Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VCBO Kollumerland directies 6-2-2018

VCBO Kolummerland
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 3 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VCBO Kollumerland directies 6-2-2018

Leren & Onderwijs - ICT & Technologie
Directies VCBO

Programma 6-2-2018
Leraarcompetenties
mediawijsheid






Kader van
Mediawijzer.net
Werkwijze
Uitbreiden & prioriteiten
- school, stichting (of beide)
- prioriteit (1=hoog, 4 =laag)
'Leren wordt de maatstaf in plaats van lesgeven'
Sugata Mitra
Zelflerende en zelfregulerende leerling
Vier in Balans
Sugata Mitra, zelfsturend leren
Michael Fullan - Stratosphere
Jef Staes - Van 2D naar 3D
Beroepsperspectief (Yong Zhao)
Mythes (Pedro de Bruyckere)
...........
Inspiratie....
Advies 'Ons Onderwijs 2032 NL'
techniekgedreven
visiegedreven
Keuzes creëren
Keuzes maken
Primaire proces:
- ICT als doel
- Lesgeven met ICT Incl. instructie)
- Leren met ICT
......

Secundaire proces:
- Communicatie: social media
- Toetsen, evaluatie & portfolio
- Zichtbare leervorderingen
....
Visieperspectieven
Maakonderwijs
Maakkunde
Maker Education
MakerEd
Toekomstbeelden
Tablets & digitaal leermateriaal
mei 2017
'alle leerlingen en leraren moeten kunnen programmeren'
Leerlingen hebben geen boeken nodig...
zij vinden alles op internet
1. Leren met ICT (leerling)
- pedagogisch
- didactisch
- organisatorisch

2. Educatieve content

(Digitaal) leermateriaal

3. ICT-geletterdheid
- Basiskennis ICT
- Computational thinking
- Informatievaardigheden
- Mediawijsheid
ICT-leerlandschap
Dinsdag 6 februari 2018
Welkom
Samenvattende introductie
Inhoud, impact, consequenties en reikwijdte van het conceptplan vanuit het directie-perspectief
Focus op....prioritering, implementatie en leiderschap
Afspraken en afsluiting


ICT-Leerkracht 2.0
Hoe ziet jouw rol er uit?
Wat heb jij daarvoor nodig?

https://padlet.com/samenlerenboxtel/vcbo

Eisen aan toestemming
Als een school foto’s of video’s van leerlingen gebruikt, dan is daar altijd toestemming van ouders voor nodig. Als de leerling 16 jaar of ouder is, moet de leerling daar zelf toestemming voor geven.

De toestemming moet in vrijheid worden gegeven.
De toestemming moet ‘ondubbelzinnig zijn’.
De toestemming is specifiek.
Bronnen
Kennisnet
Autoriteit Persoonsgegevens
Welke gedachte of vraag blijft er nu over bij jou?
‘Generatie Media: samen mediawijs'
‘Generatie Media: samen mediawijs'
Week van de
mediawijsheid
2017
Wat werkt?
Mediadebat in de klas
Mediastages
Donald Duck editie
Start met lessen mediawijsheid
Start met lessen programmeren
..............
'
Leerlingen hebben geen boeken nodig, zij vinden alles op internet'
Denk ook aan je eigen team.........
bijv. met stellingen

Beleids- en projectplan
Onderwijs & ICT
2017-2020
Inhoud van het conceptplan
Wat is niet duidelijk of helder?
Welke thema's en onderwerpen zijn niet/onvoldoende aanwezig?
Feedback, opmerkingen en aanvullingen op de inhoud?
Implementatiekeuzes
Passend bij VCBO Kollumerland?
Realistisch en haalbaar?
Prioritering
Welke doelen, thema's hebben prioriteit vanuit urgentiebesef op school en op het verenigingsniveau?
Leiderschap

Feedback, opmerkingen & aanvullingen
bb

Leiderschap
"To get anywhere……you have to do something" (Fullan)
Directie focus op....
Hoofdlijnen van het concept
Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT 2017-2020
Interne analyse
Externe analyse
Kaders voor beleid
Visie en opbrengsten
Het proces
1. Kartrekkers
Twee directeuren/ICT-coördinator
2. Visiewerkgroep
Aangevuld met leerkrachten
3. ICT-leerkrachten
Rol en postie
4. Directies
beleid en doelen op hoofdlijnen
Schooleigen visie
Balans tussen levend leren en online leren
nieuwsgierige en ondernemende houding
ICT-onderwijs anders organiseren (decentraal en op afstand)
professionalisering volgens twee sporen; centraal via de Academie (samen met Arlanta) en vooral op schoolniveau via de teams (met de ICT-leerkracht en directeur).
E-safety
actieve en ondernemende houding directeur
Gedeeld/gespreid leiderschap
Implementatie
Waar samen/ waar apart (school/vereniging
ICT-leerkrachten en ICT-coördinator als motor voor de verandering
Aan de slag met ICT, media en technologie!
Ruimte voor ontdekken en onderzoeken
Tijdelijk projectleider
Leren van en met elkaar. Ook met Arlanta.

De directie/schoolleider
De bestuurder
ICT-cooördinator
ICT-leerkrachten
......
https://padlet.com/samenlerenboxtel/vcbodirectie
Full transcript