Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Co je to andragogika?

OA
by

Vitek Docekal

on 25 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Co je to andragogika?

A
ndra
gogika

ANÉR, ANDR-OS
= muž, dospělý člověk

AGOGÉ = vedení
ÁGEIN = vést, doprovázet
označení
pro pedagogiku dospělých
označení teorie a praxe výchovy a vzdělávání dospělých
péče o dospělého člověka s edukativní dimenzí (Jochmann)
vědecká disciplína, která se zaměřuje na problémy spojené s rozvojem lidských zdrojů a vzděláváním a učením dospělých ve všech projevech (Savičevič)
vědecká disciplína, která studuje vše, co se vztahuje k učení a vzdělávání, které může přivést dospělého k nejvyššímu stupni lidskosti (Henschke)
technologická aplikace psychologických a sociologických poznatků a teorií, není tedy sama o sobě vědou, či systémem vzdělávání dospělých (Pastuovic)
věda a umění o pomoci dospělým učit se (Knowles)
studijní obor o tom, jak učit dospělé (Savičevič)
metoda nebo způsob učení
dospělých (Davenport)
ideologie týkající se cílů vzdělávání dospělých (Pratt)
preskriptivně-normativní model chování
studentů a učitelů
(Savičevič)
nadbytečné označení pro progresivní vzdělávání (McKenzie)
zavádějící pokus zvýšit status pro oblast vzdělávání dospělých (Elias)
kritické názory
další termíny
andragogie, andragologie
antropogogika
hélikagogika
enélikagogika
teleiagogika
megalagogika, megagogika
humanagogika
heutagogika
Co je podle vás
andragogika
širší pojetí
užší pojetí
vzdělávání dospělých
+ péče s edukativní dimenzí
pojetí andragogiky
modality
pole praxe
vědní disciplína
studijní obor
zaměřená na učení určené vzdělávaným
typické pro KSA
založeno doc. Jochmannem
"Andragogika je jako sex - nejde o to něco, někomu, někam strčit, ale o to, aby se mu to líbilo."
-neznámý autor-
sociologie
pedagogika
antropologie
psychologie
filozofie
ekonomie
(megalos = velký, dospělý, zralý)
(teleios = dospělý)
(enélikos = dospělý)
(hélikia, hélikié = nejkrásnější a nejplodnější období lidského života)
zdroje a kořeny
{
medicína
https://goo.gl/qp1N57
Full transcript