Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV szkoły podstawo

No description
by

Marta Janczak

on 11 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV szkoły podstawo

Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV szkoły podstawowej?
- nowa wychowawczyni,
- różni nauczyciele,
- dużo nowych przedmiotów,
- nowe obowiązki,

Warto odpowiedzieć sobie na pytania:
• Czym różni się nauka dziecka w kl.I-III od nauki w kl.IV-VI?
• Jaka to jest nowa sytuacja ucznia w kl.IV?
• Dlaczego mówimy, że między I a II etapem kształcenia występuje ,,próg szkolny”?
• Co można zrobić, aby dziecko bez większych trudności i kłopotów przeszło próg szkolny?
Dlaczego uczniowie na początku klasy czwartej przeżywają stres, niepokój związany z nową sytuacją?
Skutki stresu
- marudzenie przy odrabianiu lekcji,
- niechęć do chodzenia do szkoły,
- szukanie wymówek,
- słabsze oceny,
- gorsze zachowanie,
Gdzie szukamy pomocy?
- pedagog szkolny,
- rozmowy z wychowawcą na zebraniach,
- indywidualne rozmowy z nauczycielami,
Czym jest stres?
Stres to w najogólniejszym znaczeniu reakcja organizmu na wszelkie stawiane mu zadania. Jest to stan wzmożonej gotowości
i nadmiernego pobudzenia organizmu, aby lepiej, skuteczniej
i efektywniej działać.
Kończy się I etap nauki szkolnej naszych dzieci.
Skąd stres
u naszych dzieci?
Przeważnie nauczyciele
w klasie czwartej oceniają uczniów
za opanowanie materiału przewidzianego
programem nauczania, za uzyskane efekty.
Nie zawsze uwzględniają możliwości
dziecka, wkład pracy w wykonanie
danego zadania czy warunków domowych.
W klasach młodszych ,,pani” była autorytetem. Była ona z dziećmi przez cały ich czas pobytu
w szkole. Uczyła ich wszystkich przedmiotów. Znała ich różne problemy, sekrety. Nagradzała pochwałami, zauważała sukcesy i sukcesiki, ale też upominała, gdy było trzeba. W klasie IV jest wychowawczyni i inni nauczyciele. Autorytet jednej nauczycielki rozproszył się. Dziecko czuje się zagubione. Nie wie kogo słuchać! Czuje się tak, jakby pierwszy raz przyszło do szkoły! Często przychodzi do pani z kl.I-III prosząc o radę czy pomoc. Zaczyna szukać nowego autorytetu. Częściowo znajduje go w nowej wychowawczyni, ale część autorytetu przechodzi na kilku nauczycieli, którzy uczą w klasie czwartej.
Zaczynają pojawiać się nowe autorytety wyłaniające się z rówieśników. W klasie czwartej pojawia się tzw. ,,model” tj. osoba lub osoby w klasie, z którą większość uczniów chciałaby siedzieć w jednej ławce lub przyjaźnić się. Autorytet rodziców został zastąpiony autorytetem wyłonionym spośród rówieśników. Modelem może być najlepszy uczeń, sprawny fizycznie, utalentowany plastycznie lub muzycznie. Uruchamia się wówczas mechanizm identyfikacji, który powoduje dążenie do upodobnienia się w ubiorze, sposobie mówienia, zachowania. Przedmiotem naśladowania może też być złe lub agresywne zachowanie w stosunku do innych.
W klasach IV-VI dziecko nie jest tak często chwalone przez nauczyciela jak w kl.I-III. Brak pochwał może spowodować strach, dziecko staje się zalęknione. Przestaje wierzyć w siebie, we własne siły i możliwości. Między kl.III a IV mamy do czynienia z istotnym progiem szkolnym. Ten okres wiąże się z największą liczbą niepowodzeń szkolnych. Wiąże się to również z czynnikiem przyspieszenia procesu kształcenia. Rodzice powinni interesować się swoimi dziećmi, rozmawiać z nimi, tłumaczyć, przekonywać, stosować pochwały, zwrócić uwagę czy przedstawić wzory zachowania jakich
oczekują od swoich dzieci.
Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w szkole
- nieumiejętność uczenia się
- brak systematyczności
- nieumiejętność organizowania sobie czasu
- brak motywacji do nauki
- niewłaściwe towarzystwo
- brak zainteresowania ze strony rodziców
- stres
- dysleksja rozwojowa
Zgodnie z programem uczeń
kończący etap nauczania
zintegrowanego powinien umieć:
- poprawnie posługiwać się językiem ojczystym
w mowie i piśmie
- płynnie, poprawnie i wyraziście czytać głośno tekst
- czytać po cichu ze zrozumieniem
- czytelnie, płynnie i kształtnie pisać wyrazy, zdania i tekst ciągły
- przestrzegać poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad i bliskiego mu słownictwa
- sprawnie dodawać, odejmować, mnożyć
i dzielić w zakresie 100
Opanowanie tych umiejętności
w stopniu przynajmniej dostatecznym
decydować będzie o sukcesach dziecka
na wyższych szczeblach kształcenia.
Okaże się bowiem w klasie IV, że wszelkie
luki w wiedzy i umiejętnościach będą
powodowały trudności z przyswojeniem
nowego materiału. Na uzupełnienie
braków nie będzie już czasu.
Kilka ważnych rad dla rodziców

- jak najczęściej rozmawiaj z dzieckiem
- rozwijaj jego zainteresowania
- często chwal, motywuj, nagradzaj
- pracuj z dzieckiem
- uważnie słuchaj co do ciebie mówi
- interesuj się co robi, z kim i gdzie przebywa
- nie wyręczaj go przy każdej okazji
- nie odrabiaj za niego lekcji
- nie wymagaj zbyt wiele
- nie strasz
- w przypadku większych trudności zwróć się o pomoc do specjalisty
Uczeń czwartej klasy coraz
mocniej kształtuje swoją osobowość,
a odbywa się to pod wpływem
dorosłych – rodziców i nauczycieli.
Dlatego istotnym jest, by potrafili
oni ze sobą współdziałać.
Full transcript