedeeld leiderschap:
rollen in het team

Groepswerker
Inrichten van en uitvoeren binnen werkgroepen, vakwerkgroepen, ...
Responsief vermogen
Hindernissen
Moeilijke doelgroep naar latere werksituatie toe => gedrevenheid lkn en lln loopt vast wanneer de lln afstuderen in een ‘technisch of beroepsonderwijs’, dat vaak ondergewaardeerd wordt, maar zeker eens te meer wanneer ze ook nog eens een beperking hebben…Help!
Pluspunten
Organisatorisch intern: wekelijks zorgoverleg met het zorgteam: om acute problemen op te lossen, maar ook om moeilijkheden op lange termijn aan te pakken (vb. leerling heroriënteren). Belangrijk is door onze zorgvisie te implementeren en uit te dragen dat we ook proberen preventief te werken(SOS-map – zorgbegeleiders - …). Door preventief te werken kan je op langere termijn moeilijkheden sneller voorkomen of sneller ingrijpen en bijsturen waardoor de school meer ontlast wordt.
Pluspunten
Andere scholen betrekken: ervaringen uitwisselen – overleggen - leren van elkaar => zo kan je uiteindelijk verschillende paden bewandelen om tot een juist antwoord te komen op de vraagstelling (vb. bezoeken aan OV4-scholen)
Pluspunten
Nood aan zorg => zorgvisie uitschrijven en daar alles op baseren => leerzorg – klaszorg => zorgteam samenstellen + visie dragen en implementeren
Pluspunten
Schoolcultuur: internaat MFC belangrijk voor onze type 4 leerlingen
Hindernissen
Integratie in de maatschappij staat nog niet op punt…
Hindernissen
Vaak wordt er ‘te-‘veel verwacht van onze leerlingen, door de overheid, de maatschappij maar ook van de andere contexten, de ouders, familie,… Belangrijk is de prioriteiten vast te leggen en daarna verder te kijken, stap voor stap. Zo blijft het voor iedereen overzichtelijk en kan de leerling tijdig aan de noodrem trekken wanneer het hem teveel wordt. Het is belangrijk als school om samen met de leerling en de ouders aan dezelfde doelen te werken, afgestemd op de verwachtingen van de overheid, zeker in onze school aangezien wij het regulier onderwijs aanbieden, op maat.

Hindernissen
Ouderbetrokkenheid: contact met ouders niet altijd even vlot, ouders die niet komen opdagen bij afspraken, (v)-echtscheidingen, ook financiële problemen, sommigen ouders zijn té betrokken en staan elke 5 min op school, taalproblemen.
Hindernissen
Inspectie: door de doorlichting in oktober zijn alle betrokkenen in de war omwille van onduidelijke afspraken omtrent attestering-regelgeving-deliberatie vs. ethische kwestie?!
Hindernissen
Netwerken: stageplaatsen-modem- ...
Pluspunten
Organisatorisch: internaat MFC: voor lln die van ver komen, veel zorg nodig hebben, moeilijke thuissituatie, weeskinderen,…
Pluspunten
Contact met ouders: sommigen zeer betrokken – sommigen overbeschermend – taalproblemen vangen wij op door een tolk in te schakelen,…
Pluspunten
Bij moeilijke situaties (Vb. Sticordi ), betrekken we een pedagogisch begeleider om zo tot de best mogelijke oplossing te komen => externe deskundigheid.
Hindernissen
Overheid
Directie zegt dat er veranderingen vanuit de overheid worden verwacht maar dat dit niet altijd even gemakkelijk is om deze op een gepast tijdstip door te voeren => Beginnende school dus nog sterk zoekende in hoe&wat => inspectie te vroeg => administratief meer verwacht – belasting is vergroot sindsdien => gunstig beperkt in tijd - opvolging binnen 3 jaar
Administratie
Veel administratieve taken => smartschool heeft dit al vergemakkelijkt, maar het kost veel tijd, tijd die we liever aan onze leerlingen zouden besteden, of aan onze lesvoorbereidingen. – overleg tss collega’s…
Werklast
Opletten voor verhoogde werklast dat eventueel kan leiden tot burn-out omwille van de vernieuwingen, deze kosten vaak veel energie. Of deze kunnen stress geven aan het leerkrachtenteam.
Vernieuwingen
Veel vernieuwingen => jong team: opletten voor klare kijk op wat al deze vernieuwingen met zich meebrengen aangezien je soms niet weet waar je vernieuwingen toe leiden => lange termijndenken visie – missie – strategie => personeelsvergadering: herhaling ook in zorgwerkgroep - …
Innovatief vermogen
Positieve aspecten
Smartschool
Voorheen informat => nu smartschool, sinds september, lln vanaf januari => leerkrachten hebben dit nu goed onder de knie, zo kunnen zij lln beter begeleiden indien er vragen zijn. Smartschool: duidelijk overzicht op inzet van leerlingen, gemakkelijk voor overdacht van taken – toetsen – ook via berichtensysteem lln snel te bereiken. Contact met ziekenhuisschool via smartschool gemakkelijke overdacht van taken – toetsen – voorbereiding op examen -…
Bednet
Bednet: lln kunnen vanuit hun ziekenhuisbed deelnemen aan de klas en dit geeft een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid.
Ondersteuning
MMST – Sprint – ergo op de werkvloer – psychologe – 2 soc vpk –...
Directie
Directie = laagdrempelig
Zoekend naar nieuwe uitdagingen, mogelijkheden en vernieuwingen
Staat open voor input vanuit het team
Kritische blik naar haalbaarheid
Personeels- en leerlinggericht
Mogelijkheid tot medezeggingsschap en participatie
Partnerschap
Overleg ortho – GGZ-cel – MFC – computerstuurgroep MFC
Team
Jong, dynamisch team: veel vernieuwingen is positief.
Werkgroepen
vb. werkgroep 2060: nieuwe school voor de toekomst: oude leerkrachten – nieuwe leerkrachten – praktijkleerkrachten – veiligheidscoördinator – ergotherapeut – directie.
Reflectief vermogen
Enquête personeel
Vragenlijst voor het personeel. Dit was het aanknopingspunt tot gesprek.
Bevraging beleidsvoerend vermogen
Bevragen van leerkrachten via enquête.
Welbevingen leerlingen
Peilen naar het welbevinden van de leerlingen op onze school, om hieruit onze werkpunten in het daglicht te stellen en aan te pakken.
Inspectie
Doorlichtingsverslag met een kritische blik bekijken. Dit niet zien als bedreiging maar als een duw in functie van positieve verandering...naar vooruitgang.
Funtionerings- en evaluatiegesprekken
Klasbezoek door mentor, directie, ...
Gesprekken, met input van beide partijen.
Reflectie op eigen handelen
THINK BIG, ACT SMALL
Full transcript