Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Korzybski: Oplossingsgericht werken in de bijzondere jeugzorg

15min-talk voor de Vlaamse Vereniging voor Oplossingsgerichte Deskundigen op16/11/2013
by

Sebastien Vernieuwe

on 4 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Korzybski: Oplossingsgericht werken in de bijzondere jeugzorg

Oplossingsgericht werken in de bijzondere jeugdzorg
Sébastien Vernieuwe
Korte stand van zaken i.d. sector
Invoering Experimenteel Modulair Kader.
Uitvoering integrale jeugdhulp met intersectorale toegangspoort.
Nieuw kwaliteitsdecreet.
Inspecties op decreet rechtspositie v/d minderjarige.
Probleem of beperking ?
Crisis

Op het ogenblik van grootse omwentelingen
biedtvele mogelijkheden

Beleidsmatig in de praktijk
Invoering Experimenteel Modulair Kader.
Samenwerkingsverbanden waarin diverse modules jeugdhulp aangeboden worden (bvb verblijf, contextbegeleiding, dagbegeleiding)
Uitvoering integrale jeugdhulp met intersectorale toegangspoort.
Binnen de nieuwe richtlijnen wordt concreet gesproken over krachtgericht werken (een term die we perfect in één zin kunnen noemen met oplossingsgericht werken) en wordt o.a. de methodiek 'signs of safety' aanbevolen (een oplossingsgerichte methodiek)
Nieuw kwaliteitsdecreet.
In het nieuwe kwaliteitsdecreet wordt er meer autonomie gegeven aan het werkveld.
Het sterkste accent wordt echter gelegd op zelfevaluatie.

Inspecties op decreet rechtspositie v/d minderjarige.
Voor het eerst in haar geschiedenis zal de inspectie de jongeren zelf interviewen aangaande hun beleving op het vlak van inspraak en participatie.
(dat kunnen we enkel toejuichen!)
Expliciete opdracht
=
constante vraagverheldering
bvb: EMK De Patio, investeren in O.G. opleiding en intervisie tussen verschillende afdelingen.
- o.a. gebruik van flowchart in functie van constante vraagverheldering
Een pak mensen in de sector is op zoek naar concrete handvatten om te kunnen inspelen op hun vernieuwde opdracht. Technieken zoals het joinen, uitzonderingsvragen, zoeken naar resources, schaalvragen, de mirakelvraag, worden dan ook gezien als een verademing en anker in deze turbulente periode.
(Meest ingrijpende sectorale verandering in decennia)
Binnen deze context is het dan ook een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met de ORS en SRS schalen van Barry Duncan of eventueel eigen schaalvarianten te ontwikkelen.
Veldwerkers twijfelen niet lang over waar ze de voorkeur aan geven wanneer het op zelfevaluatie aankomt.
Een gesprek met Barry Duncan
Daar waar dit op sommige plaatsen voor nogal wat consternatie zorgt, hoeven voorzieningen waar effectief oplossingsgericht gewerkt wordt zich alvast geen zorgen te maken.
Zij zijn niet enkel afhankelijk van wat er mooi op papier staat.
De oplossingsgerichte methodiek is nu eenmaal gebaseerd op inspraak en participatie. Inherent aan de manier van werken is het feit dat jongeren zich begrepen en gerespecteerd voelen, ervaren dat ze betrokken worden en dat er naar hen geluisterd wordt.
Op de werkvloer
Specifieke punten in de bijzondere jeugdzorg waar het oplossingsgericht werken mogelijkheden schept.
Zwaartepunt bij joinen.
Weerstand omzetten naar samenwerkingsrelatie.
Langdurige voorbijgangers en zoekersrelaties.
Non-specifieke factoren (Rogeriaans)
Groepsbegeleiders in hun gezag laten komen door werken aan respect en win-win relaties.
Ouders erkennen en in kracht brengen.
De toepassing van metaforen in de taal van de cliënt.
Veel mogelijkheden op team- en individuele hulpverlenersniveau. (Een zeer sterk geëngageerd publiek op verscheidene niveau's)
Huidige evolutie in de sector geeft misschien de mogelijkheid om een structurele paradigma-shift te bewerkstelligen.

=
Gelegenheid
Een periode waarin goede hulpverlening gelijk staat aan geloof in en respect voor de cliënt. Waarin het tempo van de cliënt de richtlijn is. Waarin de cliënt regisseur wordt van zijn of haar eigen hulpverlenigstraject.
Andrew Turnell
maart 2014
Full transcript