Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kerntakendiscussie Twenterand

Case Study Review of Grade 8 Geography
by

Paul Reinerink

on 28 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kerntakendiscussie Twenterand

Bali
United States
South America
Africa
South East Asia
Europa
Delhi
Costa Rica
England
Panama
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Guatemala
Belize
Jamaica
Haiti
Dominican
Republic
Puerto Rico
Argentina
Uruguay
Paraguay
Chile
Bolivia
Peru
Ecuador
Colombia
Israel (Jerusalem)
Saudi Arabia
Hinduism is the dominant religion
South Asia
Resort Hotels
Traditional Landscape
China
North Korea
Japan
Phillipines
Malaysia
Singapore
Thailand
Myanmar
Laos
Cambodia
Vietnam
Indonesia
France
Germany
Spain
Portugal
Italy
Switzerland
Greece
Albania
Czech Republic
Austria
Ireland
Norway
Sweden
Finland
Poland
Belgium
Nederland
Luxembourg
Slovakia
Hungary
Ukraine
Belarus
Romania
Bulgaria
Former Yugoslavia
Moldova
Lithuania
Latvia
Estonia
Iceland
Russia
Mongolia
Kazakstan
Somalia
India
Pakistan
Bangladesh
Nepal
Sri Lanka
Toronto
Denmark
Turkey
Afghanistan
Iran
Iraq
Uzbekistan
Tajikistan
Krygzstan
Turkmenistan
Australia
New Zealand
Bhutan
Practiced in isolated rural settings.
Practiced in large urban centres.
Spread via technology and mass media (TV, internet...)
Values consumerism
Values tradition
Madagascar
Ethiopia
South Africa
TRENDS & ONTWIKKELINGEN
verkenningsrapport

Kerntakendiscussie
@
Twenterand met Aandacht
Vraagstelling
A
lgemene inleiding
anleiding Twenterand
fbakening
anpak
Doelstelling
Welke ontwikkelingen zijn er gaande op het gebied van
kerntakendiscussie en wat is er nodig voor de gemeente Twenterand om te komen tot een effectieve kerntakendiscussie.
Het in beeld brengen van de trends en ontwikkelingen op het gebied van kerntakendiscussie op verschillende niveaus en deze vertalen in aanbevelingen voor de gemeente Twenterand
Kerntakendiscussie,
waar hebben we 't over?
De verkenning
Maatschappelijke ontwikkelingen
zingeving


verbinding


aandacht
Wereldwijd
Kerntakendiscussie, wat is er nodig?
E = K x A
Conclusies
trends en ontwikkelingen
Algemeen bezien is er grote behoefte aan focus, keuzes en aandacht

Op alle niveaus verandert de positie van de (lokale) overheid;
De groeiende rol van de lokale overheid;
De noodzaak tot een nieuw evenwicht in de verhouding tussen de burger en de overheid.
De kerntakendiscussie als kans

Voor de invulling van Twenterand als
de eerste overheid
de presterende overheid
de doelmatige overheid
de samenwerkende overheid
1 Draagvlak creëren
2 Visie uitdragen
3 Helder profiel
4 Participatie bevorderen
5 Inzicht in verandermogelijkheden
A
Bevorderen stimulerende factoren
B
Beperken van de
remmende factoren
1 Wantrouwen
2 Korte termijn denken
3 Niet weten wat je wilt
4 Complexiteit
5 Waan van de dag
Maatschappelijke ontwikkelingen en de overheid
van consumerende klant naar actieve burger
van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
communicatie en besluitvormingsproces
Toenemende behoefte aan draagvlak door contact tussen burgers en overheid

Trends en ontwikkelingen
Lokale democratie wint aan betekenis
Toenemende belang van regionale economieën
Herbezinning op taken van de overheid
Versterking lokaal bestuur en onderlinge
samenwerking tussen lokale overheden

Trends en ontwikkelingen
Europa 2020 strategie; rol voor lokale en regionale overheden
Inzet Finland op gastheergemeente
Welke overheid is van welke taak?

Trends en ontwikkelingen
Kabinet Rutte: Vrijheid en Verantwoordelijkheid
Europa 2020 strategie; Nationaal HervormingsProgramma – rol voor lokale overheid
Bestuursakkoord Rijk en VNG
Verdrukking van de provincie als bestuurslaag

Trends en ontwikkelingen
“Profiel provincies”
Provinciale kerntakendiscussies
Regionaal
Sterke vorm van bestuurlijk noaberschap

Trends en ontwikkelingen
Herdefiniëren takenpakket regio Twente
Demografische ontwikkelingen
Netwerkstad Twente; gastheergemeenten
Euregio
Waar hebben we 't over?
Welke ontwikkelingen zijn er?
Wat is er nodig?
Wat kan het opleveren?
1. Context analyse
2. Pareto analyse
De TOP 5 factoren

Stimulerende factoren:
1Draagvlak creëren
2Visie uitdragen
3Helder profiel
4Participatie bevorderen
5Inzicht in verandermogelijkheden

Remmende factoren:
1Wantrouwen
2Korte termijn denken
3Niet weten wat je wilt
4Complexiteit
5Waan van de dag
Wat kan een 'kerntakendiscussie @Twenterand met Aandacht!' opleveren?
Met minder geld meer doelmatige, doeltreffende, gewaardeerde
dienstverlening leveren.
AANBEVELINGEN
AANBEVELINGEN
K
erntakendiscussie als ans

is een

erntakendiscussie met andacht

K
K
A
Daniëlle
Jan
Paul
Odette
Gemeente Twenterand
Even voorstellen:
Daniëlle
Jan
Paul
Odette
Full transcript