Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Persia,

No description
by

ASDFGHJKL ZXCVBNM

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Persia,

Persia, Phonecia,
Lydia, Hebreo

~Pag-uulat ng ikatlong grupo.
Aikia Gatdula
Monique Riego
Kaye Catindig
Mark Basbas
Daniel Santos
PERSIYA

-Pinakamakapangyarihang
imperyo sa mundo
-
Cyrus the Great
ang nagtatag ng Achaemenid Empire
-Nasakop ang Babylon, Egypt, at buong
Fertile Cresent
-Pinayagan niya ang anumang relihiyon
na paniwalaan
-Pantay na pagpapatupad ng batas at alituntunin
-Nagwakas ang kanyang termino noong 559–530 BC (30 years)
-Pinagpatuloy naman nito ni
Cambyses II

-Anak ni Cyrus the Great
Namatay noong 522 BC
Pinagpatuloy naman ni Darius Great

- pinalawak ang imperyo hanggang sa Timog at Silangang Iran, lambak ng Indus sa India, Kanlurang Silangang bahagi ng Europa hanggang hilaga ng Black Sea at Caspian sea
-Naging sentro at tirahan ni Darius the Great
Persepolis
-Pinasigla ng mga pagbabaging ito ang kalakalan ng buong Imperyo
-Hinati ang Imperyo sa 23 lalawigan
Ipinamahala ang bawat lalawigan sa mga gobernador na tinatawag na
satrap
Bunga ng matagumpay na pamumuno tinanghala siya bilang "Hari ng mga Hari"
Namatay si Darius the Great at pinalitan ng kanyang anak na si
Xerses
-Sinakop niya ang Medes at Chaldean sa Mesopotamia at AsiaMinor (Turkey)
-Sa kanyang panahon nangyari ang digmaang griyego at persiano
-Sinakop niya ang Egypt
-Ipinagawa niya ang Gate of all Nations at Hall of a HundredColumns; pinakamalaking Imprastraktura sa Persia
-Napabagsak nito ang Chaldean
-Lalo pa itong umunlad
Battle of Thermopylae
- Ang mga sumunod na pinuno ay hindi masyado mgaling o wala silang masyadong kakayahan sa pamumuno kaya bumagsak ang mga Persiano.
-Sinakop ni Alexander the Great ang Persia
Mga Ambag
–Bricks = ginagamit sa paggawa ng gusali
–Zoroastrianismo
–Court Etiquette = magandang asal sa loob ng palasyo ngEmperador
–Silver at Gold Coinage System
–Electism = pagkuha ng ideya mula sa grupo ng mga sinakop
–Alpombra o Carpet
LIPUNAN,KULTURA
at pulitika
-Magigiting na mandirigma ang mga hari ng mga Persiano at matatalino rina ang mga pinuno. Makatarungan ang mga batas nito tungkol sa pag bubuwis.
-Naglagay ng mga satrapy (probinsya) sa kanilang mga nasasakupan
-Nalagpasan nila ang pagiging epektibo ng pamamahala ng Assyrian dahil hinayaan nila ang mga nasasakupan nila na magpatuloy ang kanilang pinaniniwalaan at mga batas
-Naniniwala sila sa mga katuruan ni Zoroaster
-Aramaic = pangunahing wika
-Susa = sentro ng imperyo
KASAYSAYAN
Hebreo
Kilala bilang "Chosen people of God"
Ito ay hango sa salitang
EBER - Ninuno ni Noah
Ang unang tinirahan ng mga Hebreo ay Canaan o Lupang pangako
Kilala bilang
Palestine;
Jordan at Israel
sa kasulukuyan
LIPUNAN AT KULTURA
-Monoteismo
-Patriyarkal na uri ngpamilya
-Ang panitikan ng Hebrew ay nasasalamin sa Bibliya
-Sampung Utos
ANG SAMPUNG UTOS ng diyos
1. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat.
2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.
3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.
4. Galangin mo ang iyong ama at ina.
5. Huwag kang papatay.
6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.
7. Huwag kang magnakaw.
8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.
9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.
10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.
KABUHAYAN
-Arkitektura ng Dakilang Templo ni Haring Solomon

-Pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng tupa at kambing.

-Olive, dates, barley, ubas at trigo ang mga pangunahing produkto

-Mataas na pagpataw ng buwis

-Mahuhusay na artisano
Kontribusyon at ambag:
*Bibliya
*Judaismo
*Kristiyanismo
*Pagbabawal sa pagsamba sa mga diyos-diyosan
*Rites of circumcision
*Sabbath day
*Bagong taon (Yom Kippur)
*Synagogue para kay Yahweh
Kasaysayan
ABRAHAM
| Sarah
Isaac
Jacob
-nagkaroon ng
12 anak na namuno
sa 12 pangunahing
tribo
Isa dito si...
Joseph
Saul
Joshua
Moses
David
Solomon
Israel at Judah
Rehaboara
MGA NAMUNO
Sa pagkamatay ni Solomon, nagkawatak-watak ang kaharian sa sampung tribo.
Noong 722 B. C. , sinakop ni Sargon II, hari ng Assyria, ang sampung tribo
PAGBAGSAK NG HEBREo
Phoenicia ay isang sinaunang sibilisasyon Semitiko Matatagpuan sa kanlurang, sa baybayin bahagi ng mayamang Crescent at nakasentro sa baybay-dagat ng modernong Lebanon at Tartus Governorate sa Syria.
Ang Phoenicians kabilang sa mga pinakamahusay na mangangalakal ng kanilang oras at inutang magkano ng kanilang kasaganaan sa kalakalan.
Ang Griyego mananaysay Strabo ay naniniwala na ang Phoenicians nagmula mula sa Bahrain.
Phoenicia
Ang Phoenician alpabeto ay isa sa mga unang (consonantal) mga titik na may mahigpit at pare-parehong form.
Ang Ahiram sarcophagus (nabaybay nang din Ahirom) ay ang sarcophagus ng isang Phoenician hari ng Byblos (CA. 1000 BC),na natuklasan sa 1923 sa pamamagitan ng Pranses excavator Pierre Montet sa nitso V ng hari o reyna nekropolis ng Byblos.
KASaysayan
EKONOMIYA
Magaling na negosyan at mangangalakal
Nakapagtatag ng kolonya=gawing istasyon
= pinagkukunan ng mga materyales
Nakarating sila sa Cyprus= bronse
Spain mga mineral
gaul=balat at katad
baltic= amber
Britain=mineral
paggawa ng sasakyang pandagat
Pag Bagsak
Mahina sa pamahalaan at sandatahang lakas
Polytheism ay ang pagsamba sa o paniniwala sa maramihang mga deities karaniwang binuo sa isang Pantheon ng mga diyos at goddesses, kasama ng kanilang sariling relihiyon at rituals.
RELIHIYON
LYDIA
Matatagpuan sa dulong kanluran ng "Fertile Crescent"at Silangang "Mediterranean Sea".
Sinaunang pangalan ng Lydia ay "Maionai".
Unang barya
Dahil sa pagpapakilala ng mga Lydian sa sistema ng pag gamit ng barya, napadali ang daloy ng kalakalan. Nakaukit sin sa baryang ang sagisag ng Lydia.
kasaysayan
Mga hari ng lydia
Ang unang hari ng Lydia ay si Gyges (716-678 BC). Ang pinakamagaling na Hari ay si Crocesus (560-546) na nagpalawak sa kahrian ng Lydia patungo sa mga lugar malapit sa Asya Minor
Pagbagsak
Nag patuloy ang malayang kaharian ng Lydia. Noong 545 B.C.E. ay humina ito nung naglaban ang dalawang panig ng Lydia at Persia ay natalo ang mga Lydians at nasakop ng Persia. Dahil sa paniniwala ni Croesus ay magiging mas malaki ang kanyang kaharian kapag lumaban siya sa Persia pero sa kasamaang palad sila ang nasakupan ng Persia.
Full transcript