Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kultura polska bez państwa polskiego

No description
by

Kamila Białobrzewska

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kultura polska bez państwa polskiego

Polski pozytywizm
Pozytywiści przeciwstawiali się ideałom romantycznym, spiskom i powstaniom, rozwój Polski wiązali głównie z pracą gospodarczą i społeczną.
Na początku lat 70. XIX w. powstał nurt zwany
pozytywizmem warszawskim
. Jego program został zawarty w artykule
Aleksandra Świętochowskiego "My i wy"
. Autor:
uważał, że Polacy zamiast walki zbrojnej powinni podjąć działania na rzecz rozwoju społeczeństwa
głosił potrzebę nauki i kształcenia
głosił ideę pracy organicznej i pracy u podstaw

Rola historii
Dzieje Polski stały się także tematem dzieł sztuki i literatury. Odwoływano się w nich najczęściej do ważnych wydarzeń z czasów świetności Rzeczypospolitej. Powstawały wówczas liczne powieści historyczne, wśród których do najbardziej znanych należą utwory
Józefa Ignacego Kraszewskiego
i późniejszego laureata literackiej Nagrody Nobla -
Henryka Sienkiewicza.
"Inteligencja"
W XIX w. zaczęła kształtować się nowa warstwa -
inteligencja
, w wyniku przemian społecznych takich jak:
utrata pozycji szlachty i pozbawienie ich dotychczasowych praw
uwłaszczenie chłopów
carskie represje i konfiskaty majątków
Tworzyli ją ludzie dobrze wykształceni: pisarze, artyści, dziennikarze, nauczyciele, lekarze, inżynierowie oraz prawnicy. Inteligenci stanowili grupę, która walczyła o zachowanie polskości w zaborze pruskim i rosyjskim.
Kultura polska bez państwa polskiego
Czasy zaborów to ważny okres dla kształtowania się kultury narodowej Polaków. Zgodnie z koncepcją solidaryzmu narodowego Polacy razem walczyli przeciwko germanizacji i rusyfikacji. Dbano o zachowanie języka polskiego, kultury, tradycji i religii katolickiej.
Na przełomie XIX i XX w. centrum polskiej nauki i kultury znajdowało się w zaborze austriackim. Na tych terenach działało polskie szkolnictwo-Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Jana Kaziemierza. Funkcjonowały także teatry i inne instytucje kulturalne i naukowe. Było to możliwe dzięki autonomii nadanej Galicji. W 1873r. otwarto w Krakowie
Polską Akademię Umiejętności,
skupiajcą elitę naukową Polaków.
Twórcy polskiego pozytywizmu
W celu popularyzowania nowych poglądów oraz wychowania społeczeństwa wydawano realistyczne powieści, nowele i teksty publicystyczne. Ważną rolę odgrywała też tzw.
literatura postyczniowa
, nawiązująca do wydarzeń powstańczych. Do najwybitniejszych polskich pisarzy pozytywizmu należeli:
Eliza Orzeszkowa
-
największą popularność przyniosło jej dzieło "Nad Niemnem"
Bolesław Prus
-
autor pozytywistycznych noweli i powieści
Maria Konopnicka
Henryk Sienkiewicz
Nastąpił również rozwój badań historycznych. Ukształtowały się dwa głównie stanowiska dotyczące dziejów Polski:
Pod koniec XIX w. w dziejach polskiej sztuki i literatury nastała kolejna epoka nazywana
Młodą Polską
. Termin ten pochodzi od artykułów opublikowanych 1898 r. w krakowskim tygodniku
"Życie"
. Autorem był
Artur Górski
. Nową epokę określano również mianem
neoromantyzmu
- artyści nawiązywali w swojej twórczości do motywów i nastrojów romantycznych.
Full transcript