Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Systerreligionerna

No description
by

sarah anwar

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Systerreligionerna

Systerreligionerna
Judendom
Kristendom
Islam
Likheter
Ursprung från Mellanöstern, Jerusalem en helig stad för alla tre
Kallas "bokfolket", för alla tre följer böcker och är bokreligioner
Är monoteistiska, alltså tror på EN Gud, kanske t.o.m samma Gud
Bara människan har en fri vilja, och ska själv välja att älska Gud
Tror att Gud har skapat världen och människan
Människan har i uppgift att ta hand om skapelsen och djuren
Adam och Eva: första människorna och Abraham stamfader; utsedd av Gud. Hans släkt var Guds folk
Linjära religioner:
1. Vi föds -> vi dör
2. Världen skapas -> domedagen
Skillnader
Synen på Jesus:
Judendom: viktig rabbin men ej Guds son (Messias)
Kristendom: Guds son (alltså typ Gud själv)
Islam: Viktig profet - dock inte den viktigaste
Synen på ondska och djävulen
Ondskan
"Om världen och Gud är god och allsmäktig, varför finns det då så mycket ondska?
Problemet finns inom alla tre religioner
Men löses på olika sätt
1. Det naturligt onda - tex. naturkatastrofer och sjukdomar. Svårt att förstå Guds plan (som är god) och avsikter. Kan vara ett straff när vi inte lyder Gud.
2. Det moraliskt onda - tex. mord och misshandel. Varför finns denna ondska? Alla 3: för att vi har en fri vilja, vi har alltid ett val att handla ont eller gott och ibland väljer vi "fel".
INOM RELIGIONERNA:
INOM PSYKOLOGI:
"Den mörka sidan" finns hela tiden närvarande, det är en del av att vara människa. Vi kan inte bli av med den.
"Några få ruttna äpplen"-några få onda individer finns i världen trodde man mycket på FÖRR
Andra världskriget -> började fundera. Inte längre några få ruttna äpplen, utan "vem som helst kan begå onda handlingar om "rätt" tillfälle ges". Alltså: kanske inte finns onda människor, bara situationer som gör att ondska kommer fram
...om ondska:
Vi har ett val, vår egen vilja bestämmer. Det finns ingen djävul, det är bara vår egen fria vilja som avgör hur vi handlar. Vi kan inte skylla på någon annan.
UTVALT FOLK;
ska lära andra och har ansvar men är inte bättre än andra
MOSES: 10 budord, tecken på judars utvaldhet
10 budord:
Grundlagar som ska följas, ses som en "guide"
TANAK: Judarnas heliga skrift (gamla testamentet)
TORAH: viktigaste delen, de 5 moseböckerna: "lagen" med ca 613 regler
TALMUD: Kommentar till de många reglerna, förklaringar
ORTODOXA JUDAR:
Håller hårt på reglerna
Skiljer män & kvinnor tydligt
Kritiska till moderna samhället
Gammaldagsa
REFORMJUDAR:
Motsatsen till ortodoxa
Moderniserar och nytolkar lagarna
Tillåter musik i synagogan
Inte lika centrerade kring lagarna
Stark gemensamt
Konservativa judar:
I mitten, anser att ortodox är för stelt,
men reform för flummigt
Skiljer på tjejer och killar i synagogan
Lyfter lagen mer än reform, men inte lika mycket som ortodox
Mål: Gudsrike på jorden
Messias kommer när det är skapat
Vi ska själva skapa detta paradis (tex. genom att leva efter 10 budord)
En del tror alla judar samlas i Israel för gudsriket
Alla människor ska skapa det men judar har ju störst ansvar
Pliktetiker
Njut av livet, livet är gott!
...om ondska:
Mycket hänger på fri vilja, men det finns också en ond kraft, en ond motpol till Gud, som får oss att välja den onda vägen
-> LUCIFER: "den fallne ängeln"
Ärkeängel som drabbades av hybris och trodde han kunde sätta sig upp emot Gud
-> blev utslängd ur himlen
-> bildade helvetet och är ondskans makt
JESUS:
Viktig inom kristendom av 2 anledningar:
1. Jesus död = tecken på Guds kärlek till människorna, han offrade sin son (sig själv) för att människorna skulle få en andra chans
2. Lära oss att vara ödmjuka, och se det goda i andra människor -> älska din nästa -> alla har fel och brister, ingen kan vara perfekt
Tycket att judarna --> alldeles för noga med att följa lagar,
Kristendom = sinnelagsetik
...om ondska:
IBLIS = djävulen
Iblis var en ärkeängel som satte sig upp mot Gud (hybris), han vägrade lyda -> blev förvisad på samma sätt som Lucifer
Lämna in till mig efter lektionen.
Gruppuppgift:
Grupparbete 2: Finns det också likheter mellan moderna världsreligioner och äldre religioner, som asatron, antikens tro eller uråldriga egyptiska religioner?
Grupparbete 1: Ta reda på mer om världsreligionernas gemensamma drag. Välj ett kapitel i filmen som utgångspunkt för ert arbete, t.ex. ritualer, symboler eller högtider
1. Skriv era namn på ett papper.
2. Se på filmen igen om så behövs.
3. Välj en av gruppuppgifterna.
4, Skriv en faktatext på ca 1 sida om er
valda gruppuppgift. Tänk på att vara
källkritisk och använda er av källhänvisning.
5. Redovisa senast måndag 27 april.

Ta reda på hur de tre
Uppgift:
systerreligionerna ser på/tolkar "ondska"
Skriv i era skrivböcker.
Använd er av den här prezin.
Kärleksbudksapet är mycket viktigare enligt kristna
"Slutet gott allting gott"
Gemensamt för alla 3 religioner:

-den goda kraften alltid starkare,

-djävulen ingår faktiskt i Guds plan och

- det goda kommer alltid att segra, frågan är bara hur lång tid det kommer att ta.
Ni ska använda er av länkarna som finns på hemsidan
www.stenohagen.weebly.com
Så här ska ni göra:
Länken till filmen: "Världsreligioner":
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=49&article=V%202805
Full transcript