Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kajian mengenai kepuasan kualiti perkhidmatan kaunter

No description
by

sayed syahir

on 3 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kajian mengenai kepuasan kualiti perkhidmatan kaunter

KAJIAN TENTANG KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN KAUNTER YANG DIBERIKAN OLEH SEBUAH AGENSI KERAJAAN ATAU SWASTA KEPADA PELANGGAN MISI DAN MOTO ORGANISASI WAWASAN ORGANISASI DASAR DAN OBJEKTIF KUALITI DISEDIAKAN OLEH:
1) SAYED AHMAD SYAHIR BIN SAYED ALUWEE
2) MUHAMMAD HANSAH BIN BURHANUDIN
3) CHING SHING CHIET Objektif Jabatan Bendahari UKM :
1.Menguruskan kewangan universiti dengan cekap dan berkesan.
2.Menyediakan maklumat kewangan dengan cepat dan tepat kepada pelanggan.
3.Memberi perkhidmatan pelanggan yang memuaskan.
4.Menambahbaik sistem pengurusan kewangan secara berterusan.
FUNGSI ORGANISASI Jabatan Pendaftar UKM terdiri daripada beberapa bahagian mempunyai fungsi masing-masing.
1)Bahagian Pentadbiran
2)Bahagian Penguatkuasaan
3)Bahagian Kewangan Kakitangan
4)Bahagian Kewangan Pelajar, Penerimaan dan Penjanaan
5)Bahagian Perolehan, Bayaran dan Stor Pusat
6)Bahagian Kewangan Penyelidikan
7)Bahagian Akaun dan Belanjawan
8)Jabatan bendahari Kampus Kuala Lumpur
SEJARAH ORGANISASI Jabatan Bendahari ditubuhkan selari dengan penubuhan UKM iaitu pada 17 Mei 1970. Bermula di kampus sementara Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur, berpindah ke Bangi, Selangor pada tahun 1978 apabila Universiti Kebangsaan Malaysia berpindah ke kampus tetapnya.
Setelah lebih 30 tahun kewujudannya, seramai 5 orang Bendahari telah dilantik menerajui pentadbirannya iaitu:

NAMA BENDAHARI TERDAHULU
Megat Abdul Rahman bin Megat Ahmad(1970-1973)
Ashaari bin Ayub(1973-1974)
Ishak bin Imam Abas(1974-1978)
Omar bin Ahmad(1978-1999)
Mohd Abd Rashid bin Mohd Fadzil(1999- sekarang)
Misi Jabatan Bendahari UKM ialah Menjadi jabatan yang sentiasa menyediakan perkhidmatan kewangan yang terbaik.


Moto Jabatan Bendahari UKM ialah “akauntabiliti pegangan kita” menunjukkan kesediaan Jabatan Bendahari untuk menguruskan akaun universiti dengan baik dan cekap.
Wawasan Jabatan Bendahari UKM ialah bertekad memberi perkhidmatan kewangan yang cekap, amanah dan proaktif selaras dengan falsafah dan wawasan Universiti. Dasar kualiti Jabatan Bendahari UKM ialah bertekad memberi perkhidmatan dan pengurusan kewangan Universiti yang berkualiti melalui perlaksanaan dan penghayatan Sistem Pengurusan Kualiti yang cekap, berkesan serta memenuhi keperluan pelanggan dengan penambahbaikan berterusan dalam ruanglingkup keperluan berkanun.

OBJEKTIF ORGANISASI Objektif Kualiti Jabatan Pendaftar UKM ialah :
1.Mengemukakan permohonan Anggaran Belanja Mengurus Universiti 2 tahun sekali dalam tempoh yang ditetapkan.
2.Mengurus bayaran gaji kakitangan tidak lewat 25 haribulan setiap bulan.
3.Menyediakan Pesanan Rasmi tidak lewat dari 12 hari dari tarikh terima permohonan dan dokumen yang lengkap.
4.Mengurus bayaran kepada pelanggan tidak lewat dari 14 hari dari tarikh terima dokumen yang lengkap.
5.Penyelenggaraan daftar aset yang dikemaskini dalam tempoh 30 hari dari tarikh bayaran.
Jabatan Bendahari UKM turut melaksanakan tanggungjawab dan tugas berdasarkan Piagam Pelanggan Jabatan Bendahari UKM.Piagam Pelanggan Jabatan Bendahari UKM :

9. Menyediakan maklumat kewangan yang diperlukan selaras dengan keperluan pelanggan dan keperluan berkanun mengikut masa yang ditentukan.

10. Memberi perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan melalui penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti secara berterusan.

11. Mengurus bayaran gaji kakitangan tidak lewat dari 25 haribulan setiap bulan.

12. Menguruskan bayaran kepada pelanggan tidak lewat dari 14 hari dari tarikh terima dokumen yang lengkap.

13. Menyediakan Pesanan Rasmi tidak lewat dari 12 hari dari tarikh terima dokumen yang lengkap.

14. Aduan pelanggan akan diberi maklumbalas tidak lewat dari 7 hari dan tindakan selanjutnya akan diambil tidak lewat dari 18 hari dari tarikh terima aduan.

15. Memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan.

16. Mengurus agihan zakat kepada asnaf yang layak tertakluk kepada baki Tabung Zakat. 2 4 5 Rajah 3.1 Taburan Jantina Rajah 3.24 Waktu untuk pelanggan berurusan di kaunter adalah sesuai.
Rajah 3.25 Adakah anda berpuas hati dengan kualiti perkhidmatan yang disediakan.
Rajah 3.10 Staf yang berkhidmat sentiasa kelihatan kemas dan menarik
Rajah 3.11 Peralatan seperti mesin, komputer di kaunter perkhidmatan sentiasa berada dalam keadaan baik dan perkhidmatan dapat ditepati seperti yang dijanjikan.
Full transcript