Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Diskurso at Pagdidiskurso

No description
by

Francis Gatdula

on 8 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Diskurso at Pagdidiskurso

Dirkurso at Pagdidiskurso
Depinisyon at Katangian ng Diskurso
Halimbawa:
Ano nga ba ang Diskurso?
Ayon kay Webster (1974)
Ano naman ang linggwistik kompitens?
Maraming pagkakaiba ang diskursong pasalita at pasulat. May kani-kaniyang kalikasan at pangangailangan ang bawat isa. Ngunit maging ano man ang anyo ng diskurso, mahalagang taglayin ng mga partisipant nito ang kumunikatib kompitens at ang linggwistik kompitens
Tinukoy ni Lyle Bachman ang dalawang konseptong kaugnay ng kahusayang komunikatibo: ang tekstwal kompitens o abilidad na sumulat nang may kohisyon at organisasyon, at ang ilukyusyonari kompitens o ang abilidad na magamit ang wika para sa ideation, manipulasyon, heuristik at imahinasyon.
-ang diskurso ay tumutukoy sa berbal na komunikasyon tulad ng kumbersasyon
-maaari rin daw itong isang pormal at sistematikong eksaminasyon ng isang paksa, pasalita man o pasulat.
-ito ay isang anyo ng pagpapahayag ng ideya hinggil sa isang paksa.
-ang diskurso ay sinonimus sa komunikasyon.
Ano ang komunikatib kompitens?
Tinukoy ito ni Noam Chomsky sa kanyang mga huling akda bilang pragmatik kompitens o kahusayang pragmatiko na nag-iinbolb sa abilidad ng isang ispiker upang piliin ang angkop na barayti ng wika para sa isang tiyak na sitwasyong sosyal.
-ang kompitens na ito ay nangangailangan ng sensitibiti sa dayalek o rehistro at kaalaman sa mga kultural na reperens tulad ng pamilyariti sa lipunan, pulitika, kulturang popular, istatus ng mga pangyayaring panlipunan at iba pa.
-ito ang mental grammar ng isang indibidwal, ang di-konsyus na kaalaman sa sistema ng mga tuntunin ng wika.
-ang terminong ito ay tinatawag ng maraming linggwista bilang payak na kompitens.
-tinawag naman ito ni Bachman na gramatikal kompitens, na para sa kanya ay nagsasangkot ng di-konsyus na kaalaman sa ponolohiya, morpolohiya, sintaksis at bokabularyo.
Konstekto ng Diskurso
Ang konstekto ng diskurso ay madalas na ituring bilang mga partikular na kumbinasyon ng mga taong bumubuo sa isang sitwasyong pangkomunikasyon. Ito ay maaaring interpersonal, panggrupo, pang organisasyon, pangmasa, interkultural at pangkasarian.
-Kontekstong Interpersonal
-Kontekstong Panggrupo
-Kontekstong Pang-organisasyon
-Kontekstong Pangmasa
-Kontekstong Interkultural
-Kontekstong Pangkasarian
Teorya ng Diskurso
Speech Act Theory
-batay sa aklat na How to Do Things with Words ni J.L. Austin (1975)
-ang yunit ng komunikasyong linggwistik ay hindi ang simbulo, salita o pangungusap mismo, kundi ang produksyon o paglikha ng mga simbulo, salita o pangungusap sa pagganap ng kanilang tinatawag na speech acts
Tatlong komponent ng aktong linggwistik:
Aktong lokyusyonari o ang akto ng pagsasabi ng isang bagay.
Aktong ilokyusyonari o ang pagganap/perpormans sa akto ng pagsasabi ng isang bagay.
Aktong perlokyusyonari o ang pagsasabi ng isang bagay na kadalasang nagpoprodyus ng mga tiyak na konsikwensyal na epekto sa damdamin ng tagapakinig o ng ibbang tao at ispiker.
Ethnography of communication
-nauukol sa pag aaral ng mga sitwasyon, gamit, patern at tungkulin ng pagsasalita.
-pinakasusi ng teoryang ito ay ang pamamaraang partisipant-obserbasyon na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular na komunidad.
Iba't-ibang teknik na maaaring magamit sa partisipant-obserbasyon:
Introspection
Detached Observation
Interviewing
Philology
Ethnosemantics
Ethnomethodology
Phenomenology
Communication Accomodation Theory
-sinusuri ang motibasyon at konsikwens ng pangyayari kung ang dalwang ispiker ay nagbabago ng istilo sa komunikasyon.
-naniniwala ang mga teorista nito na ang mga tao ay nagtatangkang iakomodeyt o i-adjust ang kanilang istilo kapag nakikipag usap sa iba.
Dalawang paraan ng akomodasyon:
Divergence- ang grupong may malakas na pagmamalaking etniko ay gumagamit nito upang ihaylayt ang kanilang identidad.
Convergence- ay nagaganap kung saan mayroong matinding pangangailangan sa social approval at ang gumagawa nito ay mga indibidwal na walang kapangyarihan.
Narrative Paradigm
-naglalalarawan sa mga tao bilang mga storytelling animals.
-ay nagpapanukala ng naratibong lohika bilang pamalit sa tradisyunal na lohika ng argumento.
-ang naratibong lohika o lohika ng mabuting katwiran ay nagmumungkahi na husgahan ang kredebilidad ng isang ispiker batay sa kohirens at pideliti ng kanilang istorya.
ni: Sean Kyle R. Mabiog
MARAMING SALAMAT SA PAKIKINIG! :D :P
Full transcript