Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rodzice wobec WDŻwR

No description
by

Magda Kopeć

on 3 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rodzice wobec WDŻwR

wiedzieć czego uczą w szkole
zadeklarować
WDŻwR
jest przedmiotem
obowiązkowym
poznać nauczyciela
Rozporządzenie MEN z 1999r.
§ 5. 1.W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy
przeprowadza co najmniej jedno
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów
niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi.
Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.
Rodzice wobec WDŻwR w szkole
Rodzice
mogą/powinni

rozmawiać
Rozporządzenia MEN
z 08. 1999r. oraz 08.2009r.
Teksty - Pdf dostępne pod adresami:
1999r.
http:// isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990670756
2009r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091311079
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Podstawa
programowa
zasadniczy dokument zawierający szczegółowe treści nauczania - każdy program nauczania realizowany w szkole musi być zgodny
z podstawą i realizować ją w całości
Dla szkół podstawowych
http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf
Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf

Rozporządzenie
MEN z 08. 1999r.:
§ 2.Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności:
1) wspierać wychowawczą rolę rodziny,
2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności,
3) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne
i prospołeczne.
programy/podręczniki
obecnie MEN dopuszcza do użytku szkolnego dla
gimnazjów
dwa pragramy, a co za tym idzie podręczniki do WDŻwR:
-
Wędrując ku dorosłości.
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum, pod red. Teresy Król, Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"
-
Wychowanie do życia w rodzinie
, Felicja Kalinowska, Efka Wydawnictwa Szkolne, Felicja Kalinowska
dla
szkół ponadgimnazjalnych
- jeden:
-
Wędrując ku dorosłości.
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod red. Teresy Król, Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"
Rodzice mogą pisemnie zadeklarować rezygnację z uczestnictwa ucznia w zajęciach
zgodnie z Rozporządzenieam MEN z 08. 2009r. udział w lekcjach WDŻwR jest obowiązkowy
a
deklaracje składają tylko
Rodzice/Opiekunowie
rezygnujący
z udziału. Szkoła nie powinna zbierać deklaracji będzie/nie będzie uczestniczyć (!)
z nauczycielami
kiedy tylko zachodzi taka potrzeba, nauczyciele są do dyspozycji
Rodziców w szkole przy okazji
zebrań, konsultacji, "wywiadówek", przez dziennik elektroniczny
z własnym
dzieckiem
o miłości
i seksualności
Full transcript