Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

System obronny Rzeczpospolitej Polskiej

No description
by

Renata Jabłońska

on 9 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of System obronny Rzeczpospolitej Polskiej

System obronny Rzeczpospolitej Polskiej
Zagrożenia dla człowieka:
Działania sił natury
Katastrofy przemysłowe
Terroryzm
Wojna

Zadania SOP
Przeciwdziałanie wybuchowi wojny
Wszechstronne przygotowania państwa do odparcia ewentualnej agresji
Likwidacja skutków zagrożeń
System obrony RP
Podsytem militarny
Podsystem niemilitarny
Podsystem kierowania obronnością
Podsystem militarny
Tworzą Siły zbrojne
Ich zadaniem jest ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
Zwalczanie klęsk żywiołowych i usuwanie ich skutków
Akcje ratunkowe
Oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych
Założenia polityki bezpieczeństwa państwa
Przemiany geopolityczne po 1989 roku
Sojusz Północnoatlntycki (NATO)
Unia Europejska
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

Dokument, który określa kierunki zapobiegania zagrożeniom
Podsystem kierowania obronnością państwa
Ma zapewnić sprawne funkcjonowanie państwa w czasie kryzysu, zagrożenia i wojny.
W skład wchodzą: wszystkie organy władzy i administracji samorządowej oraz dowództwa wojskowe
Podsystem kierowania obronnością państwa
Sejm RP,
Senat RP,
Premier i Rada Ministrów
Ministrowie,
Wojewodowie
Samorządy terytorialne
Organy dowodzenia Siłami zbrojnymi RP

Konieczny jest sprawnie działający system obronny, przeciwdziałający powyższym zagrożeniom
Siły Zbrojne RP
Wojska operacyjne
Wojska lądowe
Siły powietrzne
Marynarka wojenna
Wojska specjalne
Narodowe Siły Rezerwowe
Polskie Siły Zbrojne
Dzielą się na:
Wojska operacyjne (przygotowane do prowadzenia działań w kraju i poza jego terytorium w strukturach NATO i innych organizacji)
Wojska wsparcia (zabezpieczanie działań wojsk operacyjnych głównie na terytorium kraju)

Podsystem niemilitarny
Administracja rządowa, samorząd terytorialny oraz inne podmioty (np. przedsiębiorcy), na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności
Ma zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie państwa, zasilanie zasobami ludzkimi i materiałowymi
Sił Zbrojnych RP
System niemilitarny
Ogniwa ochronne
Ogniwa gospodarczo – obronne
Ogniwa informacyjne

Ogniwa ochronne
Ochrona granicy państwowej
Ochrona osób szczególnie ważnych oraz służących im obiektów
Ochronę delegacji
Ochronę dóbr kultury
Ochronę porządku publicznego
Nadzór nad przestrzeganiem prawa w czasie stanu wojennego
Ogniwa informacyjne
Służą ochronie
i propagowaniu polskich interesów narodowych, informacyjnemu osłabianiu przeciwnika, umacnianiu wytrwałości społeczeństwa w sytuacji zagrożenia
Ogniwa gospodarczo - obronne
tworzenie i utrzymanie rezerw
przygotowanie infrastruktury transportowej na potrzeby obronne
przygotowanie państwa do działania w warunkach ograniczonycch dostaw
uruchomienie świadczeń osobistych i rzeczowych obywateli
Full transcript