Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Återkoppling, synligt lärande & IKT

No description
by

Kalle Larsen

on 6 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Återkoppling, synligt lärande & IKT

IKT i undervisningen -
Synligt lärande & återkoppling

Kalle Larsen
Blackebergs gymnasium

E-post: kalle.larsen@stockholm.se
Twitter: @TeacherKaLa
Kahoot
https://getkahoot.com/

"Gamification" - användning av spelmekanismer inom lärande.
Återkoppling via
YouTube

TitanPad
https://titanpad.com
Skriftlig diskussion
Synligt lärande
Synliggöra undervisnings- och lärandeprocesser (Hattie 2011)
Skapa synliga bevis på att lärande äger rum (Wiliam 2013)
IKT är en god tillgång för synligt lärande
IKT kan visualisera en lärprocess för eleverna
IKT kan skapa en öppen kommunikation mellan lärare och elever
IKT kan variera lärprocesserna
IKT kan skapa lättillgänglig feedback
- Tävling
- Blixtsnabb återkoppling
Resonemanget växer fram visuellt
- Eleverna får omedelbar återkoppling på vad de kan.
- Läraren får självrättande svar från en hel klass omgående.
- En quiz kan med fördel göras i början och i slutet av ett moment.

- Återkopplingen här är summativ, men den är snabb och effektiv och kan användas som ett fundament för formativ återkoppling.
Alla elever får komma till tals
Läraren kan delta utan att avbryta
Hur kan vi synliggöra lärandet?

Hur kan vi ge effektiv återkoppling?
Återkoppling med hjälp av IKT
Källor
Diaz, P. (2012).
Webben i undervisningen
. Lund: Studentlitteratur AB.

Diaz, P. (2014).
Arbeta formativt med digitala verktyg
. Lund: Studentlitteratur AB.

Grettve, A., Israelsson, M., Jönsson, A. (2014).
Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag
. Stockholm: Natur & Kultur.

Hattie, J. (2011).
Synligt lärande
. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Nottingham, J. (2013).
Encouraging learning. How you can help children learn
. Abingdon, Oxon: Routledge.

Nottingham, J. (2013).
Utmanande undervisning i klassrummet
. Stockholm: Natur & Kultur.

Wiliam, D. (2013).
Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken
. Lund: Studentlitteratur AB.

DylanWiliamCenter.com
Återkoppling
"Feedback ska leda till tänkande" (Wiliam 2013)
Bild hämtad från Nottingham 2013
Återkoppling bör vara formativ.
Återkoppling bör vara snabb.
Återkoppling bör vara tydlig.
Padlet
www.padlet.com
Digital anslagstavla
Diskussioner

Elevsvar

Exit Tickets
Läraren kan ge feedback direkt eller efter lektion
TodaysMeet
https://todaysmeet.com
Läraren spelar in en video med elevens arbete
och lärarens kommentarer.

Eleven får audiovisuell feedback.

- Tidseffektiv återkoppling
- Tydligare än skriftlig återkoppling
- Kostar ingen lektionstid
- Eleven har alltid kvar sin feedback.
- Återkopplingen är lättillgänglig via elevernas datorer, smartphones etc.
"Fungerande återkoppling synliggör även elevens kunskapsutveckling, vilket i sin tur brukar stimulera eleven till att arbeta vidare." (Diaz 2014)

Feedback "ska innebära mer arbete för mottagaren än för givaren." (Wiliam 2013)

"Assessment should be part of the learning process". (Nottingham 2013)

YouTube
kan ge läraren möjlighet att på ett tydligt sätt förklara mer preciserat för eleven vad hen ska göra för att förbättra sin prestation till nästa gång och sätta eleven i arbete

Att formulera detta i skrift kan vara mycket tidskrävande.
Att som elev läsa och förstå denna skrift kan vara svårt.
- Få snabba elevkommentarer kring ett ämne
- Förkunskaper
- Exit Tickets
- Eleverna ser sina egna och andras kommentarer
Workshop 26 oktober
Skapa en egen Padlet (med förenklad länk).
Skapa en egen Titanpad (med förenklad länk).
Skapa ett eget Kahoot-spel.
Skapa ett
YouTube
-konto och ladda upp en film med bild och ljud.
För skärminspelning, använd gärna
Screencast-o-matic
.

Direktkopplad till
YouTube
, dvs med ett knapptryck laddas din feedback upp till
YouTube
.
1.
Set Goals
– mål för avsnittet
2.
First Attempt
– eleverna gör ett första försök
3.
Reflect (self assess)
– eleverna utvärderar sig själva enligt t.ex. en matris
4.
Second Attempt
– eleverna gör sitt andra försök och lämnar in
5.
Feedback
– läraren ger formativ återkoppling
6.
Final Attempt
– eleverna gör sin slutgiltiga version
7.
Grade
– läraren betygssätter

"7 steps to feedback heaven" (Nottingham 2013)
"eleverna behöver ges möjlighet att använda sin återkoppling" (Grettve et al 2014)
Läsa och rätta på skärmen:


Läsa och rätta på papper:

Annoteringsfeedback på elevpresentation:
Feedback Techniques That Make Students Think
(Wiliam)
-
Marking for improvement

- Find and fix your mistakes

- Focused marking

- Margin marking

- Aim for the next level
5 tekniker som lämpar sig för videoåterkoppling
Elevernas åsikter
- Jag tycker att det är väldigt bra med videofeedback eftersom att man får mer feedback än vad man skulle få skriftligt och man förstår bättre vad det är som man har gjort bra och vad man ska förbättra.

- jag tycker det är ett bra nytt sätt att få feedback på och det är väldigt användbart att kunna gå tillbaks och titta på det igen så man inte behöver komma ihåg från den enda gången man pratade om ett speciellt arbete med lärarn

- Jag tycker det är bra, för då kan man kolla på videon många gånger om man inte försåt vad som sägs eller om man undrar igen vad man ska tänka på nästa gång. Om detta bara var muntligt öga mot öga skulle man endast ha 1 tillfälle att ta till sig all feedback. Alltså tycker jag att det är jättebra med videofeedback.

- Jag tycker att videofeedback är väldigt bra då det är lättare att förstå och mindre risker för missförstånd etc. Jag uppskattar när läraren har samtal och pratar "personligt" med eleven vilket kan vara svårt att hinna med under lektionstid- därför tycker jag att videofeedback är en bra lösning.

- Jag tycker att videofeedback på uppgifter är väldigt bra eftersom det kompletterar ett samtal med läraren. Eftersom läraren tar upp det allra viktigaste, är det tydligt vad som är bra samt vad som kan utvecklas.
Full transcript