Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dịch vụ logistics

No description
by

Phạm Thanh

on 23 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dịch vụ logistics

PHÂN LOẠI
KHÁI NIỆM
CÁC CẤP ĐỘ DV LOGISTICS
VAI TRÒ
NHÓM 6
DỊCH VỤ LOGISTIC
Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 (Điều 233): Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại...nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác...hưởng thù lao.
Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau nhưng các khái niệm về dịch vụ logistics có thể chia làm hai nhóm:
Nhóm đn hẹp:
coi logistics gần như tương tự với hoạt động giao nhận hàng hóa.
Dịch vụ logistics gắn liền cả quá trình nhập nguyên, nhiên vật liệu làm đầu vào cho quá trình sản xuất, sản xuất ra hàng hóa và đưa vào các kênh lưu thông, phân phối để đến tay người tiêu dùng cuối cùng.
nhóm đn rộng
dịch vụ logistic là những hoạt động chức năng rất nhỏ trong toàn bộ quá trình lập kế hoạch, thực hiện và quản lý Logistic.
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 6
THÀNH VIÊN:
PHẠM THỊ HƯỜNG
PHẠM THỊ VÂN
PHẠM THỊ THANH
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
NỘI DUNG CHÍNH:
KHÁI NIỆM DV LOGISTICS
VAI TRÒ
PHÂN LOẠI
CÁC CẤP ĐỘ DV LOGISTIC
góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các DN vận tải giao nhận
mở rộng thị trường trong thương mại quốc tế
VAI TRÒ
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh
góp phần giảm chi phí, hoàn thiện và tiêu chuẩn hóa chứng từ
HÀNH LANG PHÁP LÝ:
Luật Thương mại 2005
Nghị định 140/2007/NĐ-CP
Theo Điều 4 NĐ 140/2007/NĐ-CP
dịch vụ logistic chủ yếu:
Dịch vụ bốc xếp hàng hoá.
Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Dịch vụ đại lý vận tải
Dịch vụ bổ trợ khác
dịch vụ logistics liên quan khác:


Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải hàng hải;

b) Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa;

c) Dịch vụ vận tải

d) Dịch vụ vận tải đường sắt;

đ) Dịch vụ vận tải đường bộ.

e) Dịch vụ vận tải đường ống.
Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
Dịch vụ bưu chính;
Dịch vụ thương mại bán buôn;
Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng;
Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác."
PL theo
Dịch vụ logistics chủ yếu:
DV liên quan đến vận tải
DV logistics thứ yếu
làm hàng
lưu kho
đại lý
khác
LOGISTICS BÊN THỨ 2
Đây là một chuỗi những người cung cấp dịch vụ cho hoạt động đơn lẻ cho chuỗi hoạt động logistics nhằm đáp ứng nhu cầu của chủ hàng nhưng chưa tích hợp với hoạt động logistics (chỉ đảm nhận một khâu trong chuỗi logistics).2PL là việc quản lý các hoạt động truyền thống như vận tải, kho vận, thủ tục hải quan, thanh toán,….
CÁC CẤP ĐỘ DV LOG
LOGISTICS BÊN THỨ NHẤT
Là những người sở hữu hàng hóa tự mình tổ chức và thực hiện các hoạt động Logistics để đáp ứng nhu cầu của bản thân.
LOGISTICS BÊN THỨ 3
Là người thay mặt cho chủ hàng quản lý và thực hiện các dịch vụ logistics cho từng bộ phận .
LOGISTICS BÊN THỨ 4
4PL là việc quản lý và thực hiện các hoạt động logistics phức tạp như quản lý nguồn lực, trung tâm điều phối kiểm soát, các chức năng kiến trúc và tích hợp các hoạt động logistics
LOGISTICS BÊN THỨ 5
5PL là loại dịch vụ thị trường thương mại điện tử, bao gồm các 3PL và 4PL quản lý tất cả các bên liên quan trong chuỗi phân phối trên nền tảng thương mại điện tử.
TÓM LẠI:
1PL: Logistics tự cấp, chủ hàng tự cung cấp dịch vụ logistics bằng chính cơ sở vật chất của mình.
2PL: Logistics 1 phần, chủ hàng thuê 1 phần dịch vụ logistics.
3PL: Logistics thuê ngoài, dịch vụ logistics được bên thứ ba cung cấp, nhưng đơn lẻ.
4PL: Chuỗi logistics, dịch vụ logistics được cung cấp đầy đủ, một “chuỗi”
5pL: E-logistics, Logistics trên nền thương mại điện tử

Dịch vụ logistics có tác dụng tiết kiệm và giảm chi phí trong hoạt động lưu thông phân phối
Full transcript