Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kunstgeschiedenis - Esthetica 144 - 147

DE KUNSTENAAR ALS GENIE
by

Alex S.

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kunstgeschiedenis - Esthetica 144 - 147

Heeft kunst een doel? Functionaliteit raakt Kant nog wal!
'Vrije kunst' niet praktisch, maar esthetisch
Beleving centraal, niet het nut
Leuk, want geen verandering nodig
Kunnen nuttige objecten puur esthetisch worden bekeken? Is er schoonheid
buiten elk denkraam? Hoe zijn wij de wereld?
Rationalisten - rede
Empiristen - waarneming Oerdrift of moraal? Is de kunstenaar een genie? Moet kunst een gevoel weergeven? Romantici:
"Geen kennis & intellect, maar gevoel!"
Achtergrond kunstenaar belangrijk
Klassieke opleiding < Expressie Staat kunst los van geschiedenis? Hegel
'Wereldgeest' (alle menselijke uitingen) voltooid tijdens romantiek
Bewustwording & vrijheid vindt plaats
Kunst versterkt de wereldgeest
Kunst uit geschiedenis in context -> wereldgeest was nog niet af!
Is kunst objectief? De kunstenaar als genie Immanuel Kant
Combinatie
'An sich' en 'für mich'
Wat zien subjectief, maar het verstand filtert
We zoeken samenhang die niet verandert hoeft te worden: schoonheid
Klassieken zochten de juiste verhoudingen, Kant zoek heelheid Kunstenaars laten zich niet beperken: objectief Kant
Kunstenaar is rationeel & objectief Goethe
Kunstenaar los van regels
Vliegen met eigen vleugels
Oprichting 'Sturm-und-Drang' beweging
Irrationaliteit + gevoel > rationaliteit Romantiek
Kunstenaar = verheven, vrij & rebels
Natuur als inspiratie
Originaliteit
Kunstenaar schept, is een waar genie Is het alledaagse mooi? Kan kunst politiek zijn? Expressietheorie
Opgeroepen emoties > vorm
Wagner drukt gevoelens uit
Hanslick -> waardering muziek, niet de opgeroepen emotie
Wat kunstenaar bedoelt ≠ betekenis voor toeschouwer Hegel voorspelt einde van kunst, niks nieuws kan worden toegevoegd. Is dat zo? Nietzsche
Kunst = ontsnapping aan het alledaagse
Macht altijd een belangrijk thema
Dionysus (wijn -> dronken -> oerdrift) vs. Apollo (evenwichtige dromen)
Klassiek -> D. wint -> ondergang
Verstikkende maatschappij; Dionysus nog steeds belangrijk
Nietzsche prefereert Romantiek, maar tegenbewegingen ontstaan (realisme & impressionisme) Baudelaire
Kunstcriticus
Kunstenaar legt de 'moderniteit' vast
Vluchtige schoonheid > regels, perspectief & compositie
Wat hij kunst vindt -> modetekeningen, krantenillustraties, voorstudies
Niet kunst = kunst ? Romantiek = bewustwording individu
19e eeuw -> individu wordt kritisch op maatschappij
Marx verwoordt dit in politiek
Kunst bestaat uit sociale & culturele context
Realistische kunst -> beschouwer wordt kritisch op de realiteit
Kunst versnelt de revolutie, persoonlijke kunst is uit den boze
Full transcript