Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vetenskapsteori

No description
by

Niklas Hedman

on 26 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vetenskapsteori

Vetenskapsteori
Vetenskapsteori
"En vetenskap om vetenskapen"1. Vad utmärker ett
vetenskapligt förhållningssätt
?

2.
Vetenskapliga traditioner
och skolor.

3. Teorier och olika
teoritraditioner
.
Vetenskapligt förhållningssätt
Ett vetenskapligt förhållningssätt bygger på följande principer:

1. Vi kan
nå kunskap
.

2. Kunskapen ska vara
tillgänglig
för alla.

3. Kunskapen är
föränderlig
,
Vetenskaplig metod
1. Vetenskap bygger på
sakliga argument
.

2. Vetenskap handlar om den
faktiska verkligheten
,

3. Vetenskap bygger på
öppenhet
.
Hermeneutik
"
Hermeneuo
" (grek: tolka)

Hermeneutisk forskning är inriktad på att försöka
förstå mänskligt tänkande och handlande
.

Mer
kvalitativt
inriktad metodik - djupintervjuer och textanalys.

Forskarens förförståelse och perspektiv påverkar studiens resultat. Finns
ingen värderingsfri forskning
!
Positivism
Forskningen ska endast syssla med det som kan
iakttas och mätas
.

Vi ska samla fakta kring fenomen för att kunna
generalisera
och förutse.

Värderingar måste skiljas från fakta!

Positivister vill gärna mäta saker i siffror och goda metoder enligt en positivist är förutom
mätningar
också
experiment
och
statistisk
analys.
Auguste Comte
1798 - 1857
Den grekiska
guden Hermes.
Teorier
Teorier är det vi använder när vi vill
förklara
,
förstå
och
förutsäga
samhället och människors handlande.

Förenklingar
och
generaliseringar
av verkligheten.

Teorier till viss del påverkade av olika
ideologier
. Detta kallas
normativ vetenskap
.

Konsenus
- den liberala teoritraditionen
Konflikt
- den socialistiska teoritraditionen
Fokus på
individen
och dennes handlande.

Forskare inom denna riktning eftersträvar i första hand
inga större samhällsförändringar
.

Exempelvis
moderniseringsteorin
eller
liberal konfliktteori
.
Fokus på
strukturer
,
mönster
och
materiella villkor
.

Ifrågasätter många gånger vad traditionen kallar "
den liberala världsbilden
".

Samhällsstrukturen består av en rad intressemotsättningar - klass, genus och etnicitet medför att människor har olika förutsättningar.

Beroendeteorin och genusteorin är exempel på konfliktteorier.
Full transcript