Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lægestuderende & Kvalitet

Undervisning af lægestuderende på Syddansk Universitet
by

Ulrik Gerdes

on 23 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lægestuderende & Kvalitet

Kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet :: Et overblik...
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet :: Syddansk Universitet
Ulrik Gerdes
Tak for jeres opmærksomhed!
Overlæge, dr.med., lektor ∙ www.ulrik-gerdes.dk
Center for Kvalitet ∙ Region Syddanmark ∙ Middelfart
Institut for Regional Sundhedsforskning ∙ Syddansk Universitet
Spørgsmål…?
For kompliceret...?
Den kliniske frontlinje
Patient
Tid = 0 :: Status = A
Patient
Tid = t :: Status = Z
Afdelingsledelser
Sygehusledelser
Danske Regioner,
Sundhedsstyrelsen,
Sundhedsministeriet m.fl.
Regionale sundhedsdirektioner
Kvalitetsafdelinger
Det er hér kvalitet foregår...!
Dette hér var faktisk et konkret forsøg på at kortlægge den ønskværdige it-understøttelse af de syv temaer
Når man laver 'kvalitetsudviklingsprojekter'
skal man huske, at de kun er til gavn for patienterne, hvis de medfører forbedringer af aktiviteterne i den kliniske frontlinje
Hvad er kvalitet i sundhedsvæsenet?
Udfordringer
[kompleksitet]

Forskning
Om lægers vigtige rolle
Flere synsvinkler :: Dimensioner, aspekter og perspektiver
Patientsikkerhed omfattes som et element af kvalitet i sundhedsvæsenet
Kvalitet i sundhedsvæsenet :: Hvad taler vi om...?
WHO taler om...
Mens andre fx taler om...
Lagde I mærke til det...?
Fokus på...
Svært...?
Den kliniske virkelighed
er
kompliceret...
Kvalitet :: Mange aktører...
Kvalitet :: Mange emner & opgaver...
Lægelige udviklingsområder, fx...
Hvordan bærer man sig ad med at afveje et hensyn til kvalitet op mod et hensyn til effektivitet?
Kan det lade sig gøre samtidigt at gøre sundhedsvæsenet bedre, hurtigere og billigere?

Er der overskud til at arbejde med forbedringer, eller har folk rigeligt nok med få hverdagen til at hænge sammen?
Værd at vide...
Der er relativt få læger i 'kvalitetsmiljøerne'
Starmer et al., N Engl J Med 2014;371:1803-12
Anvendelse af utilsigtede hændelser i kvalitetsforbedringsarbejde
Præsentation af forbedringsmodellen
Lægeløftet og de syv lægeroller
Den Danske Kvalitetsmodel :: DDKM
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet :: IKAS
Fx også undervisning af jer... ;o)
Forbedringer...?
Det kommer I til at høre meget mere om!
Organisatoriske modeller
Målemetoder
Dataanalysemodeller
Sikkerhedskultur
Implementering
Patienterne er øverst i systemet...!
Fokus på patientsikkerhed
Hvorfor lytte til patienterne?
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)
Anvendelse af kvalitative metoder
Fokus på patientoplevet kvalitet
Tværsektorielle forløb
Sundhedsaftaler og samarbejde
Hvordan evalueres kvaliteten af forløb?
Fokus på organisatorisk kvalitet
Eksempler på forskningsfelter
Et konkret eksempel :: Kommunikation & kvalitet
Reduktion af lægefejl = 23%
:: Januar 2015 ::
Diskussion
Hvorfor er det vigtigt?
Hvad skal man måle på?
Hvordan skal det gøres?
Fokus på målinger af kvalitet
Hvad er essensen i det jeg vil sige nu?
Sundhedsvæsenet er komplekst
Det er kvalitetsudvikling også
Man skal ikke lade sig skræmme!
Hvad er essensen i det jeg vil sige nu?
Der forskes meget indenfor kvalitetsområdet
Aktiviteterne er meget alsidige
Et konkret 'lægeligt eksempel'
Hvad er essensen i det jeg vil sige nu?
Forbedringsbestræbelser er vigtige
Der er ikke mange læger i kvalitetsmiljøerne bag frontlinjen
Det er ikke godt
Den næste halve time...
Hvad er kvalitet i sundhedsvæsenet?
Om lægers vigtige rolle
Noget om kompleksitet
Forskning indenfor området
Samarbejdsudvalg etc.
Kan omfatte flere sektorer
»De utallige og ofte ukoordinerede kvalitetsinitiativer, som præger sundhedsvæsenet i dag, efterlader et flimret billede på nethinden, og manglen på sammenhæng betyder desværre også, at alt for få læger er engageret i kvalitetsudvikling«


Hvad er essensen i det jeg vil sige nu?
En introduktion til 4 udvalgte emner til senere på dagen
Inspireret af Berwick: A promise to learn - a commitment to act. England, 2013
Specifikt lægelige udviklingsområder har en tendens til at glide lidt i baggrunden
Læger kan også være besværlige!
Forbedringsbestræbelser er indbygget i Lægeløftet og i 'De Syv Lægeroller' for speciallægeuddannelsen
Erfaringer fra (især) udlandet: Læger er meget værdifulde i kvalitetudviklingsprojekter
Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret,
at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser
[min fremhævelse]
Lægeforeningens formand
Mads Koch Hansen
i en leder i Ugeskrift for Læger, juni 2013
Er det derfor læger ikke gider...?
Medicinsk kræftbehandling
Stråleterapi
Hospitalserhvervede infektioner
Overgange i udredning, diagnostik & behandling
Efterforløb
Patientinvolvering (tværgående)
Monitorering (tværgående)
Kræftens Bekæmpelses Nationale Arbejdsgruppe om Sikkerheden i Patientforløb for Kræftpatienter
Syv temaer
Institute of Medicine, USA
Historien om dengang min mor var lige ved at dø...!
Full transcript