Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kunst voor de burger 1

burgerlijke cultuur; oa oorlog met Spanje, VOC, protestantisme en moralisme in de kunst.
by

Ton Hordijk

on 27 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kunst voor de burger 1

Onderwerp: burgerlijke cultuur
in de Nederlanden in de 17e eeuw
- Nederland scheidt zich in 80 jarige oorlog af van Spanje en wordt republiek
- Nederland drijft wereldhandel en is rijk
- Nederland is protestant
Christelijk geloof baseert zich op de
bijbel die bestaat uit het oude en
nieuwe testament (OT en NT)
- OT: geschiedenis van het
Joodse volk en hun God
- NT: geschiedenis van het leven,
de dood en wederopstanding van
Jezus Christus
Oorspronkelijke kerk van de christenen
is de Rooms Katholieke kerk.
In 1517 begin van de Reformatie:
ontevreden gelovigen stappen uit
RK kerk en stichten protestantse kerk.
Kritiek van protestanten op RK kerk:
- in RK draait alles om uiterlijke schijn, pracht
en praal (bv rijk versierde kathedralen)
- geestelijkheid heeft enorme macht en verdient
er geld aan (aflaathandel)
Protestante kerkhervormers zoals
Luther en Calvijn (hun aanhangers
worden resp lutheranen en calvinisten
genoemd) vinden het volgende belangrijk:
- mensen moeten ZELF de bijbel lezen
- mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden
- mensen moeten naar het leven van Jezus leven,
barmhartig, eenvoudig en sober
Oorlog met Spanje is
godsdienstoorlog.
Protestanten in Nederlanden
worden onderdrukt door
resp Karel V en Philips II
Zeven noordelijke gewesten
scheiden zich af (1588) en vormen
samen Republiek der Nederlanden.
Voor die tijd unieke staatsvorm,
met vrij grote mate van democratie.
Veel macht bij burgers ipv bij adel.
Het liberale klimaat lokt veel kooplui naar
de republiek, de zeehandel bloeit (VOC),
en Nederland (met name Amsterdam) wordt het welvarende centrum van de wereld.
Kunst in gouden eeuw wordt vooral gemaakt voor de rijke burger, die zich nu ook kunstwerken kan veroorloven.
De kunst heeft vaak een protestantse boodschap (leef matig en sober!)
Johannes Torrentius: Emblematisch stilleven met kan, glas, kruik en breidel (1614), Rijksmuseum Amsterdam
Johannes Vermeer: Het melkmeisje (ca 1658), Rijksmuseum, Amsterdam
Jan Steen: Het toneel van de wereld (ca 1665-1667), Mauritshuis, Den Haag
Jan Steen's: Het toneel van de wereld
(ca1665-1667), detail
Full transcript