Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Isyu ng Plagyarismo

No description
by

Kiara Magsino

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Isyu ng Plagyarismo


Sa etika ng pananaliksik, itinuturing na napakalaking kasalanan ang plagyarismo. Ito ay may kabigatang parusa at magdudulot ng kahihiyan sa isang taong may pinag-aralan.
maraming
salamat

Isyu ng Plagyarismo
Code of Ethics
plagyarismo
pangongopya ng datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig, at iba pa, hindi kinikilala ang pinagmulan o kinopyahan.
Kung ginamit
ang orihinal na
termino o mga salita,
hindi ipinaloob sa
panipi o hindi
itinala ang
pinagkunan.
Kung hiniram
ang ideya o mga
pangungusap at binago
ang pagkapahayag,
ngunit hindi
kinilala ang
pinagmulan.
Kung namulot ng
mga ideya o mga pangungusap
mula sa iba’t ibang akda
at pinagtagni-tagni ang mga
ito ngunit hindi kinilala
ang mga pinagkunan
Kung isinalin ang
mga termino, ideya,
pahayag, at dahil
nasa ibang wika na ay
inangkin na at hindi
itinala na isalin
ang mga ito
Kung ginamit ng isang mananaliksik ang mga datos na pinaghirapan ng iba at ipinalabas niyang siya ang nagkalap ng mga datos na ito.
Kung ninanakaw ang
bahagi ng isang disenyo,
balangkas, himig, at hindi
kinilala ang pinagkunan
ng “insipirasyon”
halimbawa ng plagyarismo
mga kaparusahan
Kung mapatutunayan
na matindi ang pagnanakaw
na ginawa, maaaring
patalsikin ang estudyante
sa universidad.
Kahit nakagradweyt na
ang estudyante
at ilang taon na ang nakalipas,
ngunit natuklasan na ang
kanyang pananaliksik ay kinopya,
maaari siyang tanggalan ng digri
Maaari ring ihabla ang
sinumang nangongopya
batay sa Intellectual Property Rights Law
at maaaring sentensyahan
ng multa o pagkabilanggo
Pinakamagaang na parusa
na para sa mga
estudyante na
mabigyan ng 5.0
(lagpak na marka)
para sa kurso,
mga dapat
tandaan
Humingi ng permiso o
pahintulot sa manunulat
ng akdang gagamitin
sa pananaliksik
Isulat ang pangalan ng manunulat
at ang taon ng
pagkakalathala ng
tekstong pinaghanguan
ng ideya o mga impormasyon
Gumawa ng bibliyograpiya
sa mga
ginamit na sanggunian
Sikaping maging
matapat sa
paglalahad ng resulta
Sundin ang
prosesong inaprubahan
ng tagapayo sa paggawa
ng pananaliksik
Few will have the greatness to bend history itself, but each of us can work to change a small portion of events, and in the total of all those acts will be written the history of this generation.

It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped.

Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.
Iilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan, subalit bawat isa sa atin ay maaaring kumilos, gaano man kaliit, para ibahin ang takbo ng mga pangyayari. Kapag pinagsama-sama ang ating munting pagkilos, makalilikha tayo ng totalidad na magmamarka sa kabuuan ng kasaysayan ng henerasyong ito.

Ang mga hindi-mabilang na iba't ibang galaw ng katapangan at paninindigan ang humuhubog sa kasaysayan ng sangkatauhan.

Tuwing naninindigan tayo para sa isang paniniwala, tuwing kumikilos tayo para mapabuti ang buhay ng iba, tuwing nilalabanan natin ang kawalan ng katarungan, nakalilikha tayo ng maliliit na galaw. Kapag nagkasama-sama ang mumunting galaw na mga ito, bubuo ito ng isang malakas na puwersang kayang magpabagsak maging ng pinakamatatag na dingding ng opresyon.
Full transcript