Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La cèl·lula

No description
by

David Magraner Bartolomé

on 5 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La cèl·lula

La cèl·lula
FONTS
Estructura bàsica de les cèl·lules
Com bé hem dit anteriorment les cèlules presenten tres parts fonamentals.
Tipus de cèl·lules (1/2)
En funció de com estan repartides aquestes tres parts fonamentals trobam dos tipus de cèl·lules.
Tipus de cèl·lules (2/2)
En funció de com estan repartides aquestes tres parts fonamentals trobam dos tipus de cèl·lules.
El concepte de cèl·lula
Tots els éssers vius sobre la terra estan formats per
cèl·lules
. Les cèl·lules són la base de la vida i presenten dues principals característiques:
- Són tan petites que tan sols es poden veure amb
microscopi
.
- Realitzen totes les
funcions vitals
: s'alimenten, es relacionen i es reprodueixen.
Per norma general, les cèl·lules presenten tres parts:
cytoplasm
,
core
(genetic material) i
membrane
.
La ciència que estudia la cèl·lula s'anomena
citologia
.
Criteris d'avaluació
1. Defineix i coneix el concepte de cèl·lula.

2. Reconeix les funcions vitals de les cèl·lules: nutrició, relació i reproducció.

3. Assenyala i reconeix les parts bàsiques d’una cèl·lula i les funcions que fa cada una.(A)

4. Reconeix les característiques que diferencien la cèl·lula animal de la vegetal.

5. Defineix i identifica organismes unicel·lulars i pluricel·lulars.(A)

6. Coneix i diferencia els nivells d’organització dels organismes pluricel·lulars.

7. Coneix i utilitza instruments d’observació com la lupa i el microscopi.

Core (genetic material):
substància fibrosa anomenada ADN que dirigeix el funcionament cel·lular.
Cytoplasm:
gel que omple l'interior de la cèl·lula. Conté òrgans que realitzen les funcions cel·lulars.
Membrane
: embolcall fi i flexible que envolta la cèl·lula i que regula l'intercanvi de substàncies amb l'exterior.
Cèl·lules procariotes:
tenen el
genetic material
lliure en el
cytoplasm
, molts poc tipus d'orgànuls i una paret rígida al voltant de la
membrane
.
Cèl·lula eucariota:
tenen el
genetic material
ben definit per un orgànul a dins una
membrane
anomenat
core
. Tenen molts orgànuls variats
Procariota vs. Eucariota
Entre tots, anem a comentar les principals diferències entre els dos tipus de cèl·lules
1.
2.
3.
4.
5.
6.
...
COM AVALUAREM AQUESTA UD2:
50% EXAMEN DELS CONTINGUTS

50% PROJECTE 3D D'UN DELS TIPUS DE CÈL·LULES QUE VEUREM
Investigació
Una vegada que coneixem el que són les cèl·lules eucariotes i les cèl·lules procariotes, ens toca investigar a quins dos tipus d'organismes podem trobar-hi aquests dos tipus de cèl·lules.
Funcions vitals de la cèl·lula
Organismes unicel·lulars i Organismes pluricel·lulars
Nivells d’organització dels organismes pluricel·lulars.
Les cèl·lules presenten quatre funcions vitals.

La funció de nutrició
És la funció de captació de matèria i energia. 2 tipus:
Autòtrofa:
és aquella alimentació en la que s'absorbeix matèria inorgànica. L'exemple més clar és la fotosíntesi. Els organismes que realitzen la fotosíntesi s'anomenen organismes fotosintètics. Exemples: plantes, algues i alguns bacteris. RECERCA FÓRMULA FOTOSÍNTESI
Heteròtrofa:

és aquella alimentació en la que s'absorbeix matèria orgànica --> alimentar-se d'altres organismes (vius o morts).
Procés
:
1. Digestió dels aliments fins arribar a ser nutrients.
2. Els mitocondris capten els nutrients i amb l'ajud de l'oxigen creen energia per la cèl·lula.
3. La resta dels orgànuls utilitzen aquesta energia per crear estructures, creixer, moure'r-se, etc.
Funció de relació
Consisteix en la captació d'estímuls i l'emissió de respostes a aquests estímuls.
Tipus d'estímuls:
químics
tàctils
lluminosos
acústics
Tipus de respostes:
moviments
secrecions
creixements direccionals
Funció de reproducció (1/2)
És la generació de nous individus. Hi ha dos tipus de reproducció.
Asexual:
A la reproducció asexual només es dóna un progenitor. És un procés de multiplicació cel·lular en el qual les cèl·lules filles són idèntiques a la cèl·lula mare. Aquest procés s'anomena MITOSI.
Exemple: Una branca de gerani que es romp i es replanta enterra. Amb el temps treu arrels i es crea una nova planta.
Funció de reproducció (2/2)
Sexual:
Es realitza mitjançant cèl·lules sexuals, on cada una d'aquestes té la meitat de la informació genètica i cada una es diferent de la resta. El procés de reproducció cel·lular s'anomena MEIOSI.
Hi ha dos tipus de cèl·lules sexuals:
(Procés de reproducció igual al de reproducció humana). Gàmeta masculina fecunda a gàmeta femenina, donant lloc al zigot (que ja té tota la informació genètica completa), aquest zigot passa a ser un embrió i posteriorment dona un nou individu.

Gàmetes masculins:
- animals --> espermatozoides
- plantes --> anterozoides
Gàmetes femenins:
- animals --> òvuls
- plantes --> osferes
En els animals el desenvolupament de l'embrió es pot donar a dins un ou (ovípars) o a l'interior del cos (vivípars).
Reproducció sexual per gàmetes
Reproducció sexual per espores
Una sola espora dona lloc al nou individu, per tant una sola cèl·lula ja té tot el material genètic necessari per reproduïr-se. Es dona als fongs i a algunes plantes.
The unicellular organisms
are the most simple. They are formed by a single cell. This only cell has just one function. This organisms are independent. They live "alone", they don't need other organisms to live. They use to live in colonies.


The multicellular organisms
are the most evolved. They are formed by a lot of cells. Each cell has an specific function.

These cells are characterized by they are not able to live independently.

This cells need to live in coordination with the rest of the cells.
Full transcript