Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kvalitativ eller kvantitativ design

No description
by

Lillemor Ostman-Myllyoja

on 28 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kvalitativ eller kvantitativ design

Forskningsdesign
Kvantitativ design
Mycket vanlig!
Verkligheten anses mätbar.
Söker efter kvantiteter = hur mycket?
Bygger på en hypotetiskt- deduktiv metod.
Designen är fastslagen från början, kan inte ändras.
Handlar om att förklara, förutsäga och kontrollera.
Naturvetenskap
Kvalitativ design

Förstå!
Ett hollistiskt synsätt
Induktiv approach
Designen kan ändras under forskningens gång.
Humanoria, samhällsvetenskaper..
Syfte
Kvantitativ metod
Mäter - mängder, samband
Metoder: enkäter, skalor, mätinstrument, experiment, statistik
Material: stort urval
Val av deltagare: statistiskt, slumpmässigt
Resultat: siffror, skalor, samband, skillnader, frekvenser, %
Redovisas som: tabeller, diagram
Pålitlighet: Säker ? (Kräver stor kunskap av forskaren! Persona!)
Objektivitet

Kuriosa
Florece Nightingale - en pionjär inom statistiken.
Eriksson 1992: Broar
Bygger på att:
Verkligheten är
• mångsidig,
• subjektiv,
• konstrueras mentalt av individer.

T. ex. upplevelsen av hälsa är subjektiv

”…sjukdomar är inte bara biologiska tillstånd utan upplevda tillstånd hos tänkande talande personer.”
(Toombs 2001)Kvaliativ vs kvantitativ
Eriksson, K. 1992. Broar.
Exempel på kvalitativa frågeställningar
T.ex: erfarenheter av att leva med en sjukdom eller få en behandling.

Hur påverkar din diabetes vardagen?
Vilka erfarenheter har äldre människor av att bli vårdade i hemmet?
Hur upplever människor kontakten med vårdpersonalen inomsärskilt boende?

Olika sätt att forska
Påverkar vilka metoder vi väljer och vilken data vi anser vara relevant!
Handlar om:
Hur ska vi få fram kunskap ?
Vad vill forskaren beskriva, förstå och/eller förklara?
Hur går man tillväga?
Vad är relevant kunskap?

Lillemor Östman
Åbo Akademi
2015


”Ingen forskare är ett helt oskrivet blad och det finns ingen ’ickekontaminerad’ plats att starta ett forskningsprojekt från.” (Dahlberg 2001)
Förförståelse
är subjektiv
har en förförståelse
är ett instrument i forskningenForskaren
Dagligt liv, livssituationer
Upplevelser och erfarenheter
Det subjektiva + icke kvantifierbara

Vad studerar man
Material:
• informantens beskrivning med egna ord,
• Allmängiltiga mönster (små urval)

Metoder:
• Hermeneutik,
• fenomenologi,
• etnografi,
• fallstudier,
• grounded theory etc.


• Citat och beskrivningar, tolkningar
• Analys och redovisning sker med ord

Resultat
Skapa förståelse för människans upplevelser, handlingar, livsvärld, finna mönster, ord/uttryck/metaforer, beskriva, tolka

”…en undersökning utförd med kvalitativ metodansats, där avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter. Ofta är avsikten också att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller).”
(Willman m.fl 2006)
Full transcript