Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

mette johansen

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi


Naturhistorie Kulturhistorie

10.000
mennesket inn i økosystemene på linje med alle andre arter liv
Jordbruk = mennesket begynte å gripe inn i og endre økosystemer.
samler/jegerkultur jordbrukskultur bykultu industrikultur teknokultur
Naturen har vært og er fremdeles viktig for overlevelsen, men etter hvert som samfunnet har endret seg fra naturalhushold, har også forholdet til naturen endret seg fra en arbeidsplass til et sted man oppholder seg i fritiden
1859
På Vidderne
I vers VI,
strofe 5 står det:

”I den øde sæterstue
al min rige fangst jeg sanker; der er krak og der er grue, friluftsliv for mine tanker”
Friluftsliv
naturliv
VS
friluftsliv
Grønlandsekspedisjon 1888-89:
polarforsker, nasjonalt ikon, skiløper og forfatter.
SPORT ELLER FRILUFTSLIV???
"Naturliv er tidløst,
det er i naturlivet vi henter inspirasjon,
styrke og glede og det er naturlivet som
beviser at mennesket er en del av naturen"
Friluftsliv???
I Norge er friluftsliv et ord og aktivitetsfelt som har en lang og spennende historie. Det er likevel vanskelig å få oversikt og beskrive hva friluftsliv er enkelt og entydig


(Mytting og Bischoff 2008).
forskjellige sammenhenger

ulikt meningsinnhold.

Faarlund (1974): ”Friluftsliv er overskuddsliv i naturen”

Telne (1984): ”Friluftsliv er naturvennlig ferdsel og ansvarsfull bruk av naturen, hvor hovedsiktemålet er gode naturopplevelser”

Tordsson (1993):”Friluftsliv er ferdsel og liv i nær kontakt med den frie naturen, der hovedsiktemålet er opplevelser og erfaringer”

Kaltenborn (1993): ”Friluftsliv er fritidsbruk av naturen”

Stortings melding nr.39: ”Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse”

Faarlund (2002): ”Friluftsliv is a Norwegian tradition for seeking the joy of identification with free nature”
Definisjoner av friluftsliv
Friluftslivet
Egenverdi
friluftsliv må bli sett på som et
kulturelt og dynamisk fenomen.
Ut i fra dette kan en dermed si
at friluftsliv vil variere og er
avhengig av subjektiv tolkning

(Horgen, 2001).
Nytteverdi
1800
Friluftslivet brukt for å skape en norsk egenart
Forsøk på: ”At opdage landets og naturens kvaliteter, at gøre disse kendt for et dannet publikum, at danne et fælles billede af land og folk, og at udvælge hvilke træk som skulle danne grundlag for at udvikle en moderne nation”
byene ---> de første som trakk ut i fjellet, kun for å være der

”Det er betegnende, at det var de samfundsgrupper, der ikke havde et ”nyttigt” ærinde i naturen, som opfattede natur som ren æstetik”
opphav i England og kunstnermiljøene i Norge.
romantikken
"naturlig og dygdig liv i et menneskelig fellesskap”
industrialiseringen ---> ”bølge av diktere, av malere, av
komponister, av utøvende kunstnere som da framstilte naturens storartethet, storslagenhet, sublime form, renhet, opphøydhet.”
1914
1939
møte naturen i ensomhet,
man skulle kunne utvikle sin
personlighet i møte med naturen
”I stedet for å framelske individualitet
og selvstendighet blir naturen et sted
hvor det gode fellesskap kan vokse
frem, i kontrast til hverdagssamfunnets
sosiale skiller, stivnede rollespill og
tilpasning til konvensjoner”
”frigjort fra klassesamfunnets normer og regler”
moderniseringsprosjektet
idrett
1957
Friluftslivloven
Allemannsretten - en oppholds- og ferdselsrett
Ingen sentral plass i samfunnet
1965
1973
”Spørreundersøkelser og statistikk! Klassifisering av behov og utarbeiding av normer og standarder! Inndeling i kategorier! Fastsetting av kriterier, standarder og kvalitetskrav. Arealsikring. Opparbeiding. Utvikling av sentrale og regionale planleggings- og forvaltningsorganer”
”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse”
Målsetjinga er å fremje det enkle friluftslivet – for alle, i dagleglivet og i harmoni med naturen. Friluftslivspolitikken legg hovudvekta på ein kjerne av ikkje konkurranseprega, ikkje motoriserte fritidsaktivitetar som går føre seg på allment tilgjengelege, naturprega område.
Friluftslivet treng likevel ikkje berre vere knytt til fritid, vere enkelt eller tradisjonelt. Det sentrale er at friluftslivet er miljøvennleg og helsefremjande.
merking av stier, løyper og turveier
tilrettelegge og tilpasse naturen
Fra egenverdi til nytteverdi - rekreasjon
Produksjon og konsum - endringer i menneskers tenkemåter, vurderinger, prioriteringer og livsstil
Nils Faarlund, Sigmund Kvaløy Sætreng og Arne Næss frem.
Økosofi

Hva - hvordan - hvorfor

”Overskuddsliv i naturen”.
en urbanisert levemåte med høyt oppdrevet utnyttelse av teknikken.
motsats
Friluftsliv skal oppleves som å være i enhet med naturen og en interaksjon med økosystemet som stimulerer hele mennesket, både intellektuelt, emosjonelt, motrisk og estetisk
Næss - fem punkter for et etisk og økologisk ansvarsbevisst friluftsliv:

1. Respekt for alt liv.
2. Friluftslivspedagogikk i identifiseringens tegn.
3. Minimal belastning av naturens kretsløp kombinert med maksimal selvberging.
4. Naturlig livsstil.
5. Tid til omstilling
2013
Tradisjonellt / moderne
Mindre miljøbevissthet, mer fart og spenning
risiko
utvikling
Full transcript