Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

мэдрэлийн ширхэгийн бүтэц,сэрэл дамжих мех,ангилал

No description
by

solongo palambaatar

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of мэдрэлийн ширхэгийн бүтэц,сэрэл дамжих мех,ангилал

Мэдрэлийн ширхэгийн бүтэц,сэрэл дамжих мех,ангилал
мэдрэлийн ширхэг
Миелинтэй Миелингүй
нейрон нь:

-их бие
-сэртэн
-
Шванны эсүүд
нь мэдрэлийн ширхэгийн аксоныг ороож миелинэн бүрхүүл үүсгэнэ.
-энэ хэсэгт нь Na ионы түргэн цахилгаан зохицуулгатай сувгууд бараг байхгүй.

-миелинэн бүрхүүлүүдийн хооронд миелин-р хучигдаагүй 0,5 мкм орчим хэмжээтэй зай

гардаг үүнийг

Раньвегийн барим

гэнэ.
(раньвегийн баримын урт нь мэдрэлийн ширхэгийн голчоос хамаарна)
Миелингүй мэдрэлийн ширхэгээр сэрэл дамжих мех
-мэдрэлийн ширхэгийн диаметр бага байхад түүний мембраны эсэргүүцэл их их байх ба мембранаар сэрэл үүсгэхэд шаардагдах хэмжээний ионуудын нэвчих хурд удаан байна.
Миелинтэй ширхэгээр мэрэл дамжих

- Сэрэл дамжихдаа миелинтэй хэсгийн алгасаж раньвегийн барим хоорондуур
үсрэлт
маягаар дамжина
(учир нь Na цах зохицуулгат суваг раньвегийн баримд (1 мкм2 -12 мян Na суваг)их байдаг,харин миелинтэй хэсэгт маш цөөн,бага багтаамжтай ,өндөр эсэргүүцэлтэй байдаг.)
-хөдөлгөөний мэдрэлд
-ургал мэдрэлд
аксон
- мэдрэлийн ширхэгийг үүсгэнэ.
дендрит
- 80% липид
- 20% уураг
-
Сэрэл 1 хэсгээс тархахдаа зэргэлдээ хэсэгтээ дамжиж,төгсгөл хүртлээ тархана.
-
Сэрэл дамжилт нь
удаан
,
энерги их зарцуулна
-
Сэрэлд орсон хэсэг нь сэрээгүй зэргэлдээх хэсэгтээ
мембраны потенциалыг
өөрчлөх замаар сэрэл дамждаг.
- хугацаа хэмнэж сэрэл
(үйлчлэлийн потенциаль)
маш хурдан тархана
- энерги бага зарцуулдаг
(хэсэгхэн газар үйлчлэлийн потенциаль үүсдэг )
үсэрдэг нь
Мэдрэлийн ширхэгээр сэрэл дамжих зарчим
1.
Анатоми,физиологийн хувьд
бүрэн бүтэн
байх
2.
сэрэл үүссэн газраасаа
2 чиглэлд
тархдаг
(Ортодром , Антидром дамжуулалт)
3.
М.ш -р сэрэл дамжихдаа
тасралтгүй,буурахгүйгээр
дамжина
4.
м. ш -ээр сэрэл
тусгаарлагдан дамжина
(1 м.ш -р дамжиж бгаа сэрэл нөгөөтэй холилдохгүй)
5.
сэрэл дамжих
хурд нь диаметрэсээ шууд хамааралтай
(их болоход мембханы эсэргүүцэл багасна)

Мэдрэлийн.ш -ийн ангилал
диаметр болон сэрэл дамжуудах хурдаар нь 3 ангилна.
А
Аα -
булчингийн ээрүүлийн анхдагч афферент ширхэг,их биеийн булчин-н хөд-ы ширхэг
Аβ -
арьсны шүргэлцэх ,даралт мэдрэх,афферент ширхэг
Аγ -
булчингийн ээрүүлийн хөд-ий шинж
Аδ -
Арьсны t ,өвдөлт мэдрэх афферент ширхэг
үүрэг
диаметр
15
8
5
>3
сэрэл дамж v
100(70-120)
50(30-70)
20(15-30)
15(12-30)
B
симпатик мэдрэлийн зангилааны өмнөх ш
үүрэг -
диаметр -

3
сэрэл дамжуулах v -
7(3-15)

C
үүрэг-
арьсны өвдөлтийн афферент ширхэг,симпатик мэдрэлийн зангилааны дараах ширхэг
диаметр -

1 мкм миелингүй
сэрэл дамжуулах v -

1(0.5-2)
3-22 mkm zuzaan --- esergucel baga---serel damjih hurd ih
Full transcript